فرکانس کشتی کج

ماهواره ی هاتبرد

شبکه ی nt1 با فرکانس 11681 در ماهواره هاتبرد ، ساعت 1 شب بامداد شنبه کشتی کج smackdown   را پخش می کند .

شبکه ی italia1 با فرکانس 11919 در ماهواره ی هاتبرد ، ساعت 13:30 دقیقه یکی از روزهای شنبه یا یکشنبه کشتی کج smackdown را پخش می کند .

شبکه ی action با فرکانس 11681 در ماهواره ی هاتبرد ساعت 24 روز شنبه کشتی کج heat که لیگ دسته پایین تره raw است را پخش می کند .

شبکه ی rtl9 با فرکانس 11681 در ماهواره ی هاتبرد ساعت 24 روز پنجشنبه کشتی کج raw را نشان می دهد .

شبکه ی tv land (ببخشید فرکانسش را ندارم) در ماهواره ی هاتبرد ساعت 20:30 دقیقه ی روز یکشنبه کشتی کج smackdown را پخش می کند .

شبکه ی panamericant با فرکانس 12265 در ماهواره هاتبرد ، ساعت20:30 دقیقه بعضی روزها کشتی کج پخش می کند .

شبکه ی Sport Italia با فرکانس 11380 در ماهواره ی هاتبرد ، ساعت 21 روزهای شنبه و دوشنبه اخبار آن هفته ی کشتی کج را می دهد و با یکی از کشتی کج کاران هم مصاحبه ای دارد که من یک شب دیدم که داشت با بابی لشلی مصاحبه می کرد .

شبکه ی tv magic با فرکانس 11200 در ماهواره ی هاتبرد ، در بامداد کشتی کج را پخش می کند ولی معلوم نیست در چه بامدادی سه هفته پشت سر هم بامداد دوشنبه ، یک هفته پنجشنبه و چند هفته هم بامداد سشنبه پخش کرد این شبکه بدی ای هم که دارد سایتش مشخص نیست و اگر سایتش هم باشد چون برنامه هایش وقت منظمی ندارد زمانی در آن برای کشتی کج  نوشته نشده .

شبکه ی play tv italia با فرکانس 11200در ماهواره ی هاتبرد ، در ساعت 18:30 دقیقه ی یکی از روزهای هفته معمولاً دوشنبه ها کشتی کج پخش می کند .

شبکه ی dubai spoort با فرکانس 11747 در ماهواره ی هاتبرد ، یکی از روزهای هفته ساعت 12 به بعد شب کشتی کج نشان میدهد ولی در هفته حداقل یک بار در این ساعت کشتی کج نشان می دهد من دو هفته قبل در روز جمعه کشتی کج را بعد از ساعت 12 شب از این شبکه دیدم و هفته ی قبل هم چهارشنبه بعد از ساعت 12 شب .

شبکه ی multvision2 با فرکانس 11662 در ماهواره ی هاتبرد ، بعضی اوقات women champions را پخش می کند و شنبه ها هم تمام روز مسابقات ufc   را می دهد که تمامش حرکات تکنیکی از بوکس خشن تره ولی به پای کشتی کج نمی رسه .

شبکه ی super spoort با فرکانس 11935 در ماهواره ی هاتبرد ، کشتی کج را زنده نشان می دهد .

شبکه ی sky spoort1  تا sky spoort6 با فرکانس 11360 در ماهواره ی هاتبرد ، کشتی کج را زنده پخش می کنند ولی مثلاً همه با هم پخش نمی کنند که یکشان پخش می کنند مثلاً الان زنده راو را شبکه اسکای اسپورت 3 پخش می کند فردا اسمک دون را زنده شبکه ی اسکای اسپورت 1 ، همین طوری دیگه یه جور برنامه ای دارند که کدام ، کدام کشتی کج  را زنده پخش می کند ولی تمام کشتی کج ها از یکی از این 6 کانال زنده پخش می شود .

شبکه ی taj tv  یا ten spoorts ساعت 22:30 دقیقه هرشب کشتی کج پخش می کند حالا بستگی داره که چند تا کشتی کج در آن هفته انجام شده که همه شان را پخش می کند یک شب تا 2 و سی دقیقه شب هم طول کشید ولی معمولاً 3 ساعت و نیم بیشتر کشش نداره فرکانسش را ندارم چون خودم در غرب کشور می شینم و این شبکه در شرق کشور و پاکستان و افغانستان قابل دریافت است

شبکه ی Showtime که اگه داشته باشیدش و کشتی کجش هم نگاه کنید خیلی دیدینیه این شبکه تمام مسابقات هفتگی و تمام مسابقات سالانه و ماهانه را به صورت زنده پخش می کند در ماهواره ی هاتبرد است و من فرکانسش را ندارم .

شبکه r2 در ماهواره ی هاتبرد است و با فرکانس 11823 قابل دریافته من نمی دانم که چه ساعتی کشتی کج پخش می کنه یکی از دوستانم بهم گفت که  این شبکه کشتی کج نشان می ده و یه سیدی کشتی کج هم نشانم داد که آرم این شبکه رویش بود من این شبکه را دارم که فقط پولی است و نشان نمی دهد . اگه برنامه هایش را دنبال کنید حتماً در آن کشتی کج می بینید .

شبکه ی live tv در ماهواره ی هاتبرد فرکانس این شبکه را ندارم  بعضی از ppv   های کشتی کج را به صورت زنده پخش می کند .

شبکه ی fox8 در ماهواره ی هاتبرد که فرکانس اش را ندارم کشتی کج اسمک دون را زنده پخش می کند کشتی کج اسمک دون در جمعه شب ها برگزار می شود .

ماهواره ی نیلست

مهمترین شبکه ای که در ماهواره ی نیلست کشتی کج نشان می دهد شبکه ein tv است که سشنبه ها ساعت 23 به مدت بیش از 2 ساعت پشت سر هم تمام کشتی کج های wwe از جمله smackdown   و raw   و ecw را به نوبت پشت سر هم نشان می دهد فقط کشتی کجی را که پخش میکند با کشتی کجی که در این هفته انجام می شود 3 هفته تا 4 هفته اختلاف دارد و آن را دیرتر می دهد . فرکانس این شبکه 12034 است و در ماهواره ی نیلست قابل دریافت می باشد .

شبکه ی بعدی که در نیلست کشتی کج پخش می کند شبکه ART AEN است فقط زمانش با زمان شبکه ein tv یکی است به همین علت طرفداران این شبکه کم است این شبکه در ساعت 23:30 دقیقه سشنبه ها کشتی کج raw را پخش می کند . فرکانسش هم 12034 می باشد و در ماهواره ی نیلست می توان دید .

ماهواره ی عرب ست

شبکه ی spoort Bahrain با فرکانس 11843 در ماهواره ی عرب ست ، روز دوشنبه ساعت 20 کشتی کج نشان می دهد .

شبکه ی  SUADI SPORTهرجمعه ساعت 20 کشتی کج پخش می کند فرکانسش را ندارم .

شبکه ی Kuwait Sport در ماهواره ی عرب ست با فرکانس 11011 کشتی کج را هرشب ساعت 22:30 دقیقه پخش می کند .

شبکه ی ALRAITV در بامداد جمعه کشتی کج پخش می کند فرکانسش هم در عرب ست ندارم

شبکه ی DUBAI SPORT در عرب ست هم کشتی کج را پخش می کند فرکانسش را که گفتم دوباره می گم 11747 است زمان پخشش هم یکی از روزهای هفته ساعت 12 به بعد شب است و در هفته حداقل یک بار در این ساعت کشتی کج نشان میدهد

ماهواره ی ترکست

شبکه flashTV در ماهواره ی ترکست کشتی کج را شنبه ها و یکشنبه ها ساعت 19:30 دقیقه می دهد کشتی کج قدیمی را نشان می دهد مثلاً مال سالهای 2000 و به قبل بعضی اوقات بعد از آن raw آن هفته را هم می دهد .

شبکه ی senk  در ماهواره ی ترکست است این کانال جز پکیج دیجی ترک در ماهواره w3a هستشو فرکانسش 11617 می باشد ساعت پخش کشتی هم ساعت 23:30 دقیقه شنبه است .

شبکه ی BJK TV در ماهواره ترکست ساعت 12:30دقیقه بامداد جمعه کشتی کج را پخش می کند . فرکانسش را ندارم.

شبکه هایی که فرکانس و نام ماهواره ی آنها را نمی دانم و کشتی کج را زنده پخش می کنند

شبکه ی cw tv کشتی کج را زنده نشان می دهد .

شبکه ی global کشتی کج راو و ای سی دابلیو را زنده پخش می کند . بعضی مواقع هم اسمک دون را می دهد .

شبکه ی Bolivision کشتی کج راو و اسمک دون را زنده پخش می کند .

شبکه ی chlogo در بامداد یکشنبه کشتی کج اسمک دون را پخش می کند .

شبکه ی thescore کشتی کج راو و اسمک دون و ای سی دابلیو را زنده پخش می کند

شبکه ی Chilevision کشتی کج راو و اسمک دون را پخش می کند زمان دقیقی ندارد یا اگر هم داشته باشد من نمی دانم .

جدیدترین شبکه هایی که کشتی کج را پخش می کنند

شبکه ها را برایتان می نویسم این جدیدترین شبکه هایی هست که کشتی کج را جدیداً پخش می کنند یا من جدیداً فهمیدیم که کشتی کج را پخش می کنند

شبکه  gxt ساعت 3 و سی دقیقه بامداد یکشنبه و همچنین ساعت 2 ظهر روز یکشنبه کشتی کج را پخش می کند

شبکه FX Latin America ساعت 15 یا 16 ظهر بعضی از روزهای هفته مسابقات کشتی کج را نشان می دهد

توضیح درمورد کشتی کج شبکه italia1 و nt1

شبکه های nt1 و italia1 که هر دو در ماهواره ی هاتبرد کشتی کج اسمک دون را به صورت رایگان پخش می کنند این دو شبکه کشتی کج را در 45 دقیقه پخش می کنند ، شبکه ایتالیا1 ساعت یک و سی دقیقه ظهر یکی از روزهای شنبه یا یکشنبه پخش می کند اگر مسابقات در روز جمعه انجام شود این شبکه شنبه ساعت 13:30 دقیقه آن را پخش می کند ، اگر بازی ها در روز شنبه انجام گیرد یا نصف بازی ها در روز جمعه و نصفشان در روز شنبه انجام شود در روز یکشنبه ساعت 13:30 دقیقه کشتی کج را پخش می کند و شبکه ان تی یک که در ساعت 1 بامداد شنبه کشتی کج را پخش می کند ، جدیداً در این شبکه آمده که ان تی یک ساعت 1 شب شنبه کشتی کج را نمی دهد از این به بعد در بامداد شنبه بعد از برنامه fear factor کشتی کج را می دهد این هفته این برنامه ساعت یک ربع کم بامداد شنبه پخش شد و کشتی کج هم بعدش ساعت 1 شب پخش شد ولی هفته ی قبل ساعت 2 و سی دقیقه بامداد شنبه کشتی کج پخش شد زیرا اینکه برنامه fear factor ساعت یک شب شروع شد و ساعت دو و نیم شب تمام شد پس دوستاران کشتی کج اسمک دون ان تی یک حتماً در بامداد شنبه کشتی کج پخش می شود ولی بعد از برنامه fear factor این برنامه خبرها را می دهد و بعضی مواقع خبرهایش زیاد است و کشتی کج را دیرتر می دهد ولی حتماً کشتی کج در بامداد شنبه از این شبکه پخش می شود زمان کشتی کج ان تی یک هم زودتر از یک شب نیست و تا ساعت 3 شب احتمال دادن آن می باشد این شبکه در بامداد شنبه که همان آخرشب جمعه می باشد کشتی کج 3 تا 4 هفته قبل را 45 دقیقه پخش می کند .


مطالب مشابه :


ماهوارههای قابل دریافت در ایران وچگونگی تنظیم دیش

درضمن بهترین وباحالترین کانالهای روی این ماهواره کانالهای pg و pb میباشد که دوستان ... فرکانس هابه صورت جستجوی شبکه تمامی فرکانس های این ماهواره را دریافت
لیست کانال هایی که کشتی کج پخش میکنند

شبکه NT1 فرانسه. فرکانس : Hotbrid 6 - 11681 . V. این شبکه آزاد پخش میشه. این شبکه شنبه ها ساعت 23:20 دقیقه تا 00:10 مسابقات راو رو با سه هفته تاخیر پخش
فرکانس کامل شبکه های ماهواره ای جمهوری اسلامی ایران روی عرب ست 26 و اینتل ست902

17 ژانويه 2012 ... بیقراران - فرکانس کامل شبکه های ماهواره ای جمهوری اسلامی ایران روی عرب ست 26 و اینتل ست902 - مجله خبری فرهنگیان ایران زمین.
معرفی اینورتر های امرن OMRON inverter

مبدل فرکانس V1000 امرن ، بالاتر از آن چیزی است که دیگر سازندگان اینورتر ارائه کرده اند ... به همراه کارت PG ... کارتهای Optional شبکه های Device Net,Can Open.
جدیدترین و بروزترین کانالهای کشتی کج

2 دسامبر 2010 ... با سلام این هم جدیدترین و بروزترین کانالهای کشتی کج. در ماهواره های مختلف رو براتون آماده کردم. 1- شبکه فارسی IPN. فرکانس :HOTBIRD, 11566,H
پخش فیلم سینمایی" سرقت در 60 ثانیه" از شبکه MBC2

وبلاگ تخصصی عربست - پخش فیلم سینمایی" سرقت در 60 ثانیه" از شبکه MBC2 - """بزودی با بهترین ... رده سنی : PG-13 ... فرکانسهای همه شبکه های عربست
فرکانس کشتی کج

ماهواره ی هاتبرد. شبکه ی nt1 با فرکانس 11681 در ماهواره هاتبرد ، ساعت 1 شب بامداد شنبه کشتی کج smackdown را پخش می کند . شبکه ی italia1 با فرکانس 11919 در
سیستم تحریک ژنراتور سنکرون

ماشين سنکرون همواره يکي از مهمترين عناصر شبکه قدرت بوده و نقش کليدي در توليد انرژي ... ولتاژ فاز به فاز ۹۵ ولت، جريان فاز ۱۴۰۰ آمپر و فرکانس نامي ۴۰ هرتز بود. .... زاويه ضريب قدرت = PG = UG×IG×COSƒ = CONSTANT چنانچه مقاومت استاتور و
آشنایی با اینورتر(Inverter)

يك ترانسفورمر منبع AC را به هر ولتاژ مطلوب تبديل مي كند ، اما در همان فركانس . ... زيرا جريان متناوب را با همان شكل موج و فركانس اعمالي به شبكه ي توزيع تهيه مي كنند. ... با گشتاور ثابت و براي اكسترودرها از اينورتر با فيدبك PG بهره برداري ميكنند.
آشنايي با مدارهاي فرمان

... در اين است كه در كنتاكتور هاي AC از يك حلقه اتصال كوتاه براي جلوگيري از لرزش حاصل از فركانس برق استفاده مي شود. ... خواهد شد و تعداد دفعاتي كه اين نيرو ماكزيمم و صفر مي شود، به اندازه دو برابر فركانس شبكه خواهد گرديد. ..... conduit PG size
برچسب :