جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی

قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی ویژه دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی را در این ترم اخذ نموده اند روز چهارشنبه مورخ 30/7/93 ساعت 12:00 الی 14:00 در محل آمفی تئاتر موسسه برگزار می­گردد. از کلیه دانشجویان حضور و غیاب خواهد شد لذا حضور کلیه دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی را در این ترم اخذ نموده اند در این جلسه الزامی می باشد.

 


مطالب مشابه :


جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی ویژه دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی را در این ترم اخذ نموده اند روز چهارشنبه مورخ 30/7/93 ساعت 12:00 الی 14:00 در محل آمفی تئاتر موسسه برگزار میگردد. از کلیه دانشجویان حضور و غیاب خواهد شد لذا ...
گزارش کارآموزی کامپیوتر - کارورزی کامپیوتر در شرکت توزیع برق گلستان

پایان نامه کامپیوتر تحقیق کامپیوتر - گزارش کارآموزی کامپیوتر - کارورزی کامپیوتر در شرکت توزیع برق گلستان - پایان نامه کامپیوتر تحقیق کامپیوتر مقالات کامپیوتر پروژه کامپیوتر طراحی سایت.
گزارش کارآموزی کامپیوتر - گذراندن دوره کارآموزی در شرکت آوا پژوهش مرکزی

پایان نامه کامپیوتر تحقیق کامپیوتر - گزارش کارآموزی کامپیوتر - گذراندن دوره کارآموزی در شرکت آوا پژوهش مرکزی - پایان نامه کامپیوتر تحقیق کامپیوتر مقالات کامپیوتر پروژه کامپیوتر طراحی سایت.
گزارش کارآموزی کامپیوتر - طراحی و نصب شبکه های کامپيوتری

پایان نامه کامپیوتر تحقیق کامپیوتر - گزارش کارآموزی کامپیوتر - طراحی و نصب شبکه های کامپيوتری - پایان نامه کامپیوتر تحقیق کامپیوتر مقالات کامپیوتر پروژه کامپیوتر طراحی سایت.
گزارش کارآموزی کامپیوتر - طراحی صفحات وب

پایان نامه کامپیوتر تحقیق کامپیوتر - گزارش کارآموزی کامپیوتر - طراحی صفحات وب - پایان نامه کامپیوتر تحقیق کامپیوتر مقالات کامپیوتر پروژه کامپیوتر طراحی سایت.
گزارش کارآموزی کامپیوتر - گذراندن دوره کارآموزی در شهرداری کرج و کار با نرم افزار آفيس

پایان نامه کامپیوتر تحقیق کامپیوتر - گزارش کارآموزی کامپیوتر - گذراندن دوره کارآموزی در شهرداری کرج و کار با نرم افزار آفيس - پایان نامه کامپیوتر تحقیق کامپیوتر مقالات کامپیوتر پروژه کامپیوتر طراحی سایت.
گزارش کارآموزی کامپیوتر - تعمیر مونیتور کامپیوتر

پایان نامه کامپیوتر تحقیق کامپیوتر - گزارش کارآموزی کامپیوتر - تعمیر مونیتور کامپیوتر - پایان نامه کامپیوتر تحقیق کامپیوتر مقالات کامپیوتر پروژه کامپیوتر طراحی سایت.
گزارش کارآموزی کامپیوتر - بررسی امنیت در شبکه های کامپیوتری - شرکت صنایع آذراب

پایان نامه کامپیوتر تحقیق کامپیوتر - گزارش کارآموزی کامپیوتر - بررسی امنیت در شبکه های کامپیوتری - شرکت صنایع آذراب - پایان نامه کامپیوتر تحقیق کامپیوتر مقالات کامپیوتر پروژه کامپیوتر طراحی سایت.
کارآموزی

وبلاگ اطلاع رساني گروه كامپيوتر - کارآموزی - دانشگاه آيت الله العظمي بروجردي (ره)
برچسب :