تعبیر ' بوسه دادن یا بوسیدن ' در خواب

تعبیر ' بوسه دادن یا بوسیدن ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب ببیند شخصی را بوسید دوستدار و خواهان ان شخص است و اگر ان شخص ناشناس باشد از جایی که امید ان را ندارد خیر و منفعت به او می رسد و اگر دید شخص معروفی او را بوسید از ان شخص خیر و منفعت می یابد .

کرمانی می گوید : اگر ببیند از روی شهوت مردی را بوسید چیزی برای مرده خیر می کند یا مرده را به دعای خیر یاد می کند و اگر ببیند ان مرده او را بوسید از مال یا علم ان مرده چیزی به او می رسد و اگر ببیند کنیزی او را بوسید خواهان و خواستار اوست و اگر برخلاف این ببیند به مراد و منظورش نمی رسد .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر بوسیدن بر 4 وجه است : 1. خیر ومنفعت 2. براورده شدن حاجت 3. پیروزی بر دشمن 4. سخن خوش و دلپذیر شنیدن .


مطالب مشابه :


تعبیر دیدن 'جماع (نزدیکی) ' در خواب

تعبیر دیدن 'جماع (نزدیکی) ' در خواب. ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب ببیند که با زن خود یا
تعبیر ' بوسه دادن یا بوسیدن ' در خواب

تعبیر ' بوسه دادن یا بوسیدن ' در خواب. ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب ببیند شخصی را بوسید
تعبیر ' ازدواج کردن ' در خواب

تعبیر ' ازدواج کردن ' در خواب. ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب ببیند زن گرفت شرف و بزرگی
خواب و رویای جنسی

دست نوشته های یک روانشناس - خواب و رویای جنسی - - دست نوشته های یک روانشناس . تعبیر خواب.
عذاب جهنم

تعبیر خواب ---از انسان تا خدا کسي بوده که بدن خود را براي نامحرم نمايش مي داده است .
تعبیرخواب قاضی زاده..شماره تلفن برای تعبیرخواب قم..شرایط تعبیرخواب..معبرخواب

اگر در خواب ديدي ماه و ستاره در اگه درخواب دیدی همسرت جلوی نامحرمان لخته یا نامحرم
تعبیر خواب

گویند تعبیر خواب به روش قرآن مجید به این طریق است که هرگاه کسی خوابی بیند و تعبیر آن را
تعبیر خواب

آیدین گونش = روشن مثل آفتاب - تعبیر خواب - درمان ناملایمات روزگار با دعا و آیات قران
تعبیر خواب

تعبیر خواب. ازمن و عشق بازی و بوسیدن نامحرم! فک میکردم تعبیر خیلی خیلی بدی داشته
روش جدید بغل کردن نامحرم...

عشق عروسکی - روش جدید بغل کردن نامحرم - دوستان عزیزامیدوارم به کارتون بیاد ونهایت
برچسب :