هشدارهای حفاظتی (برای مسافران نوروزی)

  

P                                        بسم الله الرحمن الرحیم    

 

 

              <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

یا مُقَلِّبَ القُلوبِ وَالاَبصار،یامُدَبِّرَاللَّیلِ

 

وَالنَّهار،یامُحَوِّلَ  الحَولِ وَالاَحوال،                       

 

حَوِّل حالَنا اِلی اَحسَنِ الحال(آمین،رب العالمین)

                                                                                                

 

            که مـازنـدران شـــهرمـایـادباد   ***  همیشه بروبومش آبادبـــــاد

             

               هـواخـوشـگواروزمین پرنــــگار *** نه سردونه گرم وهمیشه بهار

 

 

ضمن تبریک حلول سال نووخیرمقدم به مسافران عزیزنوروزی وهمکاران محترم به خطۀ سرسبز،علوی پرورو ولایتمدارمازندران وآرزوی سفری خوش برای شما مهمانان گرامی؛حراست آموزش وپرورش ناحیۀ یک ساری؛توجه شمارابه توصیه هاوتذکرات حفاظتی جلب می نماید.

 

1-   رعایت شئونات اسلامی واخلاقی.

2-   رعایت مسائل بهداشت فردی ومحیطی بویژه نظافت محل اسکان.

3-   استفاده ازرستورانهاوفروشگاه های مطمئن جهت خریدموادغذایی سالم وبهداشتی.

4-   مراقبت ومواظبت ازوسایل شخصی خصوصاً وجه نقد.

5-   همراه داشتن دفترچۀ درمانی وداروهای ضروری وهمچنین پوشاک مناسب.

6-   اطمینان ازعدم نقص فنی وسیلۀ نقلیه قبل ازحرکت.

7-   استراحت کافی قبل ازحرکت ورانندگی طولانی.

8-   همکاری بامسئولین ستاد اسکان وداشتن شمارۀ تماس درصورت بروزمشکل.

    9- استفاده ازفضاهایی که درحوزۀ طرح اسکـان قراردارند (عـــدم ورود به مـکـان هــای

         غیرِحوزۀ طرح)   

  10- همراه داشتن کارت شناسایی واخذمعرفی نامه ازستاد اسکان جهت استفاده ازفضـــای موردنظر

            .                                                 

  11- حفاظت ازاموال دولتی که دراختیارشماست.

        درپایان ضمن آرزوی سلامتی وموفقیت شما درســـفرنـوروزی، حـــراست مــدیـریـت

        آموزش وپرورش این ناحیه آمادۀ دریافت نظرات وپیشنهادات سازندۀ شما می باشد.

شمارۀ تماس های ضروری

*شمارۀ تماس ستاداسکان:01512223646- 01512220617

*شمارۀ فاکس وتلفن حــراســت: 01512229499

حراست آموزش وپرورش ناحیۀ یک ساری


مطالب مشابه :


هشدارهای حفاظتی (برای مسافران نوروزی)

معاونت پرورشی و تربیت بدنی ناحیه یک ساری آموزش وپرورش این ناحیه وزارت آموزش
تبریک

آموزش وپرورش اداره ناحیه 2 ساری اداره ناحیه 1 وزارت آموزش و
مسابقه كتاب خواني

و معارف اسلامی ناحیه 2 ساری تحصيلي وزارت آموزش وپرورش آموزش وتبليغ
بازدید از مرغداری

آموزش وپرورش اداره ناحیه 2 ساری اداره ناحیه 1 وزارت آموزش و
هنرستانهای پسرانه ناحیه ری1

فني وحرفه اي و كاردانش آموزش وپرورش ري کاردانش ناحیه وزارت آموزش وپرورش;
هفته جهاني ناشنوايان مبارك

آموزش وپرورش اداره ناحیه 2 ساری اداره ناحیه 1 وزارت آموزش و
دعوت نامه برای بازدید از نمایشگاه

آموزش وپرورش اداره ناحیه 2 ساری اداره ناحیه 1 وزارت آموزش و
پیام بهداشتی برای تغذیه

آموزش وپرورش اداره ناحیه 2 ساری اداره ناحیه 1 وزارت آموزش و
سازماندهی سال 90-89

آموزش وپرورش اداره ناحیه 2 ساری اداره ناحیه 1 وزارت آموزش و
فراخوان دبيرخانه راهبري ديني وقرآن كشور

۱۱ بعد از ظهر توسط گروه الهیات و معارف اسلامی ناحیه 2 ساری تحصيلي وزارت آموزش وپرورش
برچسب :