متن تقدیرنامه مدیر از معلم

 

                                  

                                                                                   شماره:

تقدیر نامه

                                                                      تاریخ:

 

«سال همت مضاعف، کار مضاعف گرامی باد»

دانشی که نفع نبخشد در آن خیری نیست

همکار محترم : جناب آقای                                                          مدرسه راهنمایی شهید چمران

سپاس و ستایش پروردگاری را سزاست که انسان را به نعمت برخورداری از استعداد وتوان انتقال و آموزش دانش و بینش از سایر موجودات متمایز فرمود . بی تردید آنچه با خطوط زرین بر تارک فرهنگ و تمدن سرلوحه افتخارات ملتهای جهان می درخشد و آیندگان را در پیمودن راه سرافرازی خویش چراغی فرا راه می نهد جنبشهای علمی و انتقال ارزشهای راستین ملی و مذهبی آن ملت باشد و این مهم بیشتر با استخوان سوزیهای معلمان ، دانشمندان و اندیشمندان  آن ملتها ایجاد می شود. اینک به پاس سخت کوششها و فعالیتهای چشمگیر و شایسته جنابعالی این لوح به شما تقدیم میگردد امید است در سایه توجهات و عنایات خداوند متعال همواره در سنگر مقدس تعلیم و تربیت بیش از پیش موفق و سرافراز باشید.

ایرج رنجبر

رئیس مدرسه راهنمایی شهید چمران                          


مطالب مشابه :


متن لوح تقدیر از استاد و معلم

متن تقدیرنامه روز معلم. معلم گرانقدر / آموزگار ارجمند عشق ورزیدن به خلق
متن تقدیرنامه مدیر از معلم

فروشگاه اینترنتی بزرگ توپراک toprak.ir - متن تقدیرنامه مدیر از معلم -
متن تقدیرنامه دانش آموز از معلم

فروشگاه اینترنتی بزرگ توپراک toprak.ir - متن تقدیرنامه دانش آموز از معلم -
برچسب :