اعداد روی عدسی شیئی میکروسکوپ وعدد گشادگی

سوال : در مورد اعداد روی عدسی شیئی میکروسکوپ وعدد گشادگی توضیح دهید؟

پاسخ:اعداد نوشته شده بر روی عدسی شیئی عبارتند از:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

۱۰ بزرگ نمائی عدسی شیئی

۰/۲۵عدد گشادگی(Number of aperture(N.A 

 ۱۶۰طول لوله میکروسکوپ(میلی متر)

۰/۱۷ضخامت لامل مناسب برای آن عدسی شیئی(میلی متر)

 

حد تفکیک میکروسکوپ از فرمول زیر به دست می آید.

R=0/61λ/n.sinα

 (N.A= n.sinα ) که مخرج کسرهمان عدد گشادگی می باشد 

 Rحد تفکیک است (کوچک ترین فاصله قابل تشخیص بین دونقطه واقع بر یک سطح که به وسیله سیستم نوری که قابل تشخیص باشد.  هر چه مقدارعددی  حد تفکیک کمتر(کوچکتر)باشد توان تفکیک دستگاه نوری بیشتر) بهتر)است.

 λ  طول موج نور بکار گرفته شده برای رویت جسم 

  n ضریب شکست محیط شفاف بین جسم و عدسی شیئی 

α  نیم زاویه مخروط روشنائی یا نیم زاویه مدخل گشادگی 

هر چه مقدار عددی حد تفکیک کاهش یابد توان میکروسکوپ بهبود یافته یا بهعبارتی افزایش می یابد .دو امکان برای کم کردن حد تفکیک وجود دارد ۱-کاهش طول موجنور استفاده شده در میکروسکوپ (استفاده از نور های با طول موج کوتاهتر) ۲-افزایشعدد گشادگی(مخرج کسر)ا

 N.A=n.sinα  )عدد گشادگی ياشماره مدخل يا مقدار زاويه گشودگيگويند.

عدد گشادگي يك عدسي شيئي ميكروسكوپ مقياسي است از توانائي آن عدسي درجمع كردن نوروتجزيه دقيق اجزاء نمونه در يك نمونه با فاصله ثابت مي باشد. امواج نوري تشكيل دهنده تصوير عبور كرده از شيئي وارد عدسي شيئي مي شوند. اين امواج تشكيل يك مخروط نوري  معكوسي را مي دهند.

افزايش عدد گشادگي و در  نتيجه بهبود بخشيدن به كار ميكروسكوپ ميتوان

ضريب شكست محيط شفاف بين نمونه و عدسي شيئي را افزايش داد   ضريب شكست هوا ۱ و ضريبشكست آب مقطر ۱.۳۳ و ضريب شكست روغن سدر ۱.۵ و ضريب شكست آلفا برمو نفتل ۱.۶ ميباشد بنا براين تغييرات ضريب شكست بين ۱ تا ۱.۶ مي باشد .آلفا نيم زاويه راس مخروطروشنائي است پرتو هاي زيادي از جسم خارج مي شوند اما تنها بخش كوچكي از آنها واردعدسي شيئي مي گردند كه همين پر توها مخروط روشنائي را مي سازندزاويه راس مخروطروشنائي ۲آلفا و آلفانيم زاويه راس مخروط روشنائي مي باشد.و آلفا يا سينوس آن باشعاع عدسي شيئي و در نتيجه قطر عدسي شيئي رابطه مستقيم دارد و هر چه قطر عدسي شيئيبيشتر گردد آلفا نيز بيشتر مي شود.

هر چه بزرگنمائي عدسي شيئي بيشتر شود فاصله كانوني آن كم تر مي شود و درنتيجه راس مخروط روشنائي به قاعده آن(همان قطر عدسي شيئي)نزديك تر مي شود.و زاويه۲آلفا به ۱۸۰ درجه نزديكتر مي شود اگر بر فرض جسم با عدسي شيئي تماس پيدا كند(فرض محال) زاويه۲آلفا ۱۸۰ درجه مي شود و آلفا ۹۰ درجه مي شود و سينوس آن برابر با يك مي شود و چومجسم نمي تواند با نمونه تماس داشته باشد )به هر حال فاصله كانوني بايد يك عدديباشد) در نتيجه مقدار سينوس آلفا هميشه از يك كمتراست. اگر سينوس آلفا را 1 فرض كنيم و ضريب شكست را نيز حد اكثر 1.6 در نظر بگيريم بنا براين بنابراين 1در 1.6 مي شود 1.6 يعني حد اكثر عدد گشادگي 1.6 مي باشد .در نتيجه مناسب ترين را ه براي افزايش توان تفكيك ميكروسكوپ(كاهش حد تفكيك)استفاده از نور هاي با طول موج كوتاه تر مي باشد.در ميكروسكوپ هاي نوري با استفاده از نور سفيد(طول موج ۵۰۰ تا ۵۵۰ نانو متر) توان تفكيك خدود 0.25 ميكرون است وقتي از نور تكرنگ (مثل بنفش)با طول موج ۴۰۰ آنگستروم استفاده شود حد تفكيك به 0.17 ميكرون كاهش مي يابد.

منبع:زيست شناسي سلولي و ملكولي -دكتر احمد مجد-چاپ چهارم-صفحه 101 و 102

 با تشکر از آقای باغینی پور که این مطالب را ارسال کرده است.


مطالب مشابه :


مشکلات ومعضلات حوزه آموزش وپرورش ایران

بــــم تــحــلـــیـــل - مشکلات ومعضلات حوزه آموزش وپرورش ایران - گفتمان ،گزارش و تحلیل مسائل سیاسی فرهنگی اجتماعی بم.




همایون امیری ، جوان ترین رییس آموزش وپرورش کشور

درهمان سال رییس اداره آموزش وپرورش منطقه به توانایی های این جوان موفق پی برد و اورابه ... رابه عنوان جوان ترین رییس آموزش وپرورش منطقه بم پشت سراوان منصوب کرد.




عیسی زهی در گروکان بم پشت روستایی دارای فضایی سرسبز

گروکان بم پشت - عیسی زهی در گروکان بم پشت روستایی دارای فضایی سرسبز - بم پشت گروکان - گروکان بم پشت. ... وزارت اموزش وپرورش فیش حقوقی.




تغییر مدیران آموزش و پرورش همچنان ادامه دارد

در زیر ابتدا جوابیه مسئول روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش و سپس توضیحات این خواننده محترم سایت فردا را می ... موسي حافظ آبادي، رئيس اداره آموزش و پرورش بم.




خدمات قابل ارائه به بسيجيان

معرفي بسيجيان به مراكز آموزش فني و حرفه اي جهت ارتقاء سطح دانش فني و ... براي ورود به مراكز آموزش عالي با همكاري شايسته وزارت محترم آموزش و پرورش به استناد ماده




اعداد روی عدسی شیئی میکروسکوپ وعدد گشادگی

گروه زیست شناسی بم - اعداد روی عدسی شیئی میکروسکوپ وعدد گشادگی - استفاده ازمطالب این وبلاگ با ذکر آدرس این وبلاگ بلا مانع ... آموزش وپرورش شهرستان بم




گردهمایی روسای آموزش وپرورش مناطق وشهرستانهای استان سیستان وبلوچستان درخانه معلم زاهدان

امیری رئیس آموزش وپرورش بم پشت. * مناطق مرزی باتوجه به محرومیت گسترده،باید نهایت امکانات رابه خوداختصاص دهد. * درخواست ماازاستاندارمحترم ومدیرکل محترم آموزش




جیرجیرک

گروه زیست شناسی بم - جیرجیرک - استفاده ازمطالب این وبلاگ با ذکر آدرس این وبلاگ بلا مانع است. ... آموزش وپرورش بم · دبیر خانه زیست شناسی کشور · هرمز زیست




آینده نامعلوم بم

بــــم تــحــلـــیـــل - آینده نامعلوم بم - گفتمان ،گزارش و تحلیل مسائل سیاسی ... .واین نشان دهنده اهمیت وسرآمدی بم در بین سایر شهرهای دیگر است. ... آموزش وپرورش بم.




تشریح قلب

گروه زیست شناسی بم - تشریح قلب - استفاده ازمطالب این وبلاگ با ذکر آدرس این وبلاگ بلا مانع ... آموزش وپرورش بم ... پلاتی پوس (درج تصویر توسط زیست بم).




برچسب :