"دو بیت های عاشقانه باباطاهر"

باباطاهر، همدانی یا لرستانی ؟


دو بیت های عاشقانه باباطاهر

Baba Taher

 

زدل مهر تو ای مه رفتنی نی

 

غم عشقت بهر کس گفتنی نی

 

ولیکن شعله مهر و محبت

 

میان مردمان بنهفتنی نی

 

دو بیت های عاشقانه باباطاهر

Baba Taher

 

دلا اصلا نترسی از ره دور

 

دلا اصلا نترسی از ته گور

 

دلا اصلا نمیترسی که روزی

 

شوی بنگاه مار و لانه‌ی مور


دو بیت های عاشقانه باباطاهر

Baba Taher

 

حرامم بی ته بی آلاله و گل

 

حرامم بی ته بی آواز بلبل

 

حرامم بی اگر بی ته نشینم

 

کشم در پابی گلبن ساغر مل

 

دو بیت های عاشقانه باباطاهر

Baba Taher

 

بسر شوق سر کوی ته دیرم

 

بدل مهر مه روی ته دیرم

 

بت من کعبه‌ی من قبله‌ی من

 

ته ای هر سو نظر سوی ته دیرم

 

دو بیت های عاشقانه باباطاهر

Baba Taher

 

خدایا خسته و زارم ازین دل

 

شو و روزان در آزارم ازین دل

 

مو از دل نالم و دل نالد از مو

 

زمو بستان که بیزارم ازین دل

 

دو بیت های عاشقانه باباطاهر

Baba Taher

 

سر راهت نشینم تا بیایی

 

در شادی بروی ما گشایی

 

شود روزی بروز مو نشینی

 

که تا وینی چه سخت بیوفایی

 

دو بیت های عاشقانه باباطاهر

Baba Taher

 

شدستم پیرو برنایی نمانده

 

بتن توش و توانایی نمانده

 

بمو واجی برو آلاله‌ی چین

 

چرا چینم که بینایی نمانده

 

دو بیت های عاشقانه باباطاهر

Baba Taher

 

خدایا دل ز مو بستان بزاری

 

نمی‌آید ز مو بیمار داری

 

نمیدونم لب لعلش به خونم

 

چرا تشنه است با این آبداری

 

دو بیت های عاشقانه باباطاهر

Baba Taher

 

بوره ای روی تو باغ بهارم

 

خیالت مونس شب های تارم

 

خدا دونه که در دنیای فانی

 

بغیر عشق ته کاری ندارم

 

دو بیت های عاشقانه باباطاهر

Baba Taher

 

بسر غیر ته سودایی ندیرم

 

بدل جز ته تمنایی ندیرم

 

خدا دونه که در بازار عشقت

 

بجز جان هیچ کالایی ندیرم

 

دو بیت های عاشقانه باباطاهر

Baba Taher

 

هزاران غم بدل اندوته دیرم

 

هزار آتش بجان افروته دیرم

 

بیک آه سحر کز دل برآرم

 

هزاران مدعی را سوته دیرم

 

دو بیت های عاشقانه باباطاهر

Baba Taher

 

بیته گلشن به چشمم گلخن آیو

 

واته گلخن به چشمم گلشن آیو

 

گلم ته گلبنم ته گلشنم ته

 

که واته مرده را جان بر تن آیو

 

دو بیت های عاشقانه باباطاهر

 Baba Taher

 

غم عشقت ز گنج رایگان به

 

وصال تو ز عمر جاودان به

 

کفی از خاک کویت در حقیقت

 

خدا دونه که از ملک جهان به

 

دو بیت های عاشقانه باباطاهر

 Baba Taher

 

سر سرگشته‌ام سامان نداره

 

دل خون گشته‌ام درمان نداره

 

به کافر مذهبی دل بسته دیرم

 

که در هر مذهبی ایمان نداره

 

دو بیت های عاشقانه باباطاهر

Baba Taher

 

امان از اختر شوریده‌ی مو

 

فغان از بخت برگردیده‌ی مو

 

فلک از کینه ورزی کی گذاره

 

رود خون از دل غمدیده‌ی مو

 

دو بیت های عاشقانه باباطاهر

 Baba Taher

 

بروی ماهت ای ماه ده و چار

 

به سرو قدت ای زیبنده رخسار

 

که جز عشقت خیالی در دلم نی

 

بدیاری ندارم مو سر و کار

 


مطالب مشابه :


چند بیت شعر پرمعنا

عاشقانه ღܜܔܢ دل عاشـــ ـــــق ܜܔܢlove ღ - چند بیت شعر پرمعنا - عکس.شعر.داستان.پوستر.اس ام اس.جک
تک بیتی عاشقانه

اس ام اس جدید:sms:عاشقانه:خنده دار - تک بیتی عاشقانه - اس ام اس جدید ::: عاشقانه :::اس ام اس خنده دار
تک بیت عاشقانه از شهریار

تک بیتی های ناب و زیبا - تک بیت عاشقانه از شهریار -
چند بیت شعر عاشقانه پر معنا......

پاریز شعر - چند بیت شعر عاشقانه پر معنا - - پاریز شعر
"دو بیت های عاشقانه باباطاهر"

دو بیت های عاشقانه باباطاهر. Baba Taher حرامم بی ته بی آلاله و گل حرامم بی ته بی آواز بلبل
برچسب :