تمرينات مقدماتي براي بازيكنان هندبال

آشنايي با هندبال


handbol.gif

تمرينات مقدماتي


1- سفيد و سياه


minibal01.JPG


2- ربودن دستمال بقيه بازيكنان


minibal02.JPG


3- گرگ بازي با يك جفت گرگ


minibal03.JPG


4- نيش مار با سر ، طعمه سعي مي كند در قسمت دم قرار گيرد .


minibal04.JPG


5- نيش مار با دو سر


minibal05.JPG


6- شكار بازيكن تنها


minibal06.JPG


7- آزاد كردن بازيكن شكار شده


minibal07.JPG


8- حركت سريع داخل محوطه


minibal08.JPG


9- سرعت در حمل توپ


minibal09.JPG


10- انتقال مرحله اي توپ ها به ايستگاه آخر


minibal10.JPG


11- ربودن توپ و تعقيب


minibal11.JPG


12- حركت زيگزاگ


minibal12.JPG


13- تمرينات ايستگاهي سرعت


minibal13.JPG


14- حركت آينه


minibal14.JPG


15- سرعت در انتقال توپ


minibal15.JPG


16- انتقال توپ به محل هاي استقرار


minibal16.JPG


17- تغيير استقرار


minibal17.JPG


18- غلط ، پاس


minibal18.JPG


 19- دفاع از توپ


minibal19.JPG


20 - سرعت در انتقال توپ


minibal20.JPG


21- انتقال توپ به دروازه حریف


minibal21.JPG


22- انتقال توپ به دروازه حریف


minibal22.JPG


23- عبور از مدافع عرضی


minibal23.JPG


24- انتقال توپ به ایستگاه


minibal24.JPG


25- عبور از ایستگاه ها


minibal25.JPG

26- هدف گیری


minibal26.JPG


27- هدف گیری


minibal27.JPG


28- شوت به دروازبان


minibal28.JPG


29- دریبل ایستگاهی


minibal29.JPG


30- جابجایی


minibal30.JPG


31-جابجایی


minibal31.JPG


32- انتقال توپ سرعتی - چابکی


minibal32.JPG


33- دریبل


minibal33.JPG


34- دریبل


minibal34.JPG


35- دریبل و انتقال توپ


minibal35.JPG


36- دریبل نوبتی


minibal36.JPG


37- دریبل داخل حلقه ها


minibal37.JPG


38- پاس عرضی و تغییر جا


minibal38.JPG


39- پاسکاری دایره ای


minibal39.JPG


40- پاسکاری تعادلی

 

minibal40.JPG

۴۱- هدف گیری


 

minibal41.JPG

۴۲- هدف گیری

minibal42.JPG

۴۳- هدف گیری

minibal80.JPG

۴۴- دریبل

minibal43.JPG

۴۵- دریبل و تغییرات در اجرا

minibal44.JPG

۴۶- دریبل و جابجایی

minibal45.JPG

۴۷- انتقال توپ

minibal46.JPG

۴۸- انتقال توپ

minibal47.JPG

۴۹- انتقال توپ

minibal48.JPG

۵۰- هدف گیری

minibal49.JPG

۵۱- هدف گیری

minibal50.JPG

۵۲- پاسکاری و شوت به وسط

minibal51.JPG

۵۳- پاسکاری ترکیبی با دو توپ

minibal52.JPG

۵۴- دریبل با مانع

minibal53.JPG

۵۵- مهارت در دریافت توپ

minibal54.JPG

۵۶- پاسکاری با مدافع سیار

minibal55.JPG

۵۷- پاسکاری با دیوار

minibal56.JPG

۵۸- جابجایی

minibal57.JPG

۵۹- پاسکاری تعادلی

minibal58.JPG

۶۰- دریبل داخل حلقه ها

minibal59.JPG

۶۱- پاسکاری عرضی

minibal60.JPG


۶۲- حرکت بازیکن وسط به حلقه خالی


 

minibal62.JPG

۶۳- حرکات جهشی جانبی

minibal63.JPG

۶۴-تقویت سرعت رقابتی

minibal64.JPG

۶۵- عبور از تشک

minibal65.JPG

۶۶-عبور از بین بازیکنان متحرک در عرض

minibal66.JPG

۶۷-پاسکاری دو به یک

minibal67.JPG

۶۸- پاسکاری ۶ به ۲

minibal68.JPG

۶۹- تقویت عکس العمل- شوت به دیوار

minibal69.JPG

۷۰-تقویت پای دروازبان

minibal70.JPG


minibal71.JPG


minibal72.JPG


minibal73.JPG


minibal74.JPG


minibal75.JPG


مطالب مشابه :

سعید برخورداری دروازبان تیم ملی هندبال

هندباليست - سعید برخورداری دروازبان تیم ملی هندبال - ورزش آپارات Hvj مجله 2011 آرتیکل
آموزش هندبال برتر ( قسمت هفدهم - دروازبان هندبال ) جديد !!!!!!!!!!

هندباليست - آموزش هندبال برتر ( قسمت هفدهم - دروازبان هندبال ) جديد !!!!! آپارات Hvj مجله 2011
ويژگيهاي دروازبان هندبال

هندباليست - ويژگيهاي دروازبان هندبال - ورزش آپارات Hvj مجله 2011 آرتیکل
Facebook and RSS and Aparat

گیج کردن دروازبان در ضربه تردستی فوق العاده یک جوان (تو صفحه اول آپارات قرار گرفته بود)
آموزش هندبال برتر ( قسمت بيستم - تمرينات دروازبان ) جديد !!!!!!!!!!

هندباليست - آموزش هندبال برتر ( قسمت بيستم - تمرينات دروازبان ) جديد !!!!! آپارات Hvj
درگذشت جیری ویشا دروازبان افسانه ای جهان

هندباليست - درگذشت جیری ویشا دروازبان افسانه ای جهان - ورزش آپارات Hvj مجله 2011 آرتیکل
هنر نمایی دروازبان تیم فوتسال میلاد

باشگاه فوتسال میلاد - هنر نمایی دروازبان تیم فوتسال میلاد - باشگاه فوتسال آپارات; سایت گل
عکسهای بیاد ماندنی پرسپولیس ...سری اول

شهرما شهرمونیخه ، پرسپولیس بایرن مونیخه عقاب آسیا با ماست،دروازبان تیم
تمرينات مقدماتي براي بازيكنان هندبال

آپارات Hvj مجله 2011 آرتیکل ۷۰-تقویت پای دروازبان
تمرینات عضلات دست با تراباند

دروازبان هندبال بازی آپارات Hvj مجله 2011 آرتیکل
برچسب :