نمونه سوالات عطر انتظار و رايحه انتظار (مهدويت )و پاسخ هاي آنها


Ø       این حدیث از کدام امام نقل شده است:امام مهدی عج از دیدگان مردم پنهان می شود ولی یاد او از دل های مؤمنان فراموش نمی شود؟
Ø       امام کاظم علیه السلام
Ø       این حدیث از کدام معصوم است؟ اگاه باشید که مهدی (عج) وارث تمام علوم است و بر تمام دانش ها احاطه دارد
Ø       پیامبر اکرم (ص
Ø       این حدیث از کیست:کسی که در دوران غیبت قائم ما بر دوستی ما ثابت قدم باشد خداوند پاداش هزار شهید از شهدای بدر و احد به او عنایت فرماید
Ø       امام سجاد علیه السلام
Ø       این حدیث از کیست؟«وانی لامان لاهل الارض ....من موجب ایمنی (از بلاها)برای ساکنان زمین هستم»
Ø       امام مهدی علیه السلام
Ø       این حدیث امام باقر (ع) به ترتیب با کدام گزینه کامل می شود؟«امام مهدی (عج) هر سال ... به مردم می بخشد و در هر ماه .... به آنها روزی عطا می کند
Ø       دوبار – دوبار
Ø       این حدیث امام باقر (ع) به کدام دستاورد حکومت حضرت مهدی (عج) مربوط می شود؟(وقتی قائم ما قیام کند دست (عنایت) خویش بر سر بندگان خدا نهد و به برکت آن عقل و خرد آنها به کمال می رسد.)
Ø       رشد فکری و اخلاقی و ایمانی
Ø       این حدیث امام رضا (ع) به ترتیب با کدام گزینه کامل می شود؟«الامام الانیس ... و الوالد ... و الاخ
Ø       الرفیق-الشفیق –الشقیق
Ø       این حدیث امام صادق(ع) با کدام گزینه کامل می شود؟ خداوند .... از اینکه اور را جزاز راه اسباب (آن) فراهم آورد.
Ø       حکم نمی کند
Ø       این حدیث امام علی (ع) مربوط به کدام دستاورد حکومت مهدوی است؟«وقتی قائم ما قیام کند ، کینه از دلهای بندگان برود
Ø       اتحاد و همدلی
Ø       این حدیث به ترتیب با کدام گزینه کامل می شود :و لایترک بدعة .... و لاسنة
Ø       الا از الها – الا اقامها
Ø       این حدیث به ترتیب با کدام گزینه کامل می شود:تطوی له ... و تظهر له
الارض – الکنوز

Ø       این حدیث به ترتیب با کدام گزینه کامل می شود؟ برای تعجیل فرج .... کنید که ..... در همان است
Ø       بسیار دعا – فرج شما
Ø       این حدیث شریف از کدام امام است: صاحب این امر(امام مهدی عج) چهار سنت از چهار تن از پیامبران است از حضرت عیسی سنتی و.... است.
Ø       امام باقر علیه السلام
Ø       این حدیث شریف از کدام امام است:«اگر زمین بدون امام بماند هر آینه اهل خود را فرو می برد
Ø       امام صادق علیه السلام
Ø       این حدیث شریف از کدام امام است:خداوند امتناع دارد از اینکه امور را جز از راه اسباب آن فراهم آورد
Ø       امام صادق علیه السلام
Ø       این حدیث نحن الذین بنا یصرف عنکم العذاب به کدام گزینه ارتباط دارد
Ø       امنیت بخشی
Ø       این روایت مربوط به کدام ویژگی از یاران حضرت مهدی است: اولئک هم خیار الامه
Ø       زهد و پارسای
Ø       این سخن از کیست ؟ «سپاس خدای را که مرا از دنیا نبرد تا آن که جانشین مرا به حق نشان داد
Ø       امام حسن عسکری «علیه السلام»
Ø       این سخن از کیست.... همانا هر که در غیبت امام زمان بر اذیت ها و تکذیب ها شکیبا یی کند ، مانند کسی است که پیش روی رسول خدا ص با شمشیر جهاد کرده است
Ø       امام حسین علیه السلام
Ø       این سخن از کیست؟«برای تعجیل فرج بسیار دعا کنید که همان فرج شماست
Ø       امام مهدی «علیه السلام»
Ø       این سخن از کیست؟«هیچ چیز ما را از شیعیان جدا نکرده است مگر آنچه از کارهای ایشان که به ما می رسد اعمالی که خوشایند ما نیست و از شیعیان انتظار نداریم.
Ø       امام مهدی (عج
Ø       این سخن ازکیست؟"اکثر والدعا بتعجیل الفرج فان ذلک فرجکم
Ø       امام زمان (عج
Ø       این فراز دعا (معترف بکم، مومن بایابکم مصدق برجعتکم) مربوط به
Ø       جامعه کبیره
Ø       این فراز دعا مربوط به کدام دعاست « ببقائه بقیت الدنیا و بیمینه رزق الوری و بوجوده ثبتت الارض و السماء دعای عدیله

Ø       این فراض از دعای ندبه به کدام یک از برنامه های حکومت حضرت مهدی (عج)اشاره دارد؟(کجاست آنکه آثار گمراهی و هوی وهوس را نابود خواهد ساخت؟کجاست آنکه ریسمان های دروغ و افتراء را ریشه کن کند؟
Ø       برنامه های اجتماعی- مبارزه بافساد و رذائل اخلاقی
Ø       این فرمایش از کدام معصوم است؟(ما هدم الدّین مثل البدع)
Ø       امام علی(ع
Ø       این فرمایش از کدام معصوم است؟(مومنان برمی گردند تا عزیز شوند و چشمان آنان روشن گردد وتبهکاران برمی گردند تا خداوند آنها را خوار کند
Ø       امام باقر(ع
Ø       این که گفته شده حضرت هنگام ظهور در سیمای فردی چهل ساله می آید چگونه با طول عمر حضرت قابل جمع است
Ø       یعنی چهره مبارک حضرت همانند شخص 40 ساله و کمتراز آن است نه اینکه عمر ایشان 40 سال است.
Ø       اینکه در روایات آمده که زن در دیدن خانه اش بر طبق قرآن و سنت پیامبر قضاوت می کند با کدام یک از زیر مجموعه برنامه های حکومتی امام زمان (عج) می سازد
Ø       احیاء کتاب و سنت
Ø       ايا ميان فرق شيعي در مورد ضرورت و وجوب امام اتفاق نظر وجود دارد؟
Ø       تنها شيعة اماميه معتقد به وجوب امام بعد از پيامبر(ص)‌اند
Ø       اين جمله از كيست؟ «قومي كه منتظر ظهور است را مي‌توان كشت ولي هرگز نمي‌توان مطيع نمود
Ø       جيمز دارمستر
Ø       اين حديث از كدام معصوم است؟ من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتته جاهليه
Ø       پيامبر اكرم(ص
Ø       اين حديث امام رضا(ع) به كدام ويژگي امام اشاره دارد؟ براي امام نشانه هايي است: او داناترين،.......... پرهيزگارترين، بردبارترين، شجاعترين، سخاوتمندترين و عابدترين مردم است
Ø       آراستگي به كمالات اخلاقي
Ø       با استفاده از روایات برنامه های حکومتی حضرت در چند محور قرار دارد
Ø       سه محور
Ø       با بیان امام علی(ع)مقصود از مستضعفان در آیه "نرید ان نمن علی الذین استضعفوا ...."چه کسانی هستند؟
Ø       خاندان پیامبر (ص)
Ø       با توجه به آيه 124 سوره بقره، كتاب نگين آفرينش، ذريه حضرت ابراهيم(ع) را به چند دسته تقسيم مي كند؟
Ø       دو دسته
Ø       بدعت در مقابل چیست
Ø       سنت
Ø       بر طبق روایات حضرت مهدی (عج) تورات و انجیل واقعی را از .... بیرون می آورد.
Ø       غاری در انطاکیه
Ø       بر طبق روایت چه عاملی امام زمان (عج) را از شیعیان جدا کرده است؟
Ø       کارهای شیعیان
Ø       براساس ديدگاه مرحوم علامه مراد از جامعيت قرآن در آية «تبيانا لكل شي» چيست
Ø       در قرآن هر آنچه مربوط به هدايت و سعادت بشر است بيان شده است
Ø       برای انقلاب جهانی حضرت مهدی (عج) با توجه به بیانات بزرگان ...ذکر کرده اند :
Ø       4شرط;
Ø       براي اينكه غيبت معصوم كمترين عوارض را داشته باشد به چه مؤلفه هايي نياز است؟
Ø       طرح مكتب
Ø       بزرگترین زخم پیکر جامعه بشری در طول تاریخ:
Ø       ظلم و ستم موجود در اجتماعات انسانی
Ø       بعد از پيامبر (ص) بهترين راه حل براي هدايت و سرپرستي امت اسلامي چه بود
Ø       هر سه جواب صحيح مي‌باشد
Ø       بعد از کفن کردن امام حسن عسکری (ع) چه کسی خواست بر جنازه امام نماز بخواند
Ø       جعفر کذاب
Ø       به بیان امام محمد باقر (ع)اولین سخن امام مهدی (عج)هنگام ظهور بر زبان جاری می کند چیست
Ø       انا بقبه ا...فی ارضه
Ø       به بیان نورانی امام زمان (عج)چه چیزی امام را از شیعیان جداکرده است؟
Ø       اعمال ناشایست آنان
Ø       به فرموده امام صادق (ع) پیامبران
Ø       در دنیا یاری نشدند و کشته شدند
Ø       به فرموده امام صادق (ع) علم و دانش چند حرف است و تا زمان قیام چند حرف آن شناخته شده 27حرف و 2 حرف آن شناخته شده

Ø       بیشتر دانشمندان علم کلام امامت را از مصادیق کدام لطف بر شمرده اند
Ø       مقرب
Ø       بین قیام آل محمد (ص) و قتل نفس زکیه چه مدتی فاصله است؟
Ø       15 شب
Ø       پاداش استواری برولایت اهل بیت در زمان غیبت در کلام امام سجاد(ع)
Ø       پاداش استواری هزار شهید از شهدای بدر و احد
Ø       پذيرفتن ملاقات باعث ميدان يافتن مدعيان دروغين ملاقات، رواج پيدا كردن خرافات و بدبين شدن اهل انديشه به مذهب و اعتقادات مي‌شود چه بايد كرد
Ø       اگر منظور از ملاقات و چهارچوب مورد پذيرش آن روش گردد اين اشكالات دفع مي‌شود
Ø       پذيرفتن ملاقات باعث ميدان يافتن مدعيان دروغين ملاقات، رواج پيدا كردن خرافات و بدبين شدن اهل انديشه به مذهب و اعتقادات مي‌شود چه بايد كرد
Ø       الف و ب
Ø       پرداختن به بحث ملاقات با امام زمان (عج) با اصرار زیاد ......
Ø       پیامدهای ناگواری دارد
Ø       پس از ظهور وقتی یاران حضرت به .........نفر رسید ایشان قیام خود را از مکه آغاز می نمایند
Ø  10000
Ø       پس از فتح بیت المقدس بدست امام عصر (عج) چه اتفاقی می افتد
Ø       حضرت عیسی (ع) از آسمان نزول می کند
Ø       پيامدها و آثار سوء توقيت گرائي
Ø       يأس، بدبيني نسبت به امام(ع) ، قساوت، ضعف ايمان
Ø       پيامدهاي منفي برداشت انحرافي از مقولة انظار فرج
Ø       گزينه ب و ج صحيح است
Ø       پيامدهاي منفي ملاقات گرائي
Ø       يأس، توهم گرائي، بدبيني، رويكرد به شيادان
Ø       تاريخ ولادت حضرت چند گونه نقل شده است
Ø       گزينة الف و ج صحيح است.
Ø       ترک کردن امر به معروف و نهی از منکر دست آورد کدام یک از آسیب های مهدویت می باشد؟
Ø       برداشت های غلط
Ø       تطبيق علايم با حوادث و رخدادهايي كه در خارج اتفاق مي افتد:
Ø       تطبیق علایم با وقایع خارجی بدون شواهد قطعی کار درستی نیست
Ø       تعداد منابع مورد استفاده در كتاب منتخب الاثر و تعداد روايات بدون تكرار آن چند تا است
Ø       157منبع و 922 حديث
Ø       تفسیر امام کاظم (ع) از اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها چیست؟
Ø       زنده شدن زمین به سبب جان گرفتن عدل در جامعه
Ø       جایگاه اعتقادی امامت و معرفت امام (ع) در فرهنگ دینی چگونه است ؟ شناخت امام و اعتقاد به او، در رديف اصول اعتقادى; يعنى، توحيد، نبوت و معاد شمرده شده است

Ø       جریان ولادت امام مهدی (عج) به طور مشروح توسط چه کسی بیان شده است
Ø       حکیمه خاتون عمه امام حسن عسکری
Ø       جعفر کذاب در جواب اهل قم که از او مشخصات نامه ها را خواستند چه گفت؟
Ø       برآشفت و گفت : آیا از ما علم غیب می خواهید
Ø       جملة «كذب الوقاتون» در كلام كدام امام معصوم(ع) سه بار تكرار شده است
Ø       امام باقر(ع)
Ø       جمله « عزیز علی اَن اَری الخلق و لا تری » به کدام معنی است
Ø       سخت است بر من که همه را ببینم و تو دیده نشوی
Ø       چرا امام حسن عسكري(ع) فرزندش را به برخي افراد مورد وثوق معرفي و نشان داد
Ø       گزينه الف و ب صحيح است.
Ø       چرا امام زمان اموالی که همراه ابن اسحاق بود باز نکردند و به آنها دست نزدند
Ø       چون آن اموال آمیخته به مال حرام بود
Ø       چرا امام زمان عج را مهدی گفته اند؟
Ø       چون هدایت شده ای است که مردم را به سوی حق می خواند
Ø       چرا به امام زمان(عج) «مُنْتَظَرْ» گفته مي‌شود؟
Ø       چون مؤمنان انتظار ظهورش را دارند.
Ø       چرا تمام داستانهاي نقل شده در خصوص ملاقات با امام زمان(عج) را رد نمي‌كنيم و آنها را ساختگي نمي‌دانيم
Ø       الف و ج
Ø       چرا در برخی روایات معرفت خداوند به معرفت امام زمان (عج) در هر عصری تفسیر شده است ؟
Ø       چون اينان مظهر اسما و صفات الهى و آينه جمال و جلال پروردگارند. معصومين انسان هاى كاملى اند
Ø       چرا در قرآن و روايات به معرفت خدا زياد تاكيد شده است
Ø       نخستين و مهمترين وظيفه انسان شناخت خداست و تا شناخت حاصل نشود راه درست روي انسان باز نخواهد شد
Ø       چشم انداز و تأثيرات سياسي مدينة فاضله مهدوي چگونه است
Ø       بشر امروز تشنگي و عطش نگاه جديد به جهان آينده را در خود احساس مي‌كند و چيزي جز طرح مدينة فاضلة مهدوي نمي‌تواند آن را سيراب نمايد.
Ø       چگونه مي‌توان براي ظهور زمينه سازي كرد
Ø       گزينه ب و ج
Ø       چند تن از صحابه احاديث مربوط به حضرت مهدي (عج) را بدون واسطه از پيامبر نقل كرده اند 
Ø       60نفر
Ø       چند فایده و وظایف که مترتب بر حضور امام است در جزوه آمده؟
Ø       7فایده
Ø       چه تفاوتی بین شرایط ظهور و نشانه های ظهور وجود دارد
Ø       زمینه ها در تحقق ظهور تأثیر واقعی دارند ولی علائم در وقوع ظهورنقشی ندارند
Ø       چه کتابی به دستور امام زمان نوشته شده؟
Ø       کمال الدین یاتمام النعمه --مکیال المکارم
Ø       چه کسی بلا درنگ به امر امام صادق(ع) وارد تنور شد بدون این که آتش او را بسوزاند
Ø       هارون مکی
Ø       چه وظائفی بر عهده منتظران می باشد
Ø       همه موارد
Ø       حديث در اس اصطلاح اهل لغت به چه معنا است
Ø       به چيزي گفته مي شود كه ناپيدا بوده سپس پيدا مي شود
Ø       حضرت ابراهیم (ع) مانند امام مهدی (عج
Ø       گزینه الف و ب
Ø       حکومت جهانی و عدل گستر مهدوی .... افراد را پرورش می دهد.
Ø       با تربیت قرآنی
Ø       خارج کردن الواح تورات تحریف نشده بدست حضرت مهدی (عج) چه پیامدی بدنبال دارد؟ ایمان آوردن یهودیان به حضرت


مطالب مشابه :


مهدویت 2 نمونه سوالات عطر انتظار و رایحه انتظار ضمن خدمت فرهنگیان

معلم يار - مهدویت 2 نمونه سوالات عطر انتظار و رایحه انتظار ضمن خدمت فرهنگیان - چشم انتظار
نمونه سوالات عطر انتظار-محمودلو

دوره های ضمن خدمت فرهنگیان شهرستان مرند - نمونه سوالات عطر انتظار-محمودلو - قدرت اله محمودلو
نمونه سوالات عطر انتظار و رايحه انتظار (مهدويت )و پاسخ هاي آنها

معلم يار - نمونه سوالات عطر انتظار و رايحه انتظار (مهدويت )و پاسخ هاي آنها - چشم انتظار نظرات
نمونه سوالات

” تنهای اول “ دارنده بیشترین مشترک مدعی انتظار!!! ثامن تم; آر اس اس; تماس نمونه سوالات
"دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات عطر انتظار"

"دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات عطر انتظار" باشد.با مطالعه نمونه سوالات و جزوه های
آزمون نهایی عطر انتظار نمونه7

پاسخ های صحیح سوالات عطر انتظار, می باشد.با مطالعه نمونه سوالات و جزوه های اماده
آموزش مجازی معارف مهدويت

نمونه سوالات ضمن خدمت ، طرح درس و نمونه سوالات - دوره تكميلي آموزش مجازی: (عطر انتظار)
دانلود سوالات و پاسخ آزمون مجازی عطر انتظار درس اول

(رایحه انتظار یا عطر نمره می باشد.با مطالعه نمونه سوالات و جزوه های اماده شده
سوالات آزمون مجازی معارف مهدویت و وظایف منتظران1392درس اول1

نمره می باشد.با مطالعه نمونه سوالات و جزوه های اماده شده موجود آزمون عطر انتظار
برچسب :