پایه­ های مهم مرکبات

الف) رافلمون: رافلمون (Citrus jambhiri Lush) بومی شمال شرقی هند است. احتمالاً این گونه یک دورگ طبیعی است. زیرا در مقایسه با گونه­های دیگر لیمو درصد چندجنینی بالایی از خود نشان داده ودر بسیاری ازکشورها به عنوان پایه‏ای سازگار با لمون­ها، لایم­ها، کامکوات، تانجلوها و نارنگی دنسی، مورد استفاده قرار می‏گیرد. مهم­ترین انگیزی استفاده از این پایه توسط باغداران، عادت‌پذیری این گونه به خاک­های شنی با مواد غذایی ضعیف است. ازآنجاییکه هدایت ریشه‏ای این پایه در دماهای پایین نسبتاً بالاست، لذا نسبت به پایه‏هایی مانند کاریزوسیترنج ازحساسیت بالایی به سرما برخوردار است. از اشکالات مهم این گونه حساسیت به بیماری بلایت و سرمازدگی است.

حساسیت این پایه در مقابل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه، نماتد مرکبات، بلایت و سرما زیاد بوده ولی در برابر زایلوپوروسیس، اگزوکورتیس و تریستزا تا حدودی مقاوم است. یکی از امتیازات پایه رافلمون آن است که میوه ارقام تجارتی روی آن بزرگ بوده و برای ارقام پرتقال و گریپ فروت بیشتر توصیه می­شود. این پایه برای کشت در اراضی مرطوب و با زهکش ضعیف مناسب نیست زیرا به پوسیدگی طوقهحساسیت زیادی دارد.

رافلمون یکی از پایه­های خوب برای مناطق گرم با خاک شنی عمیق بوده و درختان بر روی این پایه سریع‌الرشد بوده و دارای طول عمر زیاد و پربار هستند. هر چند قدرت رشد بالا، از کیفیت میوه کاسته و TSS و TA را پایین نگاه می­دارد. پایه رافلمون دارای سیستم ریشه انبوه و نسبت به خشکی، نمک و بر خاک مقاومت نشان می­دهد.

ب) لیموی ولکامریانا: لیموی ولکامریانا یا Citrus volkameriana Ten &Pasq تولید درختانی بزرگ، پررشد، با محصول خیلی بالا و کیفیت پایین می­کند. ارقام پیوندی روی پایه ولکامریانا نسبت به سایر لیموها، مقاوم تر به سرما بوده و حساس به تریستزا و زایلوپوروسیس نیستند. این پایه حساس به نماتد مرکبات و بلایت است. پایه ولکامریانا با اینکه نسبت به فیتوفترا (گونه پارازیتیکا) مقاومت نشان می­دهد، در برابر گونه سیتروفتورا حساس است. استفاده از این پایه جهت رفع مشکل کلروز ناشی از کمبود آهن، روی و منگنز در خاک­های آهکی جنوب توصیه شده است.

ج) ماکروفیلا (آلیمو (Alemow)): گونه ماکروفیلا دورگ بین Citrus grandis × Citrus celebicaبوده و بومی فیلیپین است. این گونه به نام Citrus macrophyllaWester نامگذاری شده و از لحاظ ظاهری خیلی شبیه به لیموها و لایم است. ارقام پیوندی روی آن درختانی بزرگ، پررشد و پرمحصول، لیکن با کیفیت پایین تولید می­کنند. گونه ماکروفیلا ضمن آنکه عناصر بر، کلر، و کلسیم خاک را به خوبی تحمل می­کند در برابر فیتوفترا مقاوم است اما در برابر تریستزا و زایلوپوروسیس مقاومت نشان نمی­دهد. اگر چه نسبت TSS به TA روی این پایه بهتر از لیمو­های دیگر است لیکن نسبت به پیوندهایی که پرتقال و گریپ فروت روی پایه­های نارنج، کاریزا سیترنج و سیتروملو پیوند می­شوند پایین‌تر است. عیب مهم آن حساس بودن به سرما می‌باشد.

با مطالعه اثر کلرید سدیم، یون سدیم و کلر در این پایه مشخص شد که تیمار یون سدیم اثر کمتری در کاهش بیوماس شاخه نسبت به یون کلر داشت. اثر این دو عنصر در ریشه  نسبت به هم معنی­دار نبود. میزان کاهش رشد در شاخساره ماکروفیلا برابر ۱۶ درصد و در ریشه برابر ۱۹ درصد بود. تیمار کلراید در برگ­ها ایجاد سمیت و سوختگی می­نماید که ناشی از اثر تجمع یون کلر است. یون سدیم موجود در نهال­های ماکروفیلا، باعث کاهش انتقال یون پتاسیم به شاخه­ها شد که این امر به طور غیر مستقیم سرعت جذب دی­اکسید کربن را کاهش داد. استفاده از این پایه با هدف رفع مشکل کلروز ناشی از کمبود آهن، روی و منگنز در خاک­های آهکی جنوب توصیه شده است. چون ریشه‌های آن با سهولت بیشتری عناصر را جذب کرده است. ماکروفیلا تنها پایه‌ای است که مقاومت pH بالاتر از ۸ را دارد و قدرت جذب آن از سایر مرکبات بیشتر است.

در اسپانیا از پایه ماکروفیلا به‌طور گسترده­ای برای لمون­ها استفاده می­شود. تجاری بودن این پایه به دلیل اثر پیش‌رسی آن در تولید است. درختان روی این پایه ظرف مدت یک تا دو سال دارای رشدی تنومند همراه با میوه­دهی سنگین بودند. اندازه میوه بزرگ است اما میوه­ها روی درختان جوان دارای مقادیر کمتری آب و مواد جامد محلول بوده و تمایل به خشکیدگی زودرس دارند.

د) رانگپورلایم: رانگپورلایم جزء دورگ­های نارنگی است و به نام Citrus limoniaOsbeck شناخته شده است. این دورگ از گروه لایم­های ترش بوده و از حیث ساختار رشد و تولید میوه شبیه به لیمو­ها است و غیر از برزیل در سایر مناطق مرکبات­خیز دنیا گسترش چندانی نیافته است. این پایه به شوری خاک و آهک، مقاوم و به سرما تا حدودی مقاومت نشان می­دهد. دو ویژگی مقاومت به تریستزا و خشکی در این پایه قابل ملاحظه است، ولی به اگزوکورتیس، فیتوفترا و نماتد مرکبات حساس است.

ه) نارنگی کلئوپاترا: یکی از پایه­های مناسب مرکبات (غیر از لیمو)، نارنگی کلئوپاترا یا Citrus reshni Hort. Ex. Tan بوده که بعضی از گیاهشناسان هنوز آن را C. reticulata می­شناسند. از ویژگی­های خوب این رقم مقاومت در برابر تریستزا، اگزوکورتیس، زایلوپوروسیس، شوری، سرما، خاک­های شنی و خاک­های آهکی است و بالاترین مقاومت به EC در بین مرکبات را دارد و بعد از آن ماکروفیلا می‌باشد. با آنکه این پایه می­تواند جایگزین نارنج شود ولی کوچکی اندازه میوه روی این پایه و نیز دیر به بار رفتن موجب عدم گسترش آن شده است. کلئوپاترا پایه بسیار مناسبی برای نارنگی­ها، پرتقال­های پاین­اپل، هاملین و دورگ‌های تمپل است. این پایه حساس به کلراید بوده و چون یون کلراید تولید اتیلن را تحریک می­کند رشد شاخه­ها کاهش یافته و در غلظت­های بالاتر کلروز برگی و در نهایت ریزش برگ را در پی دارد.

و) نارنج: نارنج C. aurantium L. رایج­ترین پایه مرکبات در مناطق مرکبات خیز دنیا بوده است. حساسیت این پایه به تریستزا موجب شده که استفاده از این پایه به کشورهای استرالیا، آرژانتین، برزیل، کالیفرنیا، اسپانیا، آمریکا و آفریقای جنوبی محدود شود. ارقام روی این پایه دارای قدرت رشدی متوسط، تاج بزرگ، سیستم ریشه وسیع و عمیق بوده و ضمن مقاومت در برابر سرما، نسبتاً مقاوم به خشکی هستند. خاک­های سنگین با زهکشی ضعیف و نیز فیتوفترا را تحمل می­نماید.  نارنج در برابر نماتد مرکبات و بلایت حساس است. اندازه میوه روی این پایه نسبت به راف­لمون کوچکتر ولی نسبت به کلئوپاترا بزرگتر بوده، اما میزان TSS و TA میوه بالا است. همین مشخصه همراه با مقاومت به گموز و سرما سبب شده که هم­چنان نارنج مورد توجه باغداران باقی بماند.از نظر مقاومت به سرما، ارقام پیوند شده روی نارنج،پونسیروسو سیتروملو تقریباً یکسان هستند. ولی برتری محسوسی نسبت به پایه‏های گروه لمون و نیز سیترنج‏ها دارند. برای مناطقی که میوه برای مصرف تازه‏خوری تولید می‏شود پایه مناسبی است.

نارنج عادت پذیری خوبی در برابر pH و شوری بالا از خود نشان می­دهد. زمانیکه واکنش آن به تنش شوری ناشی از کاربرد یون­های کلر، سدیم و کلرید سدیم مورد بررسی قرار گرفت، در برگ­ها سوختگی مشاهده نشد. این مقاومت به دلیل بالا بودن محتوای آبی و یا قرار گرفتن یون کلر در واکوئل سلول­هاست. هم­چنین پایه نارنج توانایی خارج کردن این یون را از سیتوپلاسم دارد. چنانچه کاهش رشدی هم مشاهده شود، بیشتر به دلیل اثر اسمزی هست تا اثر مستقیمی که ممکن است سمیت ناشی از شوری گذاشته باشد.

ز) نارنج سه برگ: نارنج سه برگ (PoncirustrifoliataRaf.) تنها گونه خزان­کننده مرکبات بوده و به عنوان پایه برای نارنگی ساتسوما و پرتقال در کشورهای ژاپن، چین، آرژانتین، استرالیا و ایران استفاده می­شود. قبل از آن که ویژگی­های مطلوب این پایه به خوبی شناخته شود، به عنوان پایه پا کوتاه برای ارقام استفاده می­شد. برخی نژادهای اگزوکورتیس بر پاکوتاهی این پایه می­افزاید. ارقام پیوندی روی پونسیروس قدرت رشد کمتری نسبت به پایه­های نوع لیمو داشته و میزان محصول نیز کمتر از هنگامی است که از پایه­های رافلمون، رانگپورلایم و نارنج استفاده شده است. 

این پایهبه ویروس تریستزا، زایلوپروسیس و نماتد مرکبات مقاوم اما به بلایت حساس است. این پایه به میزان زیادی به پوسیدگی طوقه و خاک­های سنگین با زهکش ضعیف مقاومت دارد و اندازه استاندارد خود را حفظ  می­کند. نارنج سه برگ دارای سیستم ریشه سطحی است و در خاک­های شنی خیلی زود دچار تنش خشکی می­شود. هم­چنین در خاک­های شور، خاک­های با pH بالا و آهکی رشد مطلوبی نداشته و قدرت رشد و مقاومت در برابر سرما را کاهش می­دهد. معمولاًً میوه‏های پیوندی روی آن از اندازه کوچکی برخوردار هستند و احتمالاً دلیل آن بالا بودن میزان تشکیل میوه حتی در شرایط خشک است که منجر به کوچک شدن اندازه میوه‏هامی­شود. مقدار TA میوه روی پونسیروس نسبت به پایه­های دیگر بویژه نارنج بیشتر است و همین قابلیت، موجب تأخیر در رسیدن میوه می­شود.

ح) فلائینگ‌دراگون: فلائینگ‌دراگون رقمی از نارنج سه برگ بوده و به عنوان یکی از پایه­های پاکوتاه کننده و ایجاد کشت­های متراکم در مرکبات مورد استفاده قرار می­گیرد. پایه پونسیروس در برابر گموز، تریستزا، زایلوپوروسیس و نماتد مقاومت نشان می­دهد ولی احتمالاً در برابر بلایت حساس است. اندازه میوه روی این پایه به نوع خاک بستگی دارد. بعضی منابع گزارش از بزرگی میوه داده و برخی دیگر آن را به طور نسبی کوچک دانسته­اند. حالت اخیر ممکن است در موقع محصول بالا با شرایط خشکی خاک بروز نماید. آب میوه روی این پایه کیفیت بسیار عالی­تری را نسبت به سایر پایه­ها نشان می­دهد. مقدار TA میوه روی پونسیروس نسبت به پایه­های دیگر و نارنج بیشتر است و همین قابلیت، موجب تأخیر در رسیدن میوه می­شود. تنظیم کننده­های رشد نقش مهمی در عادات رشدی گیاه داشته و مکانیزم پاکوتاهی نیز بوسیله آنها القاء می­شود. اینکه چه رابطه زیستی بین قسمت بالایی و ریشه در یک ترکیب پیوندی پایه پیوندک وجود دارد اهمیت دارد. نوع پایه مرکبات در رشد پیوند تاثیر داشته ولی اینکه چگونه باعث تنومندی و یا پاکوتاهی پیوندک می­شود دقیقاً روشن نشده است. در پژوهشی سه پایه فلائینگ­دراگون (پایه پاکوتاه کننده)، سوئینگل سیترملو (پایه قوی) و نارنج سه برگ (شاهد) همراه با پیوندک لیمو اورکا بکار رفت. بعد از ۸ ماه با اندازه­گیری مواد خشک قسمت­های جوان مشخص شد که حداکثر وزن خشک مربوط به درخت با پایه سیتروملو و کمترین مربوط به فلائینگ­دراگون بود اما تفاوت زیادی در رشد ریشه پایه­ها وجود نداشت. میزان اسید ایندول استیک و اسید آبسزیک درونی در شاخه­های جدید و ریشه­های فیبری اندازه­گیری شد. میزان IAA در شاخه­های جدید سوئینگل سیتروملو حداکثر و در فلائینگ‌دراگون حداقل بود. بر عکس میزان ABA که یک بازدارنده رشد است در شاخه­های جدید فلائینگ‌دراگون حداکثر و در سوئینگل حداقل بود. هر دو این هورمون­ها در ریشه­های فیبری فلائینگ‌دراگون بیشتر از سیتروملو بود.

ط) سیترنج­ها: شامل گروهی از دورگ­های پرتقال و پونسیروس تریفولیاتا است که به عنوان پایه مورد استفاده قرار می­گیرد. از بین سیترنج­ها، ارقام ترویر، کاریزا،راسک، مورتون، ساویج و بنتون دارای برخی مشخصات خوب باغبانی هستند. مقاومت در برابر نماتد مرکبات، سرما، تریستزا، فیتوفترا و توانایی رشد روی خاک­های مختلف از مهم­ترین مشخصه­های این پایه محسوب می­شوند. ارقام پیوندی روی اغلب سیترنج‏ها با حمله ویروئید اگزوکورتیس از رشد بازمی‏مانند ولی تحت تأثیر ویروس تریستزا و یا زایلوپروسیس قرار نمی‏گیرند. میزان توقف رشد در این پایه بستگی به نوع ویروئید اگزوکورتیس دارد.

درختان پیوندی روی ترویر و کاریزا مشابه پونسیروس دچار کمبود روی و منگنز می­شوند ولی در هر حال کیفیت میوه در سطح بسیار مطلوب حفظ خواهد شد. مورتون دورگ دیگر سیترنج­ها بوده که استفاده از آن می­تواند موجب پرباری و کیفیت بالای آب میوه در رقم پیوندی شده ونسبت به سرما، تریستزا، فیتوفترا مقاومت نشان دهد. درصد چند جنینی تقریباً در تمام دورگ­های ده­گانه سیترنج بالاست و بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد گزارش شده است.

ی) سیتروملو: سوئینگل سیتروملو دورگ گریپ فروت و نارنج سه برگ است که با همکاری سوئینگل و وبر در دهه ۱۹۰۰ به دست آمد. این پایه تا دهه ۱۹۴۰ ناشناخته بود تا اینکه پیوند گریپ فروت و پرتقال روی این پایه عملکرد و کیفیت برتری از میوه را در مقایسه با پایه نارنج و کاریزوسیترنجنشان داد. ارقام پیوندی روی پایه سیتروملو هم­چون نارنج به سرما کاملاً مقاوم بوده و مقاومتر از انواع رافلمون یا کاریزو سیترنج هستند. سیتروملو به تریستزا، اگزوکورتیس و زایلوپروسیس متحمل ولی نسبت به پوسیدگی طوقهو بلایت دارای قدرت تحمل متوسط تا خوبهستند. در خاک­های شنی ریشه­های فراوانی تولید نمی­کند بلکه سیستم ریشه متراکم دارد. در خاک­های رسی آهکی درختان کلروز شدیدی را روی سیتروملو نشان می­دهند. میزان تحمل سیتروملو نسبت به شوری و خشکی متوسط است. در اراضی رسی یا شور به خوبی نارنج عمل نمی‏کنند و برخلاف کاریزوسیترنج به نماتد حفار متحمل نیست.

ل) پرتقال: علت استفاده از پایه پرتقال در گذشته، مربوط به تشکیل میوه مورد رضایتبخش و قابل­پسند بوده است. مقاومت نسبی به بلایت و تریستزا و امکان رشد مجدد از ناحیه ریشه پس از آسیب شدید یخبندان، از ویژگی­های این پایه محسوب می­شود. کیفیت میوه پرتقال والنسیا روی این پایه مشابه پایه­های کلئوپاترا، نارنج و گریپ فروت است. استفاده از پایه پرتقال به لحاظ حساسیت به خشکی و پوسیدگی ریشه محدود شده است مگر آن که امکان بهره­گیری از آبیاری قطره­ای و یا قارچ کش­های سیستمیک فراهم باشد. در یک مطالعه، وقتی از پرتقال والنسیا به عنوان پایه برای گریپ­فروت مارش استفاده شد به دلیل حساسیت به فیتوفترا، ۶۶ درصد این درختان از بین رفتند و میوه­ها از کمترین میزان مواد جامد محلول برخوردار بودند.

در زمین‌های مرطوب و سنگین، نارنگی زمین‌های شنی، سنگلاخی و خشک، لیمو ترش در مناطق گرو و مرطوب واجد خاک‌های شنی، لیمو خارکی بهترین پایه برای مرکبات می‌باشند.منبع: گل و گياه


مطالب مشابه :


آفات وبیماریهای مرکبات و روش های مبارزه با آن

رعایت فاصله کشت، هرس شاخه حساس يا نيمه مقاوم و نارنگي، پرتقال و نارنج مقاوم مي
فصل هفتم (هرس و افات مرکبات)

زمان هرس. کلمه هرس با روی پایه شل محله بیشترین آلودگی و رقم خونی مورو روی پایه نارنج
مرکبات

حدود 20عدد هسته وجود دارد .پرورش دهندگان هسته ي نارنج يا زمان كاشت تا و هرس گاهی
مدیرت باغ مرکبات

- مدت و زمان يخ زدگي 3- نارنج. 3-6 شناسايي اصول نحوة هرس باغ
توليد نهالهاي پيوندي ليموترش

اجرای کاشت ,هرس , علف تراشی , (نارنج * ليمو ليسبون) و نارنج مورد بررسي قرار گرفت.
آموزش پرورش مرکبات و کلیاتی درباره پرتقال

عموماً میوه نارنج در اوائل دی به همین دلیل زمان کشت بذر در شمال سالم پس از هرس
پرتقال

ارقام مختلف پرتقال را با پیوند شکمی روی پایه های نارنج که از بذر شود بایستی در زمان رسیدن
پایه­ های مهم مرکبات

نارنج سه برگ دارای ای و پیشرفته هرس اعلام نمایید تا در سریعترین زمان درخواست شما
برچسب :