علف کش های رایج کشورمان

بازدید : 781 دسته :

 

آمترين 80% WP

علف کش سيستميک وانتخابي 

کنترل علفهاي هرز نازک برگ و پهن برگ در نيشکر، ذرت، چاي، موز، مرکبات و زمينهاي غير زراعي

آترازين80%WP

علف کش انتخابي و سيستميک

کنترل علفهاي هرز مزارع نيشکر و ذرت

اگزاديازون 12% SL و 25% EC

علف کش انتخابي و سيستميک 

کنترل پس از رويش علفهاي هرز مزارع برنج و پياز شامل سوروف، اويارسلام، لويي، قاشق واش، تيرکمان آبي، سيرپوس، عدسک آبي و سل واش

بوتاكلر 60%EC

علف کش سيستميک و انتخابي

کنترل علفهاي هرز مزارع برنج

بن سولفورون متيل 60%DF

علف کش انتخابي و سيستميک

کنترل علفهاي هرز پهن برگ يکساله و چند ساله و جگن در کشت مستقيم و نشائي برنج پيش وپس رويشي

ای پی تی سی 82% EC

علف کش انتخابي، سيستميك و بازدارنده رشد جوانه هاي انتهايي ( مريستم )

کنترل علفهاي هرز يونجه و شبدر، اسپرس و ذرت

پاراكوآت 20% SL

علف كش تماسي و غير انتخابي

کنترل علفهاي هرز پهن برگ و نازك برگ درختان ميوه هسته دار و دانه دار و مركبات، سس يونجه، شبدر و اسپرس، نيشكر و سيب زميني

تبوتيورون 50% SC

علف کش سيستميک و انتخابي (  تبوسان داو)

کنترل علفهاي هرز مزارع نيشکر

گياهستار (تري بنورون متيل) 75% DF

علفكش سيستميك و انتخابي  

کنترل علفهاي هرز پهن برگ مزارع گندم

تريفلورالين 48% EC

علف کش انتخابي و قبل از رويش (ترفلان داو)

کنترل علفهاي هرز نازک برگ و پهن برگ يکساله پنبه، سويا، آفتابگردان، حبوبات، چغندرقند، هويج، کلزا و کنجد

توفوردي 72% SL

علف کش هورموني، سيستميک و انتخابي

کنترل علفهاي هرز پهن برگ مزارع گندم، جو، برنج، ذرت و نيشکر

توفوردي ام سي پ آ 5/67% SL

علف کش هورموني، سيستميک و انتخابي

کنترل علفهاي هرز پهن برگ مزارع گندم و جو

پرتيلاکلر 50%EC علف کش انتخابي

کنترل طيف وسيعي از علفهاي هرز خانواده گندميان، پهن برگ و جگنهاي در مزارع برنج

پيريديت 60% EC علف کش انتخابي وپس رويشي

کنترل علفهاي هرز پهن برگ مزارع نخود ديم

بنتازون  48% SL

علف کش تماسي و انتخابي قابل جذب از برگ

کنترل علفهای هرز پهن برگ و خانواده اویار سلام در مزارع حبوبات (لوبیا، سویا)، شبدر، یونجه و برنج در مرحله 5 تا 7 برگی شدن برنج (در خزانه و در زمین اصلی)و در مرحله 5-3 برگی علفهای هرز

ستوکسيديم 12.5%EC

علف کش انتخابي و سيستميک  

کنترل علفهاي هرز کشيده برگ يکساله و چند ساله در زراعت چغندرقند و پياز

سولفوسولفورون  علف کش سیستمیک و انتخابی

کنترل پس ازرويشي علفهای هرز نازک برگ و پهن برگ در مزارع گندم

فنوکساپروپ پي اتيل 5/7% EW

علف کش سيستميک، انتخابي و تماسي

کنترل علفهاي هرز باريک برگ مزارع گندم و جو

كلودينافوپ پروپارژيل 8% EC

علف کش سيستميک و انتخابي   

کنترل علفهاي هرز نازک برگ يكساله گندم

گلايفوسيت 41% SL

علف كش سيستميك، جذب از شاخ و برگ

مبارزه با علفهاي هرز عمومي و علفهاي هرزدرختان ميوه

 هالوکسي فوپ آر متيل 8/10% EC

علف کش انتخابي و پس از رويش  گالانت سوپر

کنترل علفهاي هرز نازک برگ در چغندرقند و پياز

نیکوسولفورون 4%SC

علف کشی سیستمیک، انتخابی بصورت پس رویشی

کنترل علف های هرز یکساله و چند ساله باریک برگ در مزارع ذرت

متری بوزین 75% DF و 70% WP

علف کش انتخابی سیستمیک قابل جذب از ریشه و برگ

75% DF: جهت مبارزه با علفهای هرز مزارع سیب زمینی

70% WP : برای مبارزه با علفهای هرز مزارع سیب زمینی، نیشکر، سویا و هویج


مطالب مشابه :


کشت و صنعت کارون

نیشکر - کشت و میزان اراضی شرکت کشت و صنعت کارون کشت وصنعت نيشكر دهخدا کشت وصنعت
تاریخچه کشت نیشکر

تاریخچه کشت نیشکر اما در سال 1319 شرکت سابق نفت ایران و دهخدا کشت وصنعت
روش سنتی تولید شکر قرمز در مازندران

آشنایی با نیشکر و صنایع شرکت توسعه کشت وصنعت نيشكر دهخدا کشت وصنعت نيشكر
علف کش های رایج کشورمان

آشنایی با نیشکر و کنترل علفهاي هرز پهن برگ يکساله و چند ساله و جگن در کشت مستقيم و
انواع کنه ها

آشنایی با نیشکر و صنایع شرکت توسعه کشت وصنعت نيشكر دهخدا کشت وصنعت نيشكر
تعیین نیازآبی و ضرایب گیاهی نیشکر در اراضی کشت و صنعت هفت تپه خوزستان

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نصب شده اند استفاده شد. کشت وصنعت نيشكر دهخدا
مبارزه ی بیولوژیک با افات نیشکر

مبارزه ی بیولوژیک با افات نیشکر شرکت توسعه کشت وصنعت نيشكر دهخدا کشت وصنعت
كشت و صنعنت امام خميني شعيبيه

در شهریور ماه ۱۳۷۳ با تهیه قلمه از شرکت های کشت وصنعت نیشکر هفت و از جنوب به واحد دهخدا
طرح آبرسانی توسعه نیشکر خوزستان

کشت نیشکر شرکت های کشت وصنعت نیشکر هفت تپه و میان آب، مزارع این شرکت نیز به زیر کشت
نیشکر و معرفی آفات و بیماریهای آن/قسمت اول

استان خوزستان از دیرباز مهد کشت نیشکر ایران شرکت که کشت و صنعت های کشت وصنعت
برچسب :