آموزش مچازی بافت دستبند مربوط به پودمان صنایع دستی کتاب هشتم

مرحله اول:

دسته اول و دوم رو گره راست به چپ و دسته سوم و چهارم رو گره چپ به راست میزنیم

آموزش بافت دستبند دوستی نیلوفر

مرحه دوم:

نخ ابتدا و انتها رو کنار میذاریم.به این ترتیب 3 دسته نخ برای بافت داریم که لازمه دسته اول و دم رو گره راست به چپ و دسته سوم رو گره چپ به راست بزنیم

آموزش بافت دستبند دوستی نیلوفر

مرحله سوم:

نخ های کنار گذاشته رو برمیگردونیم توی بافت

حالا دسته اول تا سوم رو گره راست به چپ میزنیم


مطالب مشابه :


آموزش بافت دستبند دوستی طرح برگ

دختری غرق در رویا ها - آموزش بافت دستبند دوستی طرح برگ ...
آموزش بافت دستبند دوستی جناقی

بافته های دوستی - آموزش بافت دستبند دوستی جناقی -
آموزش بافت دستبند دوستی

دانلود کتابهای میرداماد,میرداماد کبیر - آموزش بافت دستبند دوستی - دانلود کتاب میرداماد کبیر,دانلود کتاب میرداماد کبیر در علم حروف.
آموزش مچازی بافت دستبند مربوط به پودمان صنایع دستی کتاب هشتم

کاروفناوری - آموزش مچازی بافت دستبند مربوط به پودمان صنایع دستی کتاب هشتم - معرفی فعالیت های درس کارو فناوری : پایه هشتم غیر انتفاعی مهر منطقه 8 تهران.
دستبند شماره هفت

دنیــــای بافــــت - دستبند شماره هفت - آموزش بافتنی و دستبند دوستی.
برچسب :