زهکشی

آب جاری یا آبی که از چشمه‌ها خارج می‌شود، نباید از روی یک ناحیه ناپایدار حرکت کند. وجود آب در سطح دامنه ، علاوه بر نقش فرسایشی ، به راحتی می‌تواند به داخل دامنه نفوذ کرده و به سرعت بر ناپایداری آن بیافزاید. دور نمودن آب از سطح دامنه و جلوگیری از نفوذ آن ، مخصوصا در مورد دامنه‌هایی که بطوربالقوه ناپایدارند، از مهمترین روشهای مهندسی دستیابی به پایداری است.

انواع روکشهای زهکشی آبهای سطحی:

*شبکه زهکشی بسطی

برای آن که آب به داخل دامنه نفوذ نکند باید ترتیبی داد تا هرچه زودتر سطح دامنه را ترک کند.احداث آبروهای مناسب در سطح دامنه ، یا در روی پلکانها ، یکی از مهمترین تمهیدات در این مورد است. این آبروها باید ضمن دارا بودن گنجایش وشیب کافی ، بسترشان نیز غیر قابل نفوذ باشد. برای جلوگیری از تخریب و پرشدن این جویها در طول زمان ، می‌توان آنها را با قطعات سنگ پر نمود.این روش در مورد دامنه‌های خاکی یا دامنه‌های متشکل از سنگهای تجزیه شده ، مفید واقع می‌شود و می‌تواند علاوه بر پیشگیری ، در مراحل اولیه حرکت دامنه نیز نقش ترمیمی داشته باشد. نقش مهم دیگر شبکه زهکشی سطحی جلوگیری از فرسایش سطح دامنه توسط آبهای جاری است.

مسدود کردن شکافها *

ترکها و شکافهای سطحی محلهای مناسبی را برای نفوذ آب به داخل دامنهفراهم می‌کند. وجود این شکافها ، مخصوصا در مراحل آغازین توسعه یک ناپایداریجدید ، مشکل آفرین تر می‌شود. پر کردن این شکافها توسط مواد غیر قابل نفوذیمثل رس ، بتن یا مواد نفتی می‌تواند تا حدود زیادی از انباشته شدن آب و نفوذ آن  به داخل دامنه جلوگیری کند. این روش هم در مورد دامنه‌های خاکی و همسنگی قابل اجراست و می‌تواند هم در پیشگیری بکار رود و هم در مراحل اولیهایجاد یک زمین لغره ، پیشرفت آن را کند یا متوقف نماید.

*غیر قابل نفوذ کردن بخش دامنه

یکی از رایج ترین روشهای غیر قابل نفوذ کردن سطح زمین ، پاشیدن مواد نفتی(مالج) به سطح دامنه است. مالج به انواعی از مواد نفتی سنگین مایع اطلاقمی‌شود که معمولا جزء محصولات زاید پالایشگاه یا کارخانه‌های پتروشیمی  است. این روش ضمن جلوگیری از نفوذ آب به داخل دامنه ، با چسباندن ذراتخاک به یکدیگر ، سطح دامنه را در برابر آثار فرسایشی باد و تا حدی آب جاریمحفوظ نگاه می‌دارد.

انواع روشهای زهکشی آبهای داخل دامنه :

با وجود کوششی که برای جلوگیری از نفوذ آب به داخل دامنه صورت می‌گیرد باز هم ممکن است قسمتی از آبها از سطح دامنه نفوذ از محلی دورتر توسط آبزیرزمینی به داخل دامنه حمل شود. این آبها قبل از هر چیز با افزودن به وزننیروهای رانشی را زیاد می‌کنند.

*زهکشی ثقلی افقی

ایجاد زهکشهای تقریبا افقی می‌تواند نقش موثری در کاهش فشار آب داخل دامنه‌های سنگی و خاکی داشته باشد. از این رو می‌توان از این روش هم برایپیشگیری از حرکت و هم جلوگیری از تحرک یک زمین لغزه در حال تشکیلاستفاده کرد. به این منظور در بخشهای پایینی دامنه افقی ، با شیب ناچیزی به سمت خارج برای ایجاد جریان ثقلی آب، حفر می‌شود.  

*گالریهای زهکش

حفر نقب یا گالریهای زهکش در دامنه‌های سنگی و خاکی ، مخصوصا در جاهایی که زهکشی عمیق بخشهای داخلی دامنه مورد نظر است، مفید واقع می‌شود.چنین گالریهایی می‌توانند هم نقش پیش گیرنده داشته و هم در مراحل اولیهحرکت دامنه جهت جلوگیری از حرکات بیشتر آن بکار روند. کارایی گالریهایزهکش را می‌توان با حفر گمانه‌های شعاعی از داخل گالری افزایش داد.

*زهکش ثقلی قایم

این نوع زهکشی بیش از همه برای تخلیه آب سفره‌های معلق که بر روی یک بخش غیر قابل نفوذ تشکیل شده و در زیر آن لایه‌های نفوذپذیر و بازکشی آزاد وجود دارد، بکار برده می‌شود. 

*پمپاژ

حفر چاههای عمیق و پمپاژ آنها می‌تواند بطور موقت در بهبود وضعیت دامنهناپایدار موثر باشد. این روش عمدتا در مورد دامنه‌های سنگی بکار می‌رود.

*زهکشهای فشار شکن

حفر چاه ، چاهک یا خندق (تراشه) در پای دامنه ، برای جلوگیری از افزایش بیشاز حد فشار آب و بالا راندگیهای ناشی از آن در بخشهای مجاور پای دامنه ، اغلب مفید واقع می‌شود. این روش منحصرا در مورد دامنه‌های خاکی و معمولا درمجاورت دامنه پایاب سدهای خاکی ایجاد می‌شود.  

*خندق در بالای خاکریز این روش ، در مورد دامنه‌های خاکی حفاری شده و یا خاکریزها ، مخصوصا خاکریزهایی که در دامنه ایجاد می‌شود، به کارگرفته می‌شود و علاوه برپیشگیری از تفرش می‌تواند در مراحل اولیه ناپایداری نقش ترمیمی نیز داشتهباشد.

*زهکش ورقه‌ای

این روش ، همان گونه که از نام آن پیداست، به صورت یک لایه زهکش عمل  می‌کند. در خاکریزها ، مخصوصا خاکریزهایی که در دامنه ایجاد می‌شود، وجود لایه‌ای از مواد نفوذپذیر در زیر خاکریز ، ضمن زهکشی آبهای محلی دامنه و داخلخاکریز ، از افزایش بیش از حد فشار آب در خاکریز ، جلوگیری به عمل می‌آورد.

*الکترواسمز

این روش عمدتا در دامنه‌های خاکی که از لای درست شده باشند بکار گرفته می‌شود و ضمن تسهیل تخلیه آب بر مقاومت خاک می‌افزاید. به این منظورالکترودهایی را در عمقی که مایلیم آب آن تخلیه شود، قرار می‌دهیم و جریانمستقیم به آنها وصل می‌کنیم. جریان باعث می‌گردد که آب بین ذره‌ای از قطبمثبت به سمت قطب منفی حرکت کرده و در آنجا توسط پمپاژ به خارج هدایتشود.

*مواد شیمیایی

مواد شمیایی عمدتا در مورد دامنه‌های خاکی رسی بکار گرفته شده و وظیفه اصلی آنها بالا بردن مقاومت رسوبهاست. این روش می‌تواند به عنوان پیشگیری ،یا در مراحل اولیه ناپایداری، به منظور تصحیح و ترمیم بکار رود.

 


مطالب مشابه :


تحقیق درباره آتشفشانها (یاهو)

تحقیق درباره آتشفشانها دانلود مداحی این آتشفشان در باختر شهر
پاورپوینت تحقیق علوم در مورد آتشفشان ها (متن + پاورپوینت)

پاورپوینت تحقیق علوم در مورد پاورپوینت تحقیق علوم در مورد آتشفشان دانلود نمونه سوال
آتشفشان

اگر درباره هر موضوعی تحقیق لازم داشتید در قسمت نظرات در آتشفشان نوع پله دانلود رایگان
دانلود تحقیق در مورد فرایندهای آتشفشان

مهندسی عمران - دانلود تحقیق در مورد فرایندهای آتشفشان - (آموزش مطالب علمی برای مهندسان عزیز
متن انگلیسی در مورد آتشفشان

متن انگلیسی در مورد آتشفشان غني تر شدن منابع فارسي در مورد اين دانلود آهنگ اس ام
مقاله در مورد عمران

مرکز دانلود فایل (مقاله,پروژه،تحقیق،گزارش کارآموزی،پایان نامه، و مقاله در مورد
زهکشی

دانلود تحقیق در مورد فرایندهای آتشفشان. مخصوصا در مورد دانلود تحقیق در مورد
همه چیز در مورد تیرهای لانه زنبوری

همه چیز در مورد دانلود تحقیق در مورد فرایندهای آتشفشان. دانلود تحقیق در مورد
توضیحات کلی در مورد انواع اتصالات در ساختمانهای فلزی

توضیحات کلی در مورد دانلود تحقیق در مورد دانلود تحقیق در مورد فرایندهای آتشفشان.
برچسب :