اسامي مديران و كارمندان نمونه صنعت نفت در سال 89

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نفت(MOP)، ليست همه كارمندان و مديران نمونه صنعت نفت در سال گذشته به شرح ذيل اعلام مي‌شود:

بازنشستگان نمونه سال 89 صنعت نفت   
 

آقايان احمد آزموده، محمد اكبري، عليرضا بابايي،  فريدون بركشلي، عليرضا جليلي، محمد جهانگيري، حميدرضا دقيقيان، ايرج رييس شقاقي، حسين زارع شحنه، محمد سوري، حسن شايسته خو، عباس شعري مقدم، عباس صمديان، محمد حسين عباسي دواني، محمد جواد قطب، علي محمدي، حسن محمدي مقدم، محمدرضانياكان، عباس وكيل عليآبادي و محمد جواد ييلاقي اشرفي.

مديران نمونه ملي صنعت نفت   
 
شجاع الدين بازرگاني گيلاني، سرپرست معاونت امور حقوقي و مجلس وزارت نفت 
حيدربهمني، مديرعامل شركت ملي حفاري ايران
جواداوجي، معاون وزير و مدير عامل شركت ملي گاز ايران 
عبدالرضا مهربان، مدير عامل شركت پالايش نفت آبادان 
رمضان اولادي، مدير برنامه ريزي و توسعه شركت ملي صنايع پتروشيمي

كارمندان نمونه ملي صنعت نفت   
 

محمدحسين خندان، رئيس خدمات مهندسي تعميرات برق، شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب
جواد حميدي، سرپرست نوبتكاران بهره برداري شركت مجتمع گاز پارس جنوبي
عليرضا  قائدشرف، رئيس امورمهندسي طراحي واجرا، شركت پالايش نفت آبادان
مازيار معدولي بهبهاني، سرپرست مهندسي فرآيندكارخانه PTA1 پتروشيمي شهيد تندگويان 

شركتهاي برتر  
  
حيدربهمني،مدير عامل شركت ملي حفاري ايران 
هرمز قلاوند،مدير عامل شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب  
ناجي سعدوني،مدير عامل شركت مهندسي و توسعه نفت 
مهدي فكور،مدير عامل شركت نفت مناطق مركزي ايران 
يعقوبعلي حسين نيا، مديرعامل شركت گاز استان تهران 
هوشنگ  محمدي، مديرعامل  شركت گاز استان قم 
عليرضا  معراجي، مديرعامل شركت گاز استان خراسان رضوي 
اصغر توفيقي، مدير  شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه آذربايجان غربي- اروميه 
حسين صادقيان، مدير شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه مركزي- اراك 
عبدالرحيم شمس الديني، مدير عامل شركت پالايش نفت شيراز 
حسن شريف‌زاده، مدير عامل شركت پتروشيمي مبين 
محمدقلي يونسي،مدير عامل شركت پتروشيمي شهيد تندگويان 
عظيم عبدل نژاد ممقاني،مدير عامل شركت پتروشيمي تبريز 

مديران نمونه درون دستگاهي ستاد وزارت نفت   

حسين اسماعيلي شهميرزادي، مديركل اروپا ، آمريكا و كشورهاي همسايه خزر از معاونت امور بين الملل و بازرگاني
مجيد چگني،مديركل نظارت بر صادرات مواد نفتي 
قربانعلي زارع اله آبادي، مديركل توسعه سيستمهاي حفاظت الكترونيكي از سازمان حراست
مرتضي شاه ميرزائي، مديركل  بازرسي و پاسخگويي به شكايات 
محمد ابراهيم شفيعي، مديركل امور فناوري از معاونت پژوهش و فناوري 
محمد رضا شيشه ساز، معاون پشتيباني و عمراني دانشگاه صنعت نفت از دانشگاه صنعت نفت
محمد صفارزاده، رئيس طرحها و برنامه هاي تامين نيرو از معاونت توسعه منابع انساني و مديريت 
احمدفرمهيني فراهاني، معاون پژوهشي و مديريت گروههاي فكر از موسسه مطالعات بين المللي انرژي
حسن نصر اصفهاني، مدير كل پشتيباني و مالي ستاد وزارت نفت از معاونت توسعه منابع انساني و مديريت
محمد آل خميس، معاون شركت ملي حفاري ايران
ولي آهنين، معاون مدير توليد بهره برداري،شركت نفت مناطق نفتخيز جنوب
عبدالرضا اسدي، معاون نظارت بربهينه سازي مصرف انرژي و ارزشيابي طرحها از مديريت برنامه ريزي تلفيقي
محمدتقي اميني داد، معاون مدير امور مالي و رئيس بررسيهاي مالي شركت مهندسي و توسعه نفت 
احمد باقري مقدم، مدير عمليات عمومي خارك از شركت پايانه هاي صادرات مواد نفتي
خسرو بيطاري، رئيس بازاريابي فرآورده،مديريت امور بين الملل

مديران نمونه درون دستگاهي شركت ملي نفت ايران    
محمودبيلكار، رئيس حسابداري مركزي مديريت امور مالي
اميرمسعود جباري راد، مديرهماهنگي و نظارت برتوليد نفت وگاز،مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد  نفت و گاز
جليل جعفري، رئيس اداره مطالعات زمين شناسي گسترشي شركت نفت مناطق نفتخيز جنوب
حسين جعفري، مديرامور مالي شركت نفت فلات قاره ايران 
اسفنديار جهانگيري اردكپان،  مدير امور مهندسي شركت حفاري شمال 
محمدكاظم حسينخاني، معاون امورمالي و پشتيباني صندوقهاي بازنشستگي، پس انداز و  رفاه كاركنان صنعت نفت
 فروردين حيدري، مجري فاز 19 پارس جنوبي در شركت نفت و گاز پارس 
رضا خليلي، معاون خدمات از مديريت توسعه منابع انساني
البرز خواجه برج سفيدي، مدير امور مالي شركت نفت وگاز اروندان 
محمدرضا خواجه جهرمي، رئيس منطقه بهرگان از شركت نفت فلات قاره ايران
محمدرضا دزفولي زاده، مدير منابع انساني شركت نفت مناطق نفتخيز جنوب 
عبدالمحمد دلپريش، مدير برنامه ريزي تلفيقي 
پرويز زكي، رئيس خدمات مهندسي تعميرات مكانيك ازشركت نفت مناطق نفتخيز جنوب
احمد سراجي، مديرعامل شركت بهره برداري نفت وگاز زاگرس جنوبي ازشركت نفت مناطق مركزي ايران
فرشيد سعيدي، مديرامور مالي شركت نفت مناطق مركزي ايران
ابراهيم عليزاده، رئيس بازرسي و حفاظت فني شركت مهندسي و توسعه نفت 
ابراهيم  فتاح زاده ، معاون هماهنگي و نظارت برتوليد نفت از مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد  نفت و گاز
محمدعلي فلاح مهرجردي، مدير منابع انساني سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 
مهدي  كامران، رئيس مطالعات وتحقيقات زمين شناسي ژئوشيمي از مديريت اكتشاف
سلبعلي كريمي، مديرعامل شركت نفت وگاز اروندان 
سلطان كمالي، مجري طرح توسعه ميدان منصوري ازشركت مهندسي و توسعه نفت
نادر كي زاد، مديرامورمالي شركت ملي صادرات گاز ايران
محمدجواد كيان، مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 
محمد گذاري، معاون امور اداري ازمديريت توسعه منابع انساني
فريبرز گرداني نژاد، مدير پشتيباني ساخت و خريد داخلي شركت پشتيباني از شركت ساخت و تهيه كالاي نفت تهران
ابوالقاسم لطفي دهخوارقاني، مدير بهينه سازي انرژي دربخش ساختمان از شركت بهينه سازي مصرف سوخت
سيدمحمود محدث، مديراكتشاف 
مهران مكوندي، مديرامور مهندسي شركت ملي حفاري ايران 
عبدالحسين ممبيني، مدير عمليات شركت نفت مناطق نفتخيز جنوب 
سيدمحمد موسوي، مجري طرح توسعه مخازن گازي از شركت نفت مناطق نفتخيز جنوب
سيد صالح هندي، رئيس مركز مطالعات اكتشاف و توليد پژوهشگاه صنعت نفت 

مديران نمونه درون دستگاهي شركت ملي گاز ايران    
فرخ آذري، مدير مهندسي و طرحهاي شركت انتقال گاز 
رحيم اسلامي، مدير عامل شركت پالايش گاز فجر جم 
ناصرافشين، مدير عامل شركت گاز استان خوزستان 
حسين تقي نژاد، مدير عامل شركت گاز استان خراسان شمالي 
محمدرضاقدسي زاده، مديرامور مهندسي و ساختمان شركت مهندسي و توسعه گاز 
مصطفي كشكولي، معاون مديرعامل شركت ملي گاز ايران 
هوشنگ محمدي،مدير عامل شركت گاز استان قم 
محمد مهدي مهدوي، مدير عامل شركت گاز استان كردستان 
محمود نعمتي، مدير مهندسي و ساختمان شركت ذخيره سازي گاز طبيعي 
محمد مهدي هادي زاده، مدير توسعه منابع انساني شركت ملي گاز ايران 

مديران نمونه  درون دستگاهي شركت ملي پالايش و پخش    
فرهاداحمدي، مدير عامل شركت ملي مهندسي و ساختمان 
علي حكمت، مدير پخش منطقه آبادان  از شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي  
حسين خاكباز، معاون تجهيز و توسعه منابع انساني 
اصغررمضاني، مدير بهداشت، ايمني و محيط زيست از مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست
علي زيار، مدير عامل شركت خطوط لوله و مخابرات 
جليل سالاري شهر بابكي، مدير عامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي    
حميدرضا سيد جعفري، مدير برنامه ريزي تلفيقي 
مرتضي  عابديني، مدير  پخش منطقه سيستان و بلوچستان،شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي  
حسين عبدي زمهرير،مدير عامل شركت پالايش نفت كرمانشاه 
مجتبي عرب محقي، مدير بازرگاني شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي    
علي نظري، مدير اجرايي منطقه شمالشرق،شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

مديران نمونه درون دستگاهي شركت ملي صنايع پتروشيمي
  
  
غلامرضاجوكار، سرپرست شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي
احمد رضاحيدرنيا، مدير طرحها شركت ملي صنايع پتروشيمي 
مرتضي  رحيميان سراي، رئيس كل امور مجامع و سهام،شركت ملي صنايع پتروشيمي
حميدرضارستمي، مديرعامل شركت پتروشيمي نوري 
حسين شهرياري، مديرعامل شركت پتروشيمي فجر 
محمد شريف شهرياري آتشگاه، مديرعامل شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي
علي اصغرفلاح، رئيس بهره برداري شركت پتروشيمي مبين  
نادرقرباني، مديرعامل مديريت توسعه صنايع پتروشيمي 
سيد اسماعيل موسوي ترشيزي، مديرعامل شركت پتروشيمي اروند 
ذبيح اله نعيمي، مديرمالي شركت ملي صنايع پتروشيمي 

كارمندان نمونه درون دستگاهي ستاد وزارت نفت   
 
حسين اميني طامه، رئيس دفتر بررسيهاي ويژه وپيگيري سفرهاي استاني از معاونت توسعه منابع انساني و مديريت/ اداره كل پشتيباني و مالي ستاد وزارت نفت

ابوالفضل انباردار، رئيس بررسي و تدوين طرحهاي طبقه بندي مشاغل از معاونت توسعه منابع انساني و مديريت/ اداره كل تشكيلات و روشها

شيوا تخمه چي، كارمند پيگيري دفتر وزارتي 

عليرضا ترابي، كارشناس تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي

احسان جنابي، كارشناس ارشد امور اوپك و روابط با مجامع انرژي

محمدعلي حيدري، رئيس بررسي طرحها و لوايح و هماهنگي با سازمانها از معاونت امور حقوقي و مجلس،اداره كل امور حقوقي

نجيب اله رضوي زاده، بازرس اداره كل بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات / اداره كل بازرسي و پاسخگويي به شكايات، اداره كل بازرسي

عباس زراءنژاد، كارشناس ارشد بهداشت كارصنعتي معاونت مهندسي و نظارت بر طرحها/ اداره كل HSE وزارت نفت

عليرضا  سلمان زاده، رئيس بررسي استانداردهاي اندازه گيري، اداره كل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتي از معاونت امور استانداردها و تجهيز سيستمهاي اندازه گيري

 سميرا سليمان زاده ، كارشناس ارشد نظارت بر برنامه هاي توسعه بهره وري معاونت توسعه منابع انساني و مديريت، اداره كل بهره وري و توسعه كارآفريني

مريم سهرابي،كارشناس ارشد موسسه مطالعات بين المللي انرژي 

فريبا شاه بداغلو، كارشناس ارشد اداره كل برنامه ريزي انرژي ازمعاونت برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري/ اداره كل برنامه ريزي انرژي

مهدي شاه حسيني، كارشناس ارشد برنامه ريزي و نظارت بر توليد و تاسيسات بهره برداري ازمعاونت برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري/اداره كل نظارت بر منابع هيدرو كربوري

لاله صادقي، كارشناس ارشد تامين نيروي انساني اداره كل آموزش، نيروي انساني و توسعه مديريت از معاونت توسعه منابع انساني و مديريت/ اداره كل آموزش، نيروي انساني و توسعه مديريت

مجيد صفري كيش، رئيس بررسي و نظارت مالي شركتها ازمعاونت برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري/ اداره كل هماهنگي بودجه و نظارت بر طرحها

ابوالقاسم  عابد ابراهيمي، كارشناس ارشد حفاظت سازمان حراست وزارت نفت ازسازمان حراست

حيدر عظيمي، كارشناس امور انتظامي سازمان حراست وزارت نفت از سازمان حراست/ معاونت عمليات

داود فتحعلي، كارشناس ارشد امور فرهنگي و ارتباطات روابط عمومي اداره كل روابط عمومي

سيدمحمد فقاهتي، رئيس تشريفات وبرگزاري مراسم ها،اداره كل تشريفات و امور كاركنان خارجي

طاهره قاسمي، رئيس دفتر تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي، تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي

مريم كشاورزيان، مسئول تحصيلات تكميلي از موسسه مطالعات بين المللي انرژي

سيدحميدرضا لاجوردي، كارشناس ارشد حقوقي از معاونت امور بين الملل و بازرگاني/ اداره كل آسيا و اقيانوسيه

فاطمه مشايخي، كارشناس ارشد اداره كل آسيا و اقيانوسيه ازمعاونت امور بين الملل و بازرگاني/ اداره كل آسيا و اقيانوسيه

محمدرضا منشوري كارشناس ارشد زلزله شناسي ازمعاونت مهندسي و نظارت بر طرحها/ اداره كل استانداردها و مديريت پروژه

مهدي يوسفي، مهندس ارشد ناظراندازه گيري، اداره كل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتي، منطقه 3 خاركمطالب مشابه :


اسامي مديران و كارمندان نمونه صنعت نفت در سال 89

ناصرافشين، مدير عامل شركت گاز شركت گاز استان خراسان شمالي اداري و استخدامي
استخدام در بیمارستان امام رضا (ع)

در استان خراسان شمالي نامه اداري و اسـتخدامي اعـضاي غير شركت گاز خراسان
اخبار بنیاد مسکن خراسان شمالی

صعود كاركنان بنياد مسكن خراسان شمالي به گاز رساني به هنوز با شركت گاز محور
اگهي استخدام در وزارت نيرو و آب

آب منطقه اي خراسان شمالي. تعداد سؤالات و عناوين دروس آزمون استخدامي شركت نفت و گاز
استخدام وزارت نیرو

مخابرات -مالیات-ایرانسل-رایتل - گاز فلسطين شمالي شركت در آزمون استخدامي
جذب نيرو در شركت بيمه پاسارگاد

جذب نيرو در شركت بيمه خود در استان‌هاي خراسان شمالي، جنوبي، رضوي و استخدامي
استخدام در شرکت ملی نفت

خراسان شمالي/ تهران ثبت نام و شركت در آزمون استخدامي مي باشند نفت و گاز
شركت‌هاي قابل واگذاري در سال 90 13

شركت‌هاي نيروي برق خراسان شمالي، توزيع پالايش گاز سرخون قشم
آزمون استخدامي شهرداري‌هاي 13 استان بهار 91 برگزار مي‌شود

آزمون استخدامي شهرداري شرقي، يزد، خراسان شمالي و لرستان در 22 (شركت نفت
استخدام قوه قضائیه

50% مجوزهاي استخدامي مربوطه از دارند از شركت در 2014526 12 خراسان شمالي
برچسب :