منابع کارشناسی ارشد ریاضی

منابع کارشناسی ارشد ریاضی

۱ - رياضيات عمومي1و2و3:

حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي : نوشته جورج بي . توماس و راس  ال. فيني- ترجمه علي اکبر عالم زاده و داريوش بهمردي
 رياضيات عمومي
 : نوشته ايساک مارون - ترجمه خليل پارياب

 


مطالب مشابه :


دانلود رایگان کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس (Thomas Calculus) (مهندس حسن فراهانی)

دانلود رایگان کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس
منابع کارشناسی ارشد ریاضی

حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي : نوشته جورج بي . توماس و معادلات ديفرانسيل
منابع كارشناسي ارشد رياضي

حساب ديفرانسيل و انتگرال 1و2 – تام - جورج بی. توماس و (حساب ديفرانسيل و انتگرال توابع
کتاب مکانیک محیط های پیوسته

دانلود رایگان کتاب حساب ديفرانسيل و انتگرال توماس های پیوسته تالیف جورج میس و توماس
منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی ریاضی

آموزش عالی و
صفحه نخست وبلاگ

حساب ديفرانسيل و انتگرال نوشته هندسه ی تحليلی نوشته ی جورج توماس و راس فينی از
علوم کامپیوتری ها توجه فرمایید علوم کامپیوتری ها توجه فرمایید

- حساب ديفرانسيل و انتگرال؛ ريچارد سيلورمن؛ 2 جلد. - حساب ديفرانسيل و انتگرال؛ جورج توماس و
منابع اصلی دوره کارشناسی

تام اپوستل «حساب ديفرانسيل و انتگرال» ترجمه عليرضا جورج توماس، راس فيني
برچسب :