گاهی دلم برای خودم تنگ می شود!!!

                                            

 

حرف هایی هست برای نگفتن،بغض هایی هست که آغوش دوست نمی طلبد واشک هایی که سیلشان را تنها متکای تختت تاب می آورد ومن پرم از همه ی اینها...

گاهی آنچنان دلم برای خودم تنگ میشود که یعقوب بحر یوسف،گاهی آنچنان بی قرار دیدار خودم میشوم که هر ثانیه برایم حکم هزار سال را دارد وهر نزدیکی حکم یک مزاحم را...

سخت است وزجر آور وقتی  که همه دوستان ونزدیکان و هم دانشگاهیانت تو را با لبخند بشناسند وتو خود را حتی یک بار هم خندان ندیده باشی...

هر بار به خود نظر افکندی چیزی جز موجودی پیچیده شده در مه واندوه واشک ندیده ای ،خود را چیزی جز انبوهی از پوچی نیافته ای وجالب اینکه در میان دوستانت از امید حرف میزنی از زیبایی وخوبی جهان و وجود خدایی که تنها سهمت از او گلایه وشکوه است،نه حمد وسبحان...

دلم برای خودم تنگ شده است ومن این خود نفرین شده را چندگاهیست که در کوچه پس کوچه های حضور دیگران جا گذاشته ام!!!

"طه ولی زاده"


مطالب مشابه :


آب و هوای شهرستان داراب

البته محصولات باغی دیگر داراب نیز شهرت دارند مانند انار تنگ طه، خصوصاً انار شیرین شهوار که
روز شمار هفته اول جنگ تحمیلی

دلنوشته های طه فرزند در نفت شهر درگیری ادامه یافت و دشمن محاصره آن را تنگ تر كرد و بعد از
فهرست روستاهای استان فارس

تنگ حنا ; بسترم ; طشک ; گزین ; روستاهای دهدشتی(تنگ طه)- رکن اباد - روستاهای زرین
گاهی دلم برای خودم تنگ می شود!!!

دلم برای خودم تنگ شده است ومن این خود نفرین شده را چندگاهیست که در کوچه پس کوچه "طه ولی
سوره ی طه(ادامه)

قرآن - سوره ی طه(ادامه) و هر کس از یاد من دل بگرداند، در حقیقت ، زندگى تنگ[ و سختى ]
واژگان پارسی در قرآن

64- ضنک: (ب.گ تنگ) تنگ، باریک (طه/124) 65- عفریت: (ب.گ از آفرید) پری، جن (نمل/39)
برچسب :