خبر جدید از سرنای ساریکایا و چاتای اولوسوی


medcezir-cag-144218qk.jpg

سرنای ساریکایا و چاتای اولوسوی در هفته های گذشته دعوا کرده و ازهم جداشدند.سرنای و چاتای که بعد از تمام شدن فصل اول سریال"جزرومد"باهم به مکزیت رفته بودند و بعد برگشتن دعوا کرده و ازهم جدا شدند.که بعد جدایی سرنای با مادرش به بودروم رفته و چاتای هم مدتی در استامبول بود که بعدها به چشمه،پیش دوستاش رفته بود.الان تعطیل تموم شده و فیلمبرداری فصل دوم سریال"جزرومد"شروع شده است.با اینکه سرنای و چاتای باهم رابطه ندارند ولی بخاطر کارشون باید نقش دو عاشق را بازی کنند.سرنای روز گذشته با یامان تاجر اوغلو دیده شده است.برخی ها میگند رابطه سرنای و چاتای از اول دروغ بود و این عشق،عشق پاراوانی بود(یعنی این عشق به منفیت هردوشون بوده)چون که میگن:سرنای با یک مرد متاهل دیده شده بود و چاتای هم مشکلی مثل مصرف مواد مخدر داشت.و در سریال جزرومد یک عشق معصومی وجود داشت.هم بخاطر اینکه اون عشق معصوم از بین نره و هم ایماژ سرنای و چاتای حفظ بشه.و این دو بازیگر در زندگی واقعیشون هم باهم رابطه پیدا کردند.


مطالب مشابه :


چاتای(امیر صراف اغلو)

آبی ترازآبی - چاتای(امیر صراف اغلو) - استقلال سرورهرچی لنگه - آبی ترازآبی
عکس های جدید چاتای اولوسوی

تولگاهان سایاشمان - عکس های جدید چاتای اولوسوی - تولگاهان
خبر جدید از سرنای ساریکایا و چاتای اولوسوی

دنیای هنرمندان - خبر جدید از سرنای ساریکایا و چاتای اولوسوی -
برچسب :