طرح نوشته - مواد لازم نوشته

اهداف یادگیری:

طرح نوشته- مواد لازم نوشتهآشنایی با طرح نوشته

طرح نوشته- مواد لازم نوشتهفراگیری مواد و ابزار مورد نیاز نویسنده

طرح نوشته- مواد لازم نوشتهآشنایی با شکل صحیح استفاده از واژه های عربی مختوم به همزه در زبان فارسی

تاکنون به ساخت یک خانه یا هر ساختمان دیگری نگاه کرده اید؟

پیش از آن که یک بنا شروع به ساختن یک ساختمان کند طرح و نقشه ی آن را می کشد. طرح هر ساختمان تابع چند عامل است: موقعیت و اقلیم، کاربرد، مساحت، مصالح در دسترس و ... نویسندگی نیز مانند ساختن یک ساختمان نیاز به طرح قبلی دارد و باید بداند هدفش از نوشتن چیست و مخاطبش کیست.

هریک از نوشته ها با توجه به نوع زبان و قالب خود طرح خاصی را می طلبند.

این شباهت میان معمار و نویسنده است، شباهت دیگر آن دو این است که هر دو با در نظر گرفتن نقشه و طرح هریک از اجزا و مواد را در جای خود می نشانند؛ و اما اگر بخواهیم تفاوت میان آن ها را بیان کنیم باید بگوییم نوع مواد و ابزار و مصالحی که این دو به کار می برند با یکدیگر متفاوت است زیرا معمار از مواد و ابزاری طبیعی هم چون سنگ و چوب و آهن و قیر و ... استفاده می کند حال آن که مواد و ابزار نویسنده ساخته ی خود انسان است مانند: زبان، کتاب، مطالب گردآوری شده در طی مطالعه و پژوهش.

تفاوت دیگر آن ها این است که نویسنده خود مجری طرح خویش است.

شباهت دیگر نویسنده و معمار در این است که همان طور که درعملیات ساختمانی دو مرحله ی سفت کاری و نازک کاری وجود دارد، نویسنده نیز پس از ساخت و نگارش بدنه ی نوشته ی خود، به اصلاح و پیرایش آن می پردازد که این کار با توجه به نوع نوشته و کاربرد و قالب آن انجام می گیرد.

طرح در نوشته های کوتاه می تواند ذهنی باشد اما در نوشته های بلند باید عینی و مکتوب باشد.

هر طرح مصالح خاص خود را دارد، مثلا برای نوشتن گزارش مشاهده، یادداشت برداری، استفاده از آمار و ارقام و تصاویر لازم است.

هماهنگی و پیوند منطقی میان اجزای طرح موجب انسجام بیشتر نوشته و تفهیم بهتر مقصود نویسنده خواهد بود.

یکی از لوازم تهیه ی طرح فکر کردن درباره ی ابعاد مختلف موضوع می باشد به طوری که مثلا اگر موضوع ادبیات باشد، باید درباره ی ماهیت ادبیات و تفاوت آن با دیگر علوم و نیز شاخه هایی که زیر نظر این علم می باشند، باید اندیشید.

یک طرح مناسب با:

-         تنظیم پرسش های مطرح در مورد موضوع / توجه به حجم مقاله/ سطح خوانندگان / زبان و بیان نوشته شکل می گیرد.

مراحل نگارش یک نوشته بدین شکل است که:

پس از گردآوری اطلاعات و مواد لازم پیش نویس طرح تهیه می شود، سپس پیش نویس از نظر فنی و زبانی ویرایش می شود. آغاز و پایان نوشته را بررسی کرده و عنوان مناسبی برای آن انتخاب می کنیم. آن را با صدای بلند برای خود و یا فردی دیگر خوانده و آن را پس از تایید نهایی پاک نویس می کنیم.

طرح نوشته ویژگی هایی دارد از جمله این که :

- چارچوب کلی موضوع مورد نظر ما را تعیین می کند.

- به نوشته ی ما نظم و انسجام می بخشد.

- در سرعت و دقت نگارش موثر است.

- به ما فرصت می دهد که به طور همه جانبه و علمی به موضوع بنگریم.

اکنون نکته ای را درباره ی چگونگی نگارش واژه های فارسی مختوم به همزه یادآور می شویم و آن این است که :

کلماتی هم چون امضاء، املاء، انشاء، اجراء، استثناء و واژهایی مانند این چون عربی هستند، لذا به هنگام موصوف و یا مضاف واقع شدن باید به جای همزه، « ی » میانجی قرار گیرد؛ مانند: اجرای قوانین، امضای رئیس، انشای فارسی، استثنای مهم.

اما اصطلاحاتی همچون « لقاء الله » و « فناء فی الله » چون یک ترکیب عربی هستند ( واژه ی بعدی آن ها نیز عربی است) با همزه نوشته می شوند.


مطالب مشابه :


سازمان دانش آموزی ناحیه سه تبریز

دریافت آخرین اطلاعات و اخبار آموزش وپرورش ایران و ورود نویسندگان سایت ناحیه سه آموزش و
طرح نوشته - مواد لازم نوشته

گروه ادبیات فارسی آموزش وپرورش گروه ادبیات فارسی ناحیه 3مشهد و ادبيات آموزش و
بيشتر دانش آموزان با درس زبان فارسي غريبه هستند

گروه ادبیات فارسی آموزش وپرورش گروه ادبیات فارسی ناحیه 3مشهد مسئولان آموزش و پرورش
اختتاميه هشتمين جشنواره زبان فارسي كشور در ايلام

گروه ادبیات فارسی ناحیه 3مشهد مدير كل آموزش وپرورش استان ايلام در بخش ديگري از سخنان خود
آموزش عروض به زبان ساده 2

گروه ادبیات فارسی آموزش وپرورش استان گروه ادبیات فارسی ناحیه 3مشهد آموزش عروض به زبان
نقدی بر مبحث "جناس" در کتاب آرایه های ادبی

گروه ادبیات فارسی آموزش وپرورش ناحیه 3مشهد برای سهولت آموزش صورت گرفته است
آموزش آسان عروض (1)

گروه ادبیات فارسی آموزش وپرورش استان گروه ادبیات فارسی ناحیه 3مشهد گروه ادبیات آموزش و
آموزش عروض به زبان ساده 1

گروه ادبیات فارسی آموزش وپرورش استان گروه ادبیات فارسی ناحیه 3مشهد گروه ادبیات آموزش و
ادبيات فارسي (1) – سال اول متوسطه درس چهاردهم

گروه ادبیات فارسی آموزش وپرورش گروه ادبیات فارسی ناحیه 3مشهد آموزش و تعليم مسائل
برچسب :