جملات معجزه گر!

 جملات معجزه گر! 

جملات معجزه گر!

                                     نامه ی تشکر آمیز همسری به همسری

 

متشکرم:

برای همه وقت هایی که مرا به خنده واداشتی.

برای همه وقت هایی که به حر ف هایم گوش کردی.

برای همه وقت هایی که به من شهامت و جرأت دادی.

برای همه وقت هایی که با من شریک شدی.

برای همه وقت هایی که با من به گردش آمدی.

برای همه وقت هایی که خواستی در کنارم باشی.

برای همه وقت هایی که به من اعتماد کردی.

برای همه وقت هایی که مرا تحسین کردی.

برای همه وقت هایی که باعث راحتی و آسایش من هستی.

برای همه وقت هایی که گفتی "دوستت دارم".

برای همه وقت هایی که در فکر من بودی.

برای همه وقت هایی که برایم شادی آوردی.

برای همه وقت هایی که به تو احتیاج داشتم و تو با من بودی.

برای همه وقت هایی که دلتنگم بودی.

برای همه وقت هایی که به من دلداری دادی.

 برای همه وقت هایی که در چشمانم نگریستی و صدای قلبم را شنیدی.

به خاطرهمه این ها، هیچ وقت فراموش نکن که:

همیشه برای گوش دادن به حرف هایت آمادگی دارم.

همیشه پشتیبانت هستم.

من مثل کتابی گشوده برایت خواهم بود.

فقط کافی است چیزی از من بخواهی، بلافاصله از آن تو خواهد شد.

می خواهم اوقاتم را در کنار تو باشم.

من کاملاً به تو اطمینان دارم و تو امین من هستی.

در دنیا تو از هر چیزی برایم مهمتر هستی.

همیشه دوستت دارم، چه به زبان بیاورم چه نیاورم.

همین الان در فکر تو هستم.

تو همیشه برای من شادی می آوری به خصوص وقتی که لبخند بر لب داری.

من همیشه برای تو این جا هستم و دلم برایت تنگ است.

هر وقت که احتیاج به درد و دل داشتی روی من حساب کن.

تو در تمام ضربان های قلبم حضور داری.

 

منبع : موفقیت

تبیان


مطالب مشابه :


نامه ی تشکر آمیز همسری به همسری

جملات زیبا و دلنشین راد - نامه ی تشکر آمیز همسری به همسری - از دل نوشته هایم ساده نَگذر؛ به
تشکر دالانی از پدر و مادر!!!

بی نشونی. اس ام اس . حکایت . جملات زیبا .داستان های پند آمیز . علاقه . عشق . دوست داشتن .
جملات معجزه گر!

جملات معجزه گر! نامه ی تشکر آمیز همسری به همسری متشکرم: برای همه وقت هایی که مرا به
داستان قشنگ و پند آمیز : شیطان و نمازگذار

مرد اول از او بطور فراوان تشکر می کند و هر دو راهشان را داستان های پند آمیز; جملات
چگونه با همسرخود آشتی کنیم+عشق دوباره

عصر ایران؛ کتایون بناساز- " با یک جمله ستایش آمیز و او تشکر و تمجید آمیز یا جملات
برچسب :