دستکش

طرزبافت دست کش یک انگشتی

پشت وروی دستکش باهم بافته میشود .برای سایز کودکان دبستانی بامیل 3.5 چهل دانه سر انداخته و5سانتی متر کشپافت یکی رو یکی زیر می بافید .بعد شروع به ساده بافی کرده بدین ترتیب که نصف دانه هاباکاموای پرز دار بافته می شود ونصف دیگر که همان پشت دستکش است باکاموای ساده بافته شود .

    معمولا ضخامت کامواهای پرز دار کم است بنا بر این انرا بانخ ساده ونازک همرنگ خودش باهم گرفته ومی بافید.

   دورج ساده بافی کرده وحالا از نصف کار شروع به زیاد کردن برای بافت انگشت می کنید.

  

زیادکردن به روش نامریی ضورت می گیرد ونباید سوراخ یا درزی دربافت دیده نشود.بدین ترتیب که میان دانه های بافته شده از روی کار نخی افقی وجوددارد بامیل بافتنی از زیرنخ رفته وانرا روی میل سمت چپ قرار می دهید  واز زیر می بافید بافت راادامه می دهید .اضافه کردن ازروی کار انجام مشود .رج اول یک دانه اضافه واز رج سوم به بعددودانه به دوطرف دانه های زیاد شده .اضافه می گردد.تاکل دانه هابه 55 دانه برسد .

    دانه های اضافه شده برای شست راذاخل سنجاق قفلی گرفته وپشت وروی دستکش راباهم می بافیدوقتی به ارتفاع 15 سانتی متر رسید برای اینکه شبیه سر جوجه تیغی شودازهرطرف دررفت وبرگشت یک دانه کور کرده درپایان چهار دانه راباهم کور می کنید .

  برای بافت انگشت دانه هارا از سنجاق قفلی خارج کرده وبه انداز ه4سانتی متر ببافید.بعداز هر طرف یک دانه کور کرده تا9 دانه بماند و از داخل انها نخ رد کرده ودانه ها راجمع کنید.

درپایان درز پهلو ی دستکش وانگشت را دوخته وچشم ها ودهان راباسوزن ونخ بدوزیید.

گوش ها را هم با قلاب وهم با دومیل بافته می شود .

بافت گوش با قلاب - نخ را دور انگشت حلقه کرده و 12 پایه کوتاه بزنید و بعد نخ کوتاه را جمع کنید. وبعد در قسمت بالای سر بدوزید.

بافت گوش با دومیل - 8 عدد دانه از محل گوش ها گرفته ودر هر رج در شروع بافت دو دانه را یکی کنید. تا تعداد دانه ها به 0 برسد.

درتصویر روش جمع شدن دانه های  انگشت  رامی بینید  

--------------------------------------------------------------------------

دستکش مردانه یک انگشتی

برای بافت دستکش مردانه  از میل شماره ٣.۵ ونخ صددر صد پشم استفاده کنید.

۶٠ دانه برای پشت وجلو کار باهم سرانداخته و١٠ سانتی متر کشباف ببافید روی کار

را حتما از بافت پیچ ویا لوزی استفاده نمایید (بافت مانند دستکش جوجه تیغی)

بعد از اتمام کار  خود را با اب گرم وصابون بشویید تا بافت کمی سفت شده و

حالت نمدی پیدا کند.وپرزهای پشم روی ان نمایان شود


مطالب مشابه :


قلاب بافی دستکش بدون انگشت پاپیون دار

آموزش قلاب بافی | آموزش بافتنی|بافت کلاه - قلاب بافی دستکش بدون انگشت پاپیون دار - آموزشگاه
آموزش بافت 2 نوع دستکش بدون انگشت

آموزش قلاب بافی | آموزش بافتنی|بافت کلاه - آموزش بافت 2 نوع دستکش بدون انگشت - آموزشگاه تخصصی
آموزش بافت ساق دست قلاب بافی

دستکش بافتنی | مچ بند و ساق دست بافتنی - آموزش بافت ساق دست قلاب بافی - آموزش بافت دستکش
دستکش

کاموا بافی - دستکش پشت وروی دستکش باهم بافته میشود .برای سایز کودکان بافت گوش با قلاب
طرز بافت شنل با قلاب (مدل کاجی یا آناناسی)

آموزش قلاب بافی | آموزش بافتنی|بافت کلاه - طرز بافت شنل با قلاب (مدل کاجی یا آناناسی
کیف دستی قلاب بافی شکوفه

بافتنی - کیف دستی قلاب بافی شکوفه - - دسترس سریع (دستکش) دسترس سریع (ژاکت-جلیقه-پلیور)
برچسب :