کنکوریها بخوانند (نکات مهم برای برنامه ریزی کنکور )

تقسيم‌بندي كلي برنامه‌ريزي- تابستان قبل از پيش‌دانشگاهي
- از مهرماه تا نوروز
- ايام تعطيلات نوروز
- در ماه آخر چگونه درس بخوانیم
-  هفته اول ماه آخر قبل از امتحان بطور سراسري
- روز آخر و شب كنكور

تابستان قبل از پيش‌دانشگاهي- اگر ضعف بخصوصي در درس خاصي داريد نيرو روي آن درس بگذاريد درسي را كه مي‌خوانيد حتماُ تمام كنيد.
- ترجيحاً در كلاس استفاده كنيد و از معلم خصوصي استفاده نكنيد.
- پايان تابستان حتماً نمره خوب بياوريد.
- حتماً امتحان گرفته شود.
- تابستان فرصت ارزشمندي است آن را از دست ندهيد با برنامه‌ريزي و شركت در كلاسهاي مورد نياز برنامه‌جدي خود را شروع كنيد.
 

از مهرماه تا نوروزبرنامه ريزي هفتگي1- برنامه‌ريزي براي دروس پيش‌دانشگاهي مطابق برنامه دبيرستان
2- برنامه‌ريزي براي دروس سالهاي قبل نيز بايد انجام گيرد.
3- ثبت كارهاي انجام شده بصورت روزانه جهت بررسي هفتگي
4- بررسي هفتگي كارهاي انجام شده مطابق برنامه‌ريزي انجام شده
5- براي جمعه‌ها درس مشخص نكنيم (فقط دروس روز شنبه پيش دانشگاهي) و بقيه زمان را براي عقب ماندگي دروس برنامه‌ريزي شده هفتگي
6- معمولاً 3/2 براي دروس اختصاي و 3/1 براي دروس عمومي برنامه‌ريزي شود
برنامه‌ريزي روزانه- مطابق برنامه پيش دانشگاهي باشد (اولويت اصلي)
- دروس سالهاي قبل از روي برنامه‌ريزي هفتگي باشد
- در روز 6 يا 7 جلسه يك ساعت و چهل دقيقه درس بخوانيم و به ازاي هر جلسه 20 دقيقه استراحت كنيم (يا 12 تا 14 جلسه 50 دقيقه‌اي با 10 دقيقه استراحت)
- پنج شنبه عصر تعطيل براي تفريح و استراحت
- جمعه 2 جلسه كمتر از هر روز عادي
- روزهاي تعطيل ديگر مطابق روزهاي عادي
- تعداد جلسات كلاس‌هاي دبيرستان جزو جلسات روزانه محاسبه شود و بقيه جلسات تا 6 يا 7 جلسه در منزل مطالعه شود.
- حداقل يك جلسه در هر روز دروس پايه سالهاي قبل جزء برنامه باشد
چگونگي مطالعات قبل از عيد
- تا نوروز حداقل يك دور همه دروس بايد بصورت عميق مطالعه و ياد گرفته شود
- قبل از عيد يادگيري و درك مطلب مهم است و تست اهميت كمتري دارد و بعد از عيد مرور و تست زدن‌هاي عمقي و تعداد زياد
- در اين مرحله تست زدن بعنوان يادگيري است نه بعنوان مهارت و آمادگي
- در اين مرحله دروس اختصاصي ساعات بيشتر و دروس عمومي ساعات كمتر و به نسبت 3/2 و 3/1 مي‌تواند مفيد باشد
- براي دروس عمومي بيشتر بخوان و كمتر تست بزن و براي دورس اختصاصي خواندن، تمرين، تست با هم مطرح و مهم است، بطور كلي در قبل از عيد عميق خواندن و فهميدن و تشريحي كاركردن مهم است و امتحانات تشريحي مهم تراز آزمون‌هاي تستي است چگونگي مطالعات بعد از عيد
- بعد از عيد عمدتاً به مرور درس و تست زدن‌هاي موضوعي و كلي دروس بصورت تك درس و در ماه و هفته آخر تست زدن‌هاي جامع و براي همه دروس مي‌باشد
- در اين مرحله تست زدن بعنوان مهارت و سرعت و آمادگي پايه مطرح باشد
- بعد از عيد ساعات مربوط به دروس عمومي بيشتر و در بعضي اوقات برابر دروس اختصاصي مي‌باشد
 

ايام نوروز
- در ايام نوروز 3 يا 4 روز تعطيل كنيد و ترجيحاً به مسافرت برويد (29 اسفند تا سوم فرودين)
- روز 13 فرودين همراه خانواده به دشت و صحرا برويد و استفاده مناسب ببريد
- بقيه ايام نوروز فرصت مفيد و ارزشمندي است و بايد حداكثر استفاده را براي درس خواندن بگذاريد عدم استفاده از اين فرصت باعث عقب ماندگي شما از رقبا مي‌شود
 

در ماه آخر چگونه درس بخوانيمنكات كلي :
- مرور جامع همه دروس مهم است تأكيد مي‌گردد همه دروس
- سراغ يادگيري مطالب جديد نرويد، مطالب يادگرفته شده را طوري تمرين كنيد كه كاربردي شده و تبديل به مهارت شود
- كلاس‌هاي يادگيري تعطيل شوند
- ساعت خواب و بيدار شدن را مطابق كنكور (10 شب تا 6 صبح) عادت دهيد
- ساعات درس خواندن را افزايش ندهيد بلكه اگر ممكن بود حتي مقداري كم كنيد
- فقط منابع و جزواتي كه خوانده‌ايد دوره كنيد و از منبع جديد استفاده نكنيد
- حافظه بيناي (آنجه قبلا ديده‌ايد) و حافظه شنوايي (آنچه قبلاً شنيده‌ايد) بايد مرور شود نه چيز جديد
- مرور نه خيلي ريز و وسواسي و نه خيلي سرسري باشد
- مرور خلاصه‌ها و نكات استخراج شده توسط شما مهم است
- مرور بخشهايي كه زير آن خط كشده‌ايد مهم است
 

برنامه‌ريزي هفته اول ماه آخر قبل از كنكور سراسري- براساس دروس روزها را تقسيم كنيد و در هر مبحث تست‌هاي آنها را بويژه آنهائيكه غلط زده‌ايد و يا نزده بوديد مجدد بزنيد
- روش اول براساس سالهاي دبيرستان
- روش دوم براساس دروس
برنامه ريزي هفته آخر قبل از كنكور سراسري
- به تمام سوالات يك سال آزمون سراسري در يك نوبت پاسخ دهيد
- از صبح ساعت 8 مطابق زمان‌بندي كنكور انجام دهيد و سپس غلط‌ها را مرور و بررسي كنيد و بعد از ظهر زياد به خود فشار نياوريد و براي روز بعد آماده باشيد
- سوال كنكور دانشگاه آزاد اسلامي را براي فاصله زمان بين آن در كنكور قرار دهيد و آن را با كنكور سراسري مخلوط نكنيد
 

برنامه‌ريزي روز آخر- 5/1 روز آخر را فقط استراحت و تفريح
- مواظب خوراك و حوادث باشد حجم غذا كم و مقوي
- سعي كنيد با افرادي كه كنكور ندارند و با افراد خانواد باشيد تا اظطراب آنها به شما منتقل نشود
- حوزه امتحاني خود را شناسايي كنيد
- صبح با صداي زنگ بيدار نشويد به افراد خانواده بسپاريد كه شما را بيدار كنند مطمئن باشيد آنها به موقع شما را بيدار مي‌كنند با آرامش و بدن نگراني از بيدار شدن بخوابيد
- صبحانه حتماً مقداري مواد قندي مثل مربا، كره، عسل بخوريد
- اگر شير سيستم گوارش شما را بر هم مي‌زند نخوريد
- زمان حركت را طوري تنظيم كنيد كه ترافيك و تصادف احتمالي باعث تأخير نشود
- پيداه روي سريع قبل از آزمون (نه به اندازه‌اي كه خسته شويد) باعث مي‌شود جريان خود در بدن شما سريع‌تر جريان پيدا كند و هم با نشاط شويد و خون بيشتري به مغز شما برسد
- اگر ساعت خوردن شما با آزمون فاصله كمتر از يك ساعت باشد خون بدن شما بجاي اينكه متوجه مغز شود در معده صرف حضم غذا مي‌شود
- مداد و مداد پاك كن و مداد تراش خوب و تميز و مناسب تهيه كنيد
- ساعت مچي دقيق و مناسب براي جلسه امتحان تهيه كنيد
- چند عدد شكلات براي ترسيم قند خون در جلسه امتحان همراه داشته باشيد و استفاده كنيد


مطالب مشابه :


برنامه‌ريزي براي موفقيت در كنكور 93

برنامهريزي براي كم‌تر از 300 روز ديگر، كنكور 93 برگزار مي‌شود و تلاش كنيد تا نتيجه
کنکوریها بخوانند (نکات مهم برای برنامه ریزی کنکور )

تقسيم‌بندي كلي برنامهريزي از مهرماه تا نوروزبرنامه ريزي را مطابق كنكور (10 شب تا 6
برنامه ريزي براي كنكور در ايام تعطيلات عيد نوروز

برنامه ريزي براي كنكور در ايام تعطيلات عيد و در روزهاي قبل و بعد تا آنجا كه مي‌توانيد درس
گروه آموزشي باراد ارائه دهنده خدمات ويژه كنكور93،براي اولين بارا در كشور برنامه ريزي كنكور93به شيوه

برنامه ريزي فرد به پشتيباني تا شب كنكور, برنامه ريزي درسي براي كنكور 93 دكتر
كنكور 94 را با انتخاب صحيح آغاز كنيد+از تابستان 93 براي كنكور 1394 آماده شويد(باراد)

نكات و مطالب ويژه مشاوره اي+برنامه ريزي 93 براي كنكور كنكور هاي سراسري ۱۳۸۰ تا
اهمیت برنامه ریزی از دیدگاه نفرات برتر کنکور

کنکور 93 برنامه ریزی درسی برای تابستان 3- به نظر شما برنامهريزي تا چه حد شما هر كنكور
27/1/92:قوی ترین مشاور کنکور دکتر یزدانی/بسته هاي آموزشي دروس عمومي كنكور93 دكتر يزداني،بسته هاي مشا

بارا در كشور برنامه ريزي كنكور 93 دكتر يزداني را شرکت کنید تا در
رتبه هاي برتر كنكور(سال 90)

رتبه هاي برتر كنكور از منزلم بسيار برنامهريزي روزي 5 تا 6 ساعت اما روزهايي
توضيحات دانشجو درباره تغيير روساي دانشگاه‌ها /وزيرعلوم:‌ كنكور تا سال 93 حذف مي‌شود

كنكور تا سال 93 حذف مي برنامهريزي بر اين اساس است كه تا پايان دولت دهم 15 هزار نفر
برچسب :