23 ترفند مفيد براي افزايش سرعت اينترنت


 1 - همه‌ ما پسوردهاي‌ زيادي‌ داريم. شما همواره‌ بايد پسوردهاي‌ مجزا و مطمئني‌ براي‌ فعاليتهاي‌ بر خط‌ بانكي‌ و دادوستدهاي‌ تجارت‌ الكترونيك‌ خود داشته‌ باشيد. اما مي‌توانيد از يك‌ پسورد براي‌ تعداد زيادي‌ از سرويسهاي‌ ديگر ازقبيل‌Personilisation يا ثبت‌نام‌ در پايگاهها استفاده‌ كنيد. چقدر لازم‌ است‌ اين‌ پسوردها محرمانه‌ باشند‚

 2 - از پايگاههايي‌ كه‌ تصويرهاي‌ تودرتو و زيادي‌ در هر صفحه‌ دارند اجتناب‌ كنيد. حتي‌ پايگاههاي‌ مخصوص‌ تصاوير بايد ناخنكهايي‌ براي‌ دسترسي‌ به‌ تصاوير بزرگ‌ و دقيق‌ خود داشته‌ باشند.

 3 - اگر كاربر مكينتاش‌ هستيد نرم‌افزارRambunctious را از پايگاه‌ /http://www.clarkwood.software.com بارانداز كنيد. اين‌ يك‌ برنامه‌RAM ديسك‌ است‌ كه‌ به‌ شما امكان‌ مي‌دهد تا سرعت‌ فعاليتهايتان‌ را به‌ انتخاب‌ خود اولويت‌بندي‌ كنيد.

 4 - مقاومت‌ داشته‌باشيد. اگرازFrontpage براي‌ طراحي‌ صفحه‌ استفاده‌ مي‌كنيد، سعي‌ نكنيد از همه‌ امكانات‌ آن‌ در صفحه‌تان‌ استفاده‌ كنيدFrontpage . در نوشتن‌Html بسيار ناكارآمد است‌ و غالباً‌ اندازه‌ صفحات‌ شما را دوبرابر مي‌كند. اگر از ويژگيهاي‌Html مخصوص‌Word استفاده‌ مي‌كنيد، مشكل‌ از اين‌ هم‌ بيشتر است.

 5 - چه‌ طراح‌ صفحه‌ و يا ديداركننده‌ از صفحات‌ هستيد، از چيزهايي‌ كه‌ زيبا هستند اما ارزش‌ واقعي‌ چنداني‌ به‌ كار شما نمي‌افزايند اجتناب‌ كنيد. در اينجا خصوصاً‌ فيلمهاي‌ معرفي‌Shockwave ياFlash موردنظر ماست. زيبايي‌ چندرسانه‌اي‌ جا و زمان‌ خود را دارد، اما به‌ انتظار گذاشتن‌ مراجعين‌ پايگاه‌ با نمايش‌ دادن‌ فيلمهاي‌ طولاني‌ معرفي، چندان‌ جذابيتي‌ ندارد.

 6 - مستقيم‌ سر اصل‌ مطلب. با ديدار از پايگاههايي‌ كه‌ اخبار را براي‌ شما بروز مي‌آورند، وقت‌ خود را تلف‌ نكنيد. به‌Email alert ها ازقبيل‌(http://europe.cnn.com/EMAIL) يا Headline Alert(مثلاً‌ يك‌email خالي‌ براي‌[email protected] بفرستيد) مراجعه‌ كنيد. آنگاه‌ به‌ محض‌ دريافت‌ يك‌email تنها لازم‌ است‌ به‌ آدرسهاي‌ مشخص‌ شده‌ در نامه‌ براي‌ پيداكردن‌ اخبار و اطلاعات‌ موردنظرتان‌ وصل‌ شويد.

 7 - حيله‌.Telnet اگر معمولاً‌ ازTelnet استفاده‌ مي‌كنيد، بهترين‌ طريقه‌ افزايش‌ سرعت‌ براي‌ شما به‌كارگيري‌Address Book است.

 8 - صفحه‌ نمايش‌ را ساده‌ نگهداريد. صفحه‌ نمايش‌ اوليه‌ ويندوز را در ساده‌ترين‌ حالت‌ نگهداريد. اما ميانبرهاي‌(Shortcut) لازم‌ را براي‌ عملياتي‌ كه‌ در اولويت‌ قرار دارند، ايجاد كنيد، چه‌ از نوع‌url يا برنامه‌هايي‌ مانندOffice يا غيره‌ باشد.

 9 - باReal Player شروع‌ نكنيد. Real Player را از برنامه‌ شروع‌ برداريد، خصوصاً‌ كه‌ به‌ صورت‌ پيش‌فرض‌ در آنجا مي‌نشيند. زيرا اولاً‌ چندين‌ ثانيه‌ از برنامه‌ شروع‌(Startup) را به‌ خود اختصاص‌ مي‌دهد و ثانياً‌ در بسياري‌ موارد بدون‌اطلاع‌شماازارتباط‌اينترنتي‌استفاده‌مي‌كند. براي‌برداشتن‌آن، Real Player را بازكنيدوبه‌View/Preferences/General/Startcenter برويد.

 10 - خبره‌ها را خبر كنيد. نرم‌افزارهايي‌ ازقبيل‌ Inboy Specialist (قابل‌ دريافت‌ از پايگاهhttp://www.gutmannsoft.com/en) به‌ شما امكان‌ مي‌دهد نامه‌ها را قبل‌ از بارانداز كردن‌ آنها از روي‌ سرور اصلي‌ بررسي‌ و پاك‌ كنيد.

 11 - كافي‌ است. اگر صفحه‌اي‌ را بارانداز مي‌كنيد، ممكن‌ است‌ نيازي‌ به‌ ديدن‌ و بارانداز شدن‌ كل‌ آن‌ نداشته‌ باشيد. لذا اگر اطلاعات‌ يا تصاويري‌ كه‌ مي‌خواهيد به‌دست‌ آوريد، روي‌ دكمه‌Stop كليك‌ كنيد.

 12 - ميانبر بزنيد. اگر آوردن‌ يك‌ صفحه‌ خيلي‌ طول‌ مي‌كشد، دكمه‌Stop را بزنيد و يا Refresh كنيد تا دوباره‌ مرورگر شروع‌ كند. اگر خوش‌شانس‌ باشيد، صفحه‌ مربوطه‌ مسير بهتري‌ براي‌ دريافت‌ پيدا مي‌كند. از نرم‌افزار Neotrace پايگاه ‌(http://www.neotrace.com) براي‌ اينكه‌ ببينيد چطور كار مي‌كند استفاده‌ كنيد. اين‌ نرم‌افزار مسير ميان‌ شما تا پايگاه‌ موردنظرتان‌ را به‌ همراه‌ همه‌ نقاط‌ بين‌ راه‌ و اطلاعات‌ ثبت‌كننده‌هاي‌ مسيرRegistrants را نشان‌ مي‌دهد.

 13 - سرعت‌ مودم‌ را با استفاده‌ از يك‌ نرم‌افزارModem Booster بهينه‌ كنيد. درعين‌ حال‌ تنظيمات‌ پورت‌ دريافت‌ /ارسال‌ مودم‌ خود را بهينه‌ سازيد. اين‌ تنظيمات‌ را در Settings/Control Panel/Modems/General پيدا مي‌كنيد. بر روي‌ مودم‌ /Portsettings/Connection كليك‌ كنيد. با تنظيمات‌ آن‌ مقداري‌ بازي‌ كنيد و نتيجه‌ كار خود را بر روي‌ يك‌ پايگاه‌ سنتي‌ از قبيل‌ پايگاه‌ زير، آزمايش‌ كنيد.

http://homepage.ntworld.com/dgilbert/testpage.htm

 14- اگر بر روي‌ يك‌ عنوان‌ تحقيق‌مي‌كنيد و يا پايگاه‌ بيشتري‌ را بر روي‌ همان‌ عنوان‌ مي‌خواهيد، درIE از دكمه‌Related و يادر نت‌اسكيپ‌ ازWhat's Related استفاده‌ كنيد. اين‌ دكمه‌ها خصوصاً‌ درمورد پايگاههاي‌ بزرگ‌ و شناخته‌ شده‌ خيلي‌ خوب‌ كار مي‌كنند.

ياهو، آلتاويستا...) عمل‌ مي‌كنند، دستورالعمل‌هاي‌ راهنماي‌ پايگاه‌ و خصوصاً‌ دستورالعمل‌هاي‌ جستجو را به‌دست‌ آوريد و برطبق‌ آن‌ عمل‌ كنيد. اين‌ كار از بسياري‌ از جستجوهاي‌ بي‌نتيجه‌ جلوگيري‌ كرده‌ و سرعت‌ دستيابي‌ شما به‌ اطلاعات‌ را چندين‌ برابر مي‌سازد. بدين‌منظور به‌عنوان‌ مثال‌ به‌ آدرسهاي‌ زير مراجعه‌ كنيد:

http://www.google.com/help/,http://uk.altavista.com/help/tips

http://hotbot.lycos.com/help,http://www.dogpile.co.uk

 16 - درمورد بسياري‌ از پايگاهها، تنها نوشتن‌ نام‌ پايگاه‌ در قسمت‌ آدرس‌ و گرفتن‌ دو دكمه‌Shift Enter به‌طور همزمان، از نوشتن‌ نام‌ كامل‌ آن‌ درIE شما را بي‌نياز مي‌كند.

 17 - هنگامي‌ كه‌ درGoogle جستجو مي‌كنيد، به‌ نتايج‌Cache نيز مراجعه‌ كنيد. هنگامي‌كه‌به‌اتصالات‌ باقيمانده‌(Cached Links) در پايان‌ فهرستها (Listings) نگاه‌ مي‌كنيد، پايگاهها غالباً‌ سريعتر ظاهر مي‌شوند زيرا به‌طور مستقيم‌ از حافظه‌ باقي‌مانده‌ سرورهاي‌ شركت‌ به‌ شما منتقل‌ مي‌شوند.

 18- .Zip فايلهاي‌ بزرگ‌ را قبل‌ از ارسال‌ آنها به‌وسيله‌ پست‌ الكترونيك،Zip كنيد. اين‌ كار نه‌ تنها يك‌ لطف‌ به‌ دريافت‌كننده‌ فايلهاي‌ مزبور است، بلكه‌ زمان‌ زيادي‌ را بر روي‌ مودم‌هاي‌65K صرفه‌جويي‌ مي‌كند. فايلهاي‌Word مخصوصاً‌ خيلي‌ خوب‌Zip مي‌شوند.

 19 - پركردن‌ فرمها به‌ صورت‌ خودكار

Autocomplete درIE مي‌تواند صرفه‌جويي‌ زيادي‌ را در هنگام‌ پركردن‌ فرمها براي‌ شما انجام‌ دهد. براي‌ تنظيم‌ آن‌ به‌ بخشهاي‌ زير برويد:

 Tools/internet options/content/autocomplete

 20 - درهمه‌ جهات‌ نگاه‌ كنيد. اگر اطلاعات‌ مبهمي‌ را مي‌خواهيد به‌دست‌ آوريد ولي‌ موتور جستجو نتوانسته‌ شما را قانع‌ كند، سعي‌ كنيد از پايگاه‌ http://www.copernic.com، نرم‌افزار 2001Copernic را به‌دست‌ آوريد. اين‌ نرم‌افزار به‌طور همزمان‌ به‌ جستجوي‌ موتورهاي‌ عمده‌ جستجو پرداخته‌ و سعي‌ مي‌كند از چيزهاي‌ تكراري‌ اجتناب‌ كند. نرم‌افزار مزبور مجاني‌ است‌ و به‌طور همزمان‌ هشتاد موتور جستجو را مي‌پيمايد.

 21 - در مرورگر خودJava Script را غيرفعال‌ كنيد. البته‌ بعضي‌ پايگاهها ممكن‌ است‌ از ورود شما جلوگيري‌ كنند، اما همواره‌ مي‌توانيد با فعال‌ كردن‌ آن‌(Java) به‌ آنها وارد شويد. براي‌ فعال‌ و غيرفعال‌ ساختن‌Jave در مرورگر خود به‌Tools/Internet Options برويد.

 22 - مهمترين‌ توصيه. همه‌ متخصصين‌ معتقدند كه‌ جلوگيري‌ از ورود تصاوير و صدا، بيشترين‌ تاثير را در افزايش‌ سرعت‌ مرورگر دارد. بدين‌منظور درIE به‌ موارد زير برويدTools/Internet Options/Advanced .

 23 - در نت‌اسكيپ‌ به‌ موارد زير برويد.

Edit/Preferences/Advanced سپس‌ ويژگيهاي‌Voice ،Image و غيره‌ را كه‌ مي‌خواهيدبابرداشتن(ي)غيرفعال‌كنيد.قبل‌ازخروج، حتماًApplyوOK رابزنيد.

‌ ‌كارهاي‌ ديگري‌ نيز براي‌ تسريع‌ عمليات‌ در جستجوها و بارانداز كردن‌ فايلها در اينترنت‌ امكانپذير است‌ كه‌ با ادامه‌ تجربه‌ و كار مستمر مي‌توان‌ بدانها دست‌ يافت .

بالا بردن سرعت اينترنت با يک دستور کاملا ساده

در ويندوز XP قابليتي وجود دارد به نام Packet Scheduler که اين موضوع 20% از پهناي باند اينترنت شما را ميگيرد. در صورتي که به اين قابليت نيازي نداريد با طي کردن غيرفعال کردن آن ميتوانيد با آزاد کردن پهناي باند گرفته شده سرعت اينترنت خود را تا حد چشمگيري بالا ببريد. در صورتي که از سرعت اينترنت خود ناراضي هستيد از اين ترفند بهره بگيريد.

 بدين منظور:

1. Run را از منوي Start اجرا كنيد.

2. در Run عبارت gpedit.msc را تايپ كرده و OK را كليك كنيد.

3. منتظر بمانيد تا Group Policy اجرا شود.

4. در بخش Local Computer Policy و زير Computer Configuration گزينه Administrative Templates را گسترش دهيد. ( با كليك بر روي علامت + كار آن انجام دهيد )

5. در ليست باز شده گزينه Network را نيز گسترش دهيد.

6. حال در اين ليست Qos Packet Scheduler را انتخاب كنيد.

7. به گزينه هايي كه در سمت راست ظاهر مي شوند دقت كنيد.

8 .بر روي Limit reservable bandwidth كليك راست كرده و Properties را كليك كنيد.

9. پس از اينكه پنجره Limit reservable bandwidth Properties باز شد در برگه Setting و در زير Limit reservable bandwidth گزينه Enabled را انتخاب كنيد.

10. مشاهده مي كنيد كه با انتخاب آن در روبروي Bandwidth Limit مقدار پيش فرض آن يعني 20 درصد به نمايش در مي آيد.

11. به جاي عدد 20 مقدار 0 را تايپ كرده و OK را كليك كنيد.

12. حال به Connection كه به وسيله آن به اينترنت وصل مي شويد رفته و بر روي دكمه Properties كليك كنيد.

13. به برگه Networking برويد و دقت كنيد كه Packet Scheduler فعال باشد (تيك كنار آن مشاهده شود).

14. اين پنجره را OK كنيد.

15. كامپيوتر خود را Restart كنيد


مطالب مشابه :


23 ترفند مفيد براي افزايش سرعت اينترنت

اینترنت ADSL رشت - 23 ترفند مفيد براي افزايش سرعت اينترنت - اینترنت پرسرعت شاتل shatel
راهنمای عیب یابی adsl

ترفند های کامپیوتر - راهنمای عیب یابی adsl - مطالب علمی/ آمورشی/ یافته های جدید علمی/ علوم
روشهای بهینه سازی وافزايش سرعت اتصال به اينترنت ADSL

مرکز تخصصی کامپیوتر - روشهای بهینه سازی وافزايش سرعت اتصال به اينترنت adsl - پی سی امروز
ترفند روشن کردن کامپيوتر در زمان دلخواه(ترفند ها)(ترفند کامپوتر)

مرکز تخصصی کامپیوتر - ترفند روشن کردن کامپيوتر در زمان دلخواه(ترفند ها)(ترفند کامپوتر) - پی
آموزش تنظیم مودم D-LINK DSL-2600U

دنیای ترفند - آموزش تنظیم مودم D-LINK DSL-2600U - ترفندهای windows,8,7,xp,vista,internet
آموزش راه اندازی و تنظیم یک شبکه LAN کوچک (ترفند شبكه)

فروش اينترنت پرسرعت adsl ، دانلود ، نرم افزار ، اخبار it ، آموزش ، ترفند ، ثبت نام
برچسب :