جملات زیبا

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

قدرت ، مقام و رياست بر ديگران تنها وسيلة آزمايش است هرگز آن را نشانة بزرگي و عظمت خود  نشماريد. (نهج اللبلاغه)

 

كسي كه بدون آگاهي عمل كند مانند كسي است كه به بيراهه مي رود،كه هر قدر سريعتر برود بيشتر از هدف  دور مي شود. (امام صادق)

 

فقط وقتي مجازيم از بالا به كسي نگاه كنيم كه بخواهيم از زمين بلندش كنيم.

 

به مشكل هايتان بخنديد تا هميشه موضوعي براي خنديدن داشته باشيد.

 

آدم ها فقط در يك چيز مشتركند: متفاوت بودن .

 

كسي  به حساب مي آيد كه ديگران را به حساب آورد.

 

مشكل اين نيست كه راه حل را نمي شناسند، مشكل اين است كه مساله

را نمي شناسند.

 

كسي كه فكر نمي كند به ندرت دم فرو مي بندد.

 

اگر مدام ورد زبانتان باشد كه اوضاع خراب خواهد شد، هيچ بعيد نيست پيشگو شويد.

 

نخستين گام به سوي دانايي، اين است كه بدانيم نادانيم.

 

«نه» گفتن ما به «آري» گفتنمان معنا مي دهد.

 

خير و شري نيست جز اين كه ساخته و پرداختة ذهن باشد.

 

كسي كه گمان ميكند همه چيز را مي داند، به هيچ رو نمي تواند بفهمد كه گمانش باطل است.

 

 

به هم رسيدن يعني آغاز، با هم ماندن يعني بهبود،با هم كار كردن يعني كاميابي .

 

اگر در چهره كسي تبسم نديديد،از تبسم خود به او قرض دهيد.

 

هم از موفقيتها و هم از شكستها استقبال كنيد.

 

انسانها بايد ياد بگيرند كه اشتباهات هوشمندانه، قسمتي از هزينه پيشرفت هستند.

 

يافته ها نشان مي دهد، هرگاه ديوان سالاري سازمان فزوني گيرد، خشنودي

 شغلي كاركنان كاهش مي يابد.

 

ذهن مثل چتر نجات است ، فقط وقتي عمل مي كند كه باز شده باشد.

 

وقتي با انگشت كسي را نشان مي كنيم ، به ياد داشته باشيم كه سه انگشت ديگر بطرف خودمان برگشته اند.


مطالب مشابه :


داستان آموزنده

ايران گردي ، وصيت نامه بزرگان و . . . - جملات براي ساختن اين خانه و زيبا ترين و كامل
جملات زیبا

نامه های که هرگز خوانده نشد::. کسي رو براي دوستي انتخاب کن زيرا هر دو پايان
روش نگارش

پایان نامه فرازها و جملات زيبا و برجسته، يا مخصوص براي ثبت جملات و قطعات زيبا
جملات زيبا

جملات زيبا در پايان زندگي ، از روي تعداد رخ داده اولين قدم براي پيروز شدن و
جملات زیبا

جملات زیبا زندگی نامه 11- براي تمام دردها دو علاج وجود دارد گذر زمان
چگونه يک نامه خوب اداري بنويسيم ؟

هر قدر طول جملات نامه زياد اينکه نامه هاي اداري براي اداي ودر پايان تشکر
جملات زيبا و عاشقانه تصويري انگليسي و فارسي

ارائه مطالب متنوع و جذاب براي علاقه مندان زبان جملات زيبا و عاشقانه (پايان) باور
جملات زیبا

مطالب زيبا; پاياننامه دوره‌ی به مشكل هايتان بخنديد تا هميشه موضوعي براي خنديدن
جملات زيبا

جملات زيبا - جملات عاشقانه و جملات دلتنگی و عکس های عاشقانه - وبلاگ گروهي نويد
جملات زيبا و پرمعناوعكسهاي زيبا

جملات زيبا او كه دائما از اشك شسـته بود بر سنگ قبر من بنويســيد اين درخت عمري براي هر
برچسب :