اشارات ناشنوایان

اشارات ناشنوایان

capturzyz.jpg

شما در این سایت با اشاره های ناشنوایان به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی آشنا خواهید شد.

دراین سایت شما می توانید با عکسهای اشارات ناشنوایان آشنا شوید

سایت مورد نظر:                            http://hip.saf.ir


مطالب مشابه :


تاریخچه آموزش و پرورش کودکان ناشنوا در ایران

مرکز آموزشی ناشنوایان سیرجان - تاریخچه آموزش و پرورش کودکان ناشنوا در ایران - مرکز آموزشی
برگزاری نخستین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه در سال ۹۴

به گزارش مجله خبری سیرجان، ولین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان در سال ۹۴ به ریاست موسی علی
جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان شهربابک

به گزارش مجله خبری سیرجان ،جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان شهربابک به ریاست شریفی
رزرو اینترنتی فرهنگیان در خانه معلم استانهای سراسر کشور

آموزش و پرورش ایران وجهان - رزرو اینترنتی فرهنگیان در خانه معلم استانهای سراسر سیرجان
اشارات ناشنوایان

مرکز آموزشی ناشنوایان سیرجان - اشارات ناشنوایان سازمان آموزش پرورش استثنایی
موبایلی مخصوص ناشنوایان

مرکز آموزشی ناشنوایان سیرجان - موبایلی مخصوص ناشنوایان آموزش پرورش سیرجان.
با کودکان استثنایی خود چگونه رفتار کنیم؟

این شیوه از آموزش و پرورش کودکان استثنایی شامل همه کودکان استثنایی اعم آموزش پرورش سیرجان.
برچسب :