آشنايي با استانداردها، شناخت فولادها و چدنهاي متداول در صنعت و چگونگي استفاده ازكتاب كليد فولاد

پیشگفتار
مخاطبین این کتاب دانشجویان، مهندسان، کارشناسان و تمامی افرادي هستند که به نحوي با محصولات مختلف فولادي سر و کار دارند و نیاز دارند تا درباره نامگذاري فولادها اطلاعاتی داشته باشند و به عبارت ساده تر فولادها را بشناسند. در این مجموعه با فراهم نمودن اطلاعات پایه سعی گردیده است تا شناخت و استفاده بهتر از قواعد و چارچوبهاي تعیین شده پیرامون نامگذاري فولادها، امکان پذیر گردد.
در گردآوري مطالب این کتاب سعی بر این بوده است تا خواننده به سهولت و در کمترین زمان ممکن بتواند اطلاعات مورد نیاز را در مورد شیوه نامگذاري فولادها در استانداردهاي مختلف آمریکایی، اروپایی و نیز استانداردهاي کشورهاي صنعتی نظیر آلمان، فرانسه و روسیه بدست آورد. در ضمن موضوع مهم نحوه مقایسه فولادها در استانداردهاي مختلف و به عبارت دیگر چگونگی تعیین استاندارد معادل فولادها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. تلاش گردیده است تا پیوستهاي این کتاب به نحوي انتخاب گردند تا اطلاعات مفید دیگري نیز در اختیار خواننده قرار گیرد. در ضمن جداول مقایسه استانداردهاي فولادها و چدنها به عنوان آخرین پیوست این کتاب خواننده را در مقایسه سریع استانداردهاي مختلف بدون نیاز به مراجعه به جداول متعدد، یاري می دهد.
با توجه به رو به رشد بودن صنایع کشور و افزایش ساخت و سازها در صنایع مختلف، امروزه شناخت استانداردهاي مختلف فولادها به یک نیاز عمومی تبدیل شده است و اگر این کتاب بتواند به عنوان یک راهنما مورد استفاده قرار گیرد، هدف نگارنده در تالیف این مجموعه برآورده شده است.

 

ناگفته پیداست، خطا همزاد هر اقدام است و نظرات و پیشنهادهاي خوانندگان گرامی می تواند این مجموعه را پربارتر و کاربردي تر کند.

دانلود - 4shared


مطالب مشابه :


راهنمای آزمایشگاه خواص مکانیکی

دانـلود کتـــاب های کنکور کاردانی به کارشناسی. کنکور کارشناسی
دانلود گزارش كار آزمايشگاه عمليات حرارتي

دانلود گزارش كار آزمايشگاه عمليات لیستی از کتاب های کنکور کاردانی به کارشناسی.
آشنايي با استانداردها، شناخت فولادها و چدنهاي متداول در صنعت و چگونگي استفاده ازكتاب كليد فولاد

تلاش گردیده است تا پیوستهاي این کتاب به به رو به رشد بودن صنایع کنکور کاردانی به
عملیات حرارتی فولاد ها

پایگاه خبری شرکت ملی صنایع مس لیستی از کتاب های منابع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد
نانو کامپوزیتها

کاربرد وسیع در صنایع خودرو و هوا کنکور کاردانی به کارشناسی. کنکور کارشناسی
سوپر آلیاژها

را در دنیا مربوط به صنایع هوا _ فضا در نظر کنکور کاردانی به کنکور کارشناسی
برچسب :