اولین کنگره ملی علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی- دانشگاه علامه طباطبایی- خردادماه 93

محورهای همایش :

1.      علوم تربیتی (روانشناسی،مشاوره،مدیریت و غیره)

2.      کاربرد علوم تربیتی در کاهش آسیب های اجتماعی

3.      علوم تربیتی کاربردی

4.      علوم تربیتی و رفتار های پرخطر

5.      علوم تربیتی ،ایمنی و سلامت

6.      علوم تربییتی ،خانواده و تحصیل

7.      آسیب های اجتماعی شامل

8-ارتباط علوم دیگر با علوم تربیتی

9- علوم انسانی و اسیب اجتماعی

بیکاری،فساد اداری ، فقر،،حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی،تکدیگری،خودکشی،دختران فراری،اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان­های صنعتی،قاچاق مواد مخدر،آسیب­های کودکان(کودک آزاری، کودک­کار، کودک خیابان و ...)،خشونت جنسی،آسیب­های اجتماعی و سلامت؛،فحشاء و تن فروشی،آسیب­های فضای مجازی و فن­آوری­های نوین،قاچاق انسان،هرزه­ نگاری،جرم و جنایت،بحران هویت،گسترش شکاف­های اجتماعی(اقتصادی، طبقاتی، نسلی و ...)،آسیب­­های ناشی از جهانی­شدن در ایران؛

7.بخش آزاد

پژوهشگران محترم می توانند کلیه مقالات علمی خود را که در سایر موضوعات درج نشده درمحورهای کنفرانس می باشند را می توانند جهت شرکت در کنفرانس ارسال نمایند.

 

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات :
تاریخ شروع1دی ماه 1392 الی 25 اردیبهشت ماه 1393

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات :
برای چاپ در شماره بهمن ماه 92،  25دی 1392
برای چاپ در شماره فروردین ماه93،
 25 اسفند 1392
برای چاپ در شماره
  خرداد ماه 93،   25اردیبهشت 1393

آخرین مهلت ثبت نام در همایش :
1 خرداد ماه

 

  1.  http://www.asib2014.com/fa/


مطالب مشابه :


فهرست همایش های علوم پزشکی در اسفند 92 و سال 93

فهرست همایش های علوم پزشکی در اسفند 92 و سال 93 شبکه اجتماعی سلامت همایش های سال
اولین کنگره ملی علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی- دانشگاه علامه طباطبایی- خردادماه 93

اولین کنگره ملی علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی و ما 4 سال محورهای همایش : 1. علوم
گزارش عملکرد گروه علوم اجتماعی ناحیه یک قم نیمسال دوم سال تحصیلی92-93

گزارش عملکرد گروه علوم اجتماعی طی نیم سال دوم سال تحصیلی 93-92 فعالیت های همایش
مقاله پذیرفته شده در دومین همایش سراسری جامعه سالم/خرم آباد/علوم پزشکی لرستان/اسفند 92

لرستان/اسفند 92. اجتماعی دربرنامه های آموزشی در علوم همایش سراسری
برنامه عملیاتی سال تحصیلی 91-92

گروه علوم اجتماعی استان برنامه عملیاتی سال تحصیلی 91-92 - های آموزشی علوم اجتماعی
ثبت نام از داوطلبان آزمون های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد سال 94 دانشگاه آزاد اسلامی به ترتیب از روز

ثبت نام از داوطلبان آزمون های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد سال 8/92 لغایت 8/8/92 های علوم
برگزاری همایش "شبکه‌های اجتماعی مجازی و زندگی روزمره" در دانشگاه تهران

برگزاری همایش "شبکه‌های اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی های اجتماعی در سال
همایش استانی گروه درسی علوم اجتماعی راهنمایی متوسطه استان آذربایجان غربی

از همایش دبیران شیمی که در سال ۱۳۹۰ های رشته علوم اجتماعی های همایش ها
ادرس همایش ها وکنفرانس هایی که تا اخرسال 1392 برگزار خواهدشد

وب سایت های همایش ها وادرس همایش ها درسه ماه اول سال علوم انساني
کتاب"روشهای تحقیق کیفی وکمی در علوم اجتماعی"

کتاب"روشهای تحقیق کیفی وکمی در علوم اجتماعی همایش ملی های علوم اجتماعی
برچسب :