سوالات امتحانی فارسی سوم (درس 1 تا 6 )

 سؤالات امتحانی درس ادبیات فارسی پایه ی سوم   راهنمایی                           شماره دفتری :

  نام :             نام خانوادگی   :                                 کلاس  :                  سری   :   درس یک تا 6

     تاریخ امتحان  :                                 مدت   :                                    صفحه : 1

1

ادبیّات را زبان هنری یا زبان برتر می نامند .    الف -  درست     ب – نادرست 

5/0

2

به گفتگو با خویش  « دیالوگ  »  و به گفتگوبا اشخاص دیگری « مونولوگ » می گویند .  الف -  درست   ب – نادرست 

5/0

3

در کدام گزینه پسوند به کار نرفته است    ؟    الف- ناگوار     ب- آگاهی     ج- گلزار    د-  سفارش   

5/0

4

کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است   ؟

الف) نیکوکارتر      ب) مهربان تر   ج) پاک تر    د) خروشان ترین   

5/0

5

دربیت زیر کدام آرایه ادبی وجود دارد  ؟

{  پرسش تشنگی را تو آبی ، جوابی  ***      ریگ های بیابان تو را می شناسند }

 الف)  تشبیه      ب)  تناسب     ج)   تشخیص      د) تشبیه و تشخیص

5/0

6

موضوع کتاب « الابنیه  عن حقایق الادویه » چیست   ؟

    الف- علم داروشناسی      ب- تربیت فرزندان توسط والدین   ج- آفرینش انسان و طبیعت     د-  مدح و ستایش       

5/0

7

نوع رابطه کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

  الف- آشکار- نهان       ب- بهار - خزان   ج- دانا -  توانا     د-   بی نیازی – نیازمندی        

5/0

8

کلمات کدام گزینه با یکدیگر هم خانواده نیستند ؟

  الف- مسلمان  ،  مسلم ،  اسلام       ب- ظاهر ،  مظاهر  ،  ظهور 

   ج- نصرت  ،  ناصر  ،  نصیر         د-  متعال ، تعلیم ، متعلم          

5/0

9

د رکدام گزینه فعل مضارع به جای فعل ماضی به کار رفته است .

الف) حضرت علی (ع) می فرماید : ...........     

ب) حکیم وتاریخ نویس یونانی حدود دو هزار و پانصد سال پیش می نویسید

 ج) حکیم و تاریخ نویس  در پایان کتاب خود از انحطاط  حکومت ایران حرف می زند        

 د) جوانان امروز چه اندازه کارآیی و قابلیّت دارند ؟      

5/0

10

با توجّه به بیت کدام گزینه درست است ؟   {  علم بال است مرغ جانت را  **  بر سپهر او برد روانت را  }

الف – علم ( مشبه ) ،  بال ( وجه شبه )    ب- علم ( مشبه به )  مرغ ( وجه شبه )

ج- مرغ ( مشبه به ) ، علم (  مشبه )     د- علم ( مشبه )  ،  بال ( مشبه به )

5/0

11

کدام بیت بر خود شناسی تأکید می کند ؟

الف – دل بی علم چشم بی نور است   **   مرد نادان ز مردمی دور است  

ب- آن چه در علم بیش می باید    **   دانش ذات خویش می باید   

ج- دل  شود گر به علم بیننده     **  راه جوید به آفریننده 

 د – همه موارد صحیح است . 

5/0

                                                                          ادامه سؤالات در صفحه  2

 ردیف                                                               ادامه سؤالات فارسی           صفحه:   2                                           بارم

12

چهار تا از کتاب هایی که داخل جدول آمده اند در قالب مثنوی نوشته شده اند آن ها را پیدا کنید و در پایین بنویسید .

 گلستان سعدی

بوستان سعدی

روضه خلد مجد خوافی

کشف الاسرار

میبدی

مثنوی معنوی

مولوی بلخی

 شاهنامه

فردوسی

آثار حکیم نظامی

کلیله و دمنه

1- ........ 2-........ 3- .........  4- ..........

1

13

معنی واژه های زیر را بنویسید .

طریق مبطلان :          ثنا :          حاجت :           حیات معمول :

 معارج  :           سلاله :           انحطاط :           قریحه :     

  تحلیل :        ملول   :         طلب طعمه :          عقده :

3

14

نام اجزای مشخص شده را بنویسید .

همنشین نیک  ،  بهتر از تنهایی  است .                                          خدای تعالی   گشاده رو و آسان گیر  را دوست دارد  . 

2

15

 منظور ازجمله ی  « آینده به هر سوار رکاب نمی دهد .»  چیست؟

5/1

16

مفهوم عبارت های زیر را به نثر ساده بنویسید .

الف – به طلب طعمه  

 ب- مقرون به ابواب بلا و مشقت .

 ج- عاقل در مهمّات توقف جایز نشمرد .

3

17

 فابل را تعریف کنید و دو  نمونه از مشهورترین فابل های ادبیّات فارسی را نام ببرید .    

2

18

يكي از شعر هايي را كه تا كنون خوانده ايد از حفظ بنويسيد. ( چهار  بيت )

........................................          .......................................

........................................         .........................................         

 


مطالب مشابه :


نمونه سوالات چهار گزینه ای سال اول دبیرستان

نمونه سوالات چهار گزینه ای سال اول دبیرستان از همکار محترمه خانم شاکری از خوانسار
نمونه سوالات ورودی راهنمایی و دبیرستان نمونه دولتی

نمونه سوالات ورودی راهنمایی و نمونه دولتی راهنمایی تحصیلی سال چهار شگفت انگیز
سوالات کتاب و متن درس هشتم(نشان ارزشمندی)1393(کلاس هشتم)

دانلود سوالات چهار جوابي پنج درس سوالات نوبت اول 8/10/93 عربی کلاس هشتم (به صورت چهار جوابی
نمونه سوال چهار جوابی 6 درس آخر قرآن دوم راهنمایی92

دانلود سوالات چهار نوبت اول 10/10/93 چهار پایه های اول و دوم و سوم راهنمایی و نیز
نمونه سوالات آموزش حرفه و فن سوم راهنمایی 1 تا 4

نمونه سوالات آموزش حرفه و فن سوم راهنمایی 1 و فناوری دوره اول متوسطه پایه هفتم و
نکاتی که همکاران عزیز در تدریس عربی جدید التالیف کلاس هفتم مدّ نظر داشته باشند:

دانلود سوالات چهار جوابي پنج درس 2- در سال دوم راهنمایی این موارد تدریس خواهد (اول متوسطه)
راهنمای شرکت در آزمون ورودی دانشگاه های افسری آجا:92-93

92-93 زیر متذکر تعداد سوالات وضرایب و منابع آزمون به دلیل این که هر سال ممکن است تغییر کند
سوالات امتحانی فارسی سوم (درس 1 تا 6 )

آموزش ادبیات فارسی راهنمایی سوالات امتحانی کتاب گویا ی فارسی پایه ی هفتم دوره اول متوسطه.
سوالات تستی پیام آسمانی هشتم

پیام آسمانی و عربی متوسطه اول فریدونشهر برنامه لیگ برتر فوتبال در سال 93. چهار مرحله
برچسب :