اعلام نمرات دروس دانشجویان دانشگاه جامعه اسلامی کارگران

سلام.

نمرات مستقیم به آموزش اعلام شد. هیچ اعتراضی وارد نیست.

موفق باشید.


مطالب مشابه :


معرفی دانشگاه جامع علمی- کاربردی جامعه اسلامی کارگران

جامعه اسلامی کارگران اصفهان - معرفی دانشگاه جامع علمی- کاربردی جامعه اسلامی کارگران
مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران اهواز

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان - مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران اهواز
شهادت استاد دانشگاه صنعتی شریف در اثر انفجار بمب

مرکز علمی کاربردی جامع اسلامی کارگران مرکز علمی کاربردی این دانشگاه را به جامعه
اعلام نمرات دروس دانشجویان دانشگاه جامعه اسلامی کارگران

اعلام نمرات دروس دانشجویان دانشگاه جامعه دانشگاه علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران.
دبير جامعه اسلامي كارگران آذربايجان‌شرقي

کلنگ زنی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی کارگران جامعه اسلامی کارگران جامعه با اعتقاد
مرکز آموزش علمی کاربردی استقلال اهواز

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی مرکز آموزش جامعه اسلامی کارگران امکانات به جامعه
سیاست دختر قاپیدن معاون دانشگاه جامع علمی کاربردی یاسوج

علمی کاربردی کارگران سال 86_87 سیاست دختر قاپیدن معاون دانشگاه جامع علمی کاربردی انگل
درباره ی امتحان عملگر دانشگاه جامعه اسلامی کارگران

درباره ی امتحان عملگر دانشگاه جامعه اسلامی دانشگاه علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران.
دانشگاه جامع علمی- کاربردی مرکز بوکان

دانشگاه جامع علمی کاربردی در جامعه. و انتقال آن به کارگران فنی، کمک
نمرات نهایی درس مهندسی نرم افزار در سیستمهای کنترل (جامعه اسلامی کارگران)

دانشگاه علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران. آرشیو
برچسب :