تعریف و شناسایی شغل پرستاری:

درباره رشته کارشناسی پرستاری

تعریف و شناسایی شغل:

لغت پرستار (NURSE) از کلمه لاتین (NUTRIX) به معنای تغذیه گرفته شده است. پرستار یکی از اعضاء کلیدی در گروه مراقبت های بهداشتی ودرمانی  است و نقش ارزنده او در پذیرش، آماده سازی، مراقبتها و حمایت های جسمی و اجتماعی مورد قبول همه و بر هیچ کس پوشیده نیست. در تقسیم بندیهای آکادمیک، امروز ارزش پرستار خوب همطراز یک پزشک خوب قرار می گیرد. کار یک پزشک خوب موقعی بحد مطلوب می رسد که یک پرستار خوب و ورزیده مسئولیت بیمار او را بر عهده داشته باشد.

نقشهای پرستار:

۱-    مراقبت کننده: نخستین نقش پرستار مراقبت کردن از فرد مورد نظر ( بیمار ) است.

۲-    تعلیم دهنده (معلم): اجرا وارزیابی طرحهای آموزشی برای فرد و خانواده وی جهت رفع نیازهای یادگیری آنان

۳-    مشاور: جمع آوری اطلاعات برای تحصیل در حل مشکل و تصمیم گیری

۴-    رهبر: محقق و حمایت کننده از مددجو و خانواده

۵-    نقش درمانی

۶-    نقش حفاظتی

۷-   نقش هماهنگ کننده

خصوصیات جسمی و توانایی های لازم برای احراز شغل:

پرستار باید از سلامت کامل جسمی و ذهنی و روحی برخوردار باشد و فردی دقیق،    علاقه مند و صبور باشد و کنترل کافی روی احساسات شخصی خود داشته باشد.

مدارک تحصیلی و دوره های آموزشی ضروری برای احراز شغل:

افراد پس از اخذ دیپلم متوسطه و قبولی در آزمون سراسری گروه علوم تجربی می توانند در این رشته به تحصیل بپردازند و سپس در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا نیز ادامه تحصیل دهند.

گرایشهای مختلف در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری:

۱) گرایشهای کارشناسی ارشد

الف) داخلی جراحی

ب) اطفال

ج) مدیریت

د) بهداشت

ه) روان پرستاری

ن)پرستاری ویژه

و) اپیدمیولوژی

ز) آناتومی

ح) فیزیولوژی

ط) بافت شناسی

۲) گرایشهای مقطع دکتری

الف) پرستاری

ب) آناتومی

ج) بافت شناسی

د) اپیدمیولوژی

مدت دوره آموزش:

مدت تحصیل حداقل ۴ سال و حداکثر ۵ سال ( در شرایط خاص و با موافقت آموزش کل دانشگاه علوم پزشکی مثل : مرخصی تحصیلی و … ) می باشد.

شرایط محیط کار، محل استخدام:

محل احتمالی استخدام می تواند بیمارستانها، کلینیکها و پاراکلینیک های دولتی و خصوصی، ادارات،  سازمانهاو به عنوان مربی در دانشکده ها و …. باشد. این رشته یا شغل در اکثر مراکز درمانی دولتی و خصوصی و غیره بصورت شیفت در گردش ( صبح ، عصر و شب ) یا شیفت ثابت می باشد . و شرایط محیط کار آن بستگی به نوع مسئولیت و بخشهای بیمارستان و مراکز درمانی که پرستار در آن مشغول می باشد دارد مثلا یک پرستار که در بخش اورژانس و یا پایگاه اورژانس بیمارستان کار می کند یا پرستاری که در بخش اطفال بیمارستان یا بخش  داخلی و جراحی و یا ICU و CCU و یا اطاق عمل از نظر شرایط محیط کار با هم تفاوت دارند .

پرستار می تواند در بیمارستان براساس سطح تحصیلات ( کارشناسی ، کارشناسی ارشد ) و سابقه کار در پستهای پرستار شیفت ، سر پرستار ، سوپروایزر بالینی ، سوپروایزر کنترل عفونت ، سوپروایزر آموزشی و ریاست پرستاری بیمارستان مشغول به کار شود .

حقوق و مزایا و شرایط ارتقاء شغل:

حقوق یک پرستار به محل استخدام، موقعیت جغرافیایی و ساعات کار بستگی دارد و اگر استخدام موسسات یا وزارتخانه ها باشد بر اساس قوانین اداره امور استخدامی کشور حقوق ماهانه و ترفیع دریافت می کند.

آینده نگری درباره شغل با توجه به شرایط اجتماعی:

با توجه به نیازهای جامعه به پرستار و دیدگاه مثبت در خصوص پرستار و موقعیت او در جامعه بخصوص در چند سال اخیر که تحول در این حرفه ایجاد شده است امید است بتوان در جهت بهبود و ارتقاء سطح سلامت و بهداشت عمومی جامعه و مراقبت از بیماران در بیمارستانهای دولتی و خصوصی، مطبها، کلینیکها و پاراکلینیکها و درمانگاهها و سایر بخشهای ارائه کننده خدمات پرستاری تلاش نمود.


مطالب مشابه :


رأی شماره ۲۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی نمی تواند به عنوا

مضافاً این که با صدور ابلاغ مجدد اشتغال به کار در بیمارستان و حقوق و مزایا بابت




افزایش 35درصدی حقوق و مزایای ثابت کارکنان

افزایش 35درصدی حقوق و مزایای تومانی حقوق و مزایا امنای بیمارستان به صورت




بررسی رابطه بین رضایت شغلی و کیفیت ارائه خدمات

(49 درصد) ، حقوق و مزایا (75 درصد از جمله وظایف اصلی مدیران در بیمارستان ها تلاش در جهت




هزینه های مستقیم و غیر مستقیم

برای مثال حقوق و مزایا برای تکنسین هایی که آنجا کار قیمت تمام شده و بحث های مالی بیمارستان




دستور العمل نحوه محاسبه و پرداخت كارانه پرسنل غير پزشك در بيمارستانها

حسابداری حقوق و مزایا در دانشگاه های علوم پزشکی و سایر ادارات دولتی




تعریف و شناسایی شغل پرستاری:

و شرایط محیط کار آن بستگی به نوع مسئولیت و بخشهای بیمارستان و مراکز درمانی حقوق و مزایا و




تعریف و شناسایی شغل پرستاری:

حقوق و مزایا و و شرایط محیط کار آن بستگی به نوع مسئولیت و بخشهای بیمارستان و مراکز




تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال 91

چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد درسال 91 تعیین حقوق و مزایای سال 91




سه بیمارستان خراسان جنوبی یک روز پس از افتتاح تعطیل شد!

پس از تکمیل و تجهیز بیمارستان ۳۲ حقوق و مزایای پرداخت حقوق و مزایا




برچسب :