مشخصات فنی رویه های راکت تنیس روی میز ساخت شرکت ژاپنی باترفلای

مشخصات فنی رویه های راکت تنیس روی میز ساخت شرکت ژاپنی باترفلای

رویه

سرعت

پیچ

سختی

برایس

12

5/9

35

برایس FX

12

5/9

33

کاتاپولت

11

9

32

سرایور G2

5/11

5/9

36

سرایور G2 FX

5/11

5/9

32

سرایور

10

8

38

سرایور EL

10

8

35

سرایور FX

10

8

33

تاکی فایر D

9

25/9

38

تاکی فایر C

5/8

11

41

تاکینس D

5/8

9

38

تاکینس C

5/6

10

32

اکریپس

10

25/8

38

اکریپس سافت

10

25/8

35

فلکسترا

25/8

75/8

32

اسپیدی PO

10

6

35

چالنجر

5/9

5/6

35

ری لوپ

8

4

32

فینت لانگ اا

25/6

25/3

38

فینت لانگ OX اا

25/6

25/3

-

فینت OX

5/4

5/3

-

فینت لانگ ااا

6

4

25

فینت لانگ OX ااا

6

4

-


مطالب مشابه :


رویه راکت

پینگ پنگ هرمز گان - رویه راکت - خرید لوازم پینگ پنگ - پینگ پنگ هرمز گان
مشخصات فنی رویه های راکت تنیس روی میز ساخت شرکت ژاپنی باترفلای

از منابع معتبر جمع آوری شده و علاوه بر آن میتوانید از اخبار پینگ پنگ,عکس راکت تنیس روی
آموزش پینگ پنگ (قسمت2)

آموزش پینگ پنگ خرید پستی آموزش پینگ پنگ. راکت باید به سمت جلو و حدود یک متر بالاتر از
آموزش پینگ پنگ (قسمت اول)

آموزش پینگ پنگ خرید پستی آموزش پینگ پنگ. خبرنامه -حتما عضو راکت در انتخاب
پینگ پنگ

پینگ پنگ خرید شارژ شرکت های سازنده ی راکت پینگ پنگ:
تاریخچه پینگ پنگ یا تنیس روی میز

آموزش پینگ پنگ خرید پستی آموزش پینگ پنگ. دارند و هر بازیکن یک راکت دارد و با بهره
مشخصات فنی و قیمت چوب های راکت پینگ پنگ

مشخصات فنی و قیمت چوب های راکت پینگ پنگ . اخرین رده بندی پینگ پنگ خرید ساعت
آموزش قوانین تنیس روی میز

آموزش پینگ پنگ خرید پستی آموزش پینگ پنگ. دست بازی دستی است که راکت را می‌گیرد.
کفش پینگ پنگ

پینگ پنگ هرمز گان - کفش پینگ پنگ - خرید لوازم پینگ پنگ - پینگ پنگ هرمز رویه راکت. رویه
برچسب :