فهرست روستاهای شهرستان ماه نشان

فهرست روستاهای شهرستان ماه نشان

ردیف نام روستا کد روستا نام دهستان نام بخش
1 تازه کند فخرلو 145 اورياد مركزي
2 خير آباد 282 اورياد مركزي
3 قاضي كندي 286 اورياد مركزي
4 سعيد كندي 289 اورياد مركزي
5 تخته يورد 364 اورياد مركزي
6 علم كندي 365 اورياد مركزي
7 پري 370 اورياد مركزي
8 روستاي قره داش 438 اورياد مركزي
9 قره گل 144 قزل گچيلو مركزي
10 گوني 291 قزل گچيلو مركزي
11 ماد آباد 292 قزل گچيلو مركزي
12 مغانلو 363 قزل گچيلو مركزي
13 امير آباد 436 قزل گچيلو مركزي
14 وهران 146 ماهنشان مركزي
15 سريك 214 ماهنشان مركزي
16 آق كنده 220 ماهنشان مركزي
17 آلمالو 223 ماهنشان مركزي
18 ينگجه 281 ماهنشان مركزي
19 باغچه 283 ماهنشان مركزي
20 سر پل مير آخور 284 ماهنشان مركزي
21 كردي 285 ماهنشان مركزي
22 بهستان 290 ماهنشان مركزي
23 پشتوك 360 ماهنشان مركزي
24 قره باتلاق 361 ماهنشان مركزي
25 سهند عليا 362 ماهنشان مركزي
26 ايلي بلاغ 366 ماهنشان مركزي
27 جلج 367 ماهنشان مركزي
28 برون قشلاق 368 ماهنشان مركزي
29 گندي 435 ماهنشان مركزي
30 سهندسفلي 437 ماهنشان مركزي
31 ميانج 82 انگوران انگوران
32 نيگجه 85 انگوران انگوران
33 قوزلو 86 انگوران انگوران
34 حلب 88 انگوران انگوران
35 قره ناس 288 انگوران انگوران
36 خورجهان 354 انگوران انگوران
37 اوچ طاش 355 انگوران انگوران
38 قواق سفلي 358 انگوران انگوران
39 حسن آباد 376 انگوران انگوران
40 مراش 377 انگوران انگوران
41 كوسبح عليا 421 انگوران انگوران
42 ايالو 423 انگوران انگوران
43 انگوران 424 انگوران انگوران
44 تبريزك 84 قلعه جوق انگوران
45 قره درق 356 قلعه جوق انگوران
46 اغلبيگ 357 قلعه جوق انگوران
47 دوزكند 359 قلعه جوق انگوران
48 سونتو 375 قلعه جوق انگوران
49 قلعه جوق سياه منصور 422 قلعه جوق انگوران
50 ابراهيم آباد 425 قلعه جوق انگوران
51 كهريز بيك 426 قلعه جوق انگوران


مطالب مشابه :


بیماری تب شیر یافلجی زایمان

ماهنشان - بیماری تب شیر یافلجی زایمان - تب شیر. به این بیماری تخته بند و یا فلجی پس از
سرماخوردگی

سرماخوردگی یک عفونت ویروسی مسری است که راه های تنفسی فوقانی را آلوده نموده و باعث تحریک و
ماهنشان

ماهنشان یکی از شهر های استان زنجان در شمال غرب ایران واقع شده است .ماهنشان از نظر تنوع آب و
بیماری شاربن یا سیاه زخم

ماهنشان - بیماری شاربن یا سیاه زخم - بیماری شاربن یا سیاه زخم از بیماریهای مشترک انسان و
اهليت در اشخاص

ماهنشان - اهليت در اشخاص - حقوق اشخاص حقیقی. حقوق مربوط به شخصیت: حقوق مربوط به شخصیت
ویتامین ها ونقش انها در جیره غذایی ابزیان وعلائم ناشی از کمبود انها

ماهنشان - ویتامین ها ونقش انها در جیره غذایی ابزیان وعلائم ناشی از کمبود انها -
استخر پرورش ماهی حسن ملکی

با سلام ما خواستیم در شهرستان ماهنشان پرورش دهنگان فقط کفیت وقیمت را بدانند خواهشمندیم
شیستوزوما

علائم بیماری اولين مرحله علايم مرحلة مسموميت يا حمله است در موقع ورود انگل به بدن ايجاد مي
فهرست روستاهای شهرستان ماه نشان

روستای قره داش شهرستان ماهنشان - فهرست روستاهای شهرستان ماه نشان - - روستای قره داش شهرستان
برچسب :