گالري عكس 3 (از كاليفرنيا)

در اين مطلب سري جديد عكس باغات پسته از كاليفرنيا براي شما تهيه كرده ام

اميد است كه مورد استفاده دوستان قرار گيرد.


73438.jpg

خوشه در رقم كله قوچي

73439.jpg

 رقم در كاليفرنيا Golden Hills73440.jpg

خوشه در رقم Golden Hills


73441.jpg

برداشت پسته در كاليفرنيا73442.jpg

برداشت پسته در كاليفرنيا


73444.jpg

The Navel Orangeworm is a pest of pistachio


73445.jpg

The Obliquebanded Leafroller is a pest of pistachio


73446.jpg
The Red-shouldered Plantbbug is a pest of pistachio


73448.jpg

Gill's Mealybug on pistachio trunk


73451.jpg

Gill's mealybug migrate from trunk onto pistachio bud


73452.jpg

Pistachio seed chalcid larvae


73453.jpg

Pistachio seed chalcidمطالب مشابه :


عكس هنري زيبا از طبيعت

زندگی همیشه شاد - عكس هنري زيبا از طبيعت - خدایا یاریم کن تا همه جا بذر عشق و محبت
استفاده از سیستم ماشین بینایی در ارزیابی ناخالصی ها، افت مفید و غیر مفید گندم

ابتدا تعداد 100 عكس از هر نمونه بذر علف هرز در يك جعبه ي تصوير تهيه شد و مورد آناليز قرار گرفتند.
ساختمان بذر

آلاچیق بچه های کشاورزی - ساختمان بذر - زندگی تاس خوب آوردن نیست زندگی تاس بد را خوب بازی
کشت و پرورش گیاهان باغی سبزی کاری گل، کاری و صیفی کاری

در سبزیکاری در سطح وسیع از بذر های پوشش دار استفاده می کنند.عموماً از یک لایه ی نازک قارچ کش
پرایمینگ بذر،انواع ونقش آن در زراعت

کشا ورزی - پرایمینگ بذر،انواع ونقش آن در زراعت - مطالب و مقالات کشاورزی - کشا ورزی
گالري عكس 3 (از كاليفرنيا)

دكتر پسته - مرجع تخصصي پسته - گالري عكس 3 (از كاليفرنيا) - وبلاگ تخصصي پسته، تغذيه و آفات و
برچسب :