تقدیر و تشکر از همکاران جهت طراحی سوال

همکاران گرامی خانم مهندس احمدی و خانم مهندس صادقی

بدین وسیله گروه کامپیوتر کاردانش استان ازشما جهت همکاری درطراحی سووالات آزمون

هماهنگ سیستم عامل مقدماتی وویژوال بیسیک تقدیر و تشکر را داشته و توفیق روزافزون شما را آرزومندیم.24.gif


مطالب مشابه :


تقدیر نامه ستاد دهه فجر

متن تقدیر نامه : به پاس همکاری و همراهی می باشد تقدیر و تشکر نموده و از خداوند
تقدیر و تشکر استاد پیشگام روابط عمومی الکترونیک

تقدیر و تشکر استاد قدردانم و از خداوند بزرگ روزهای همکاری و
متن لوح تقدیر؛1

مراتب تقدیر و تشکر، مزید از همکاری صمیمانه و پیگیری متن لوح تقدیر
تقدیر و تشکر از همکاران جهت طراحی سوال

تقدیر و تشکر از همکاران بدین وسیله گروه کامپیوتر کاردانش استان ازشما جهت همکاری درطراحی
تقدیر و تشکر

تقدیر و تشکر با قطره اشکی، ارسال متن و آرزومندیم زنجیر عشق و محبت یاران، هرگز از
تقدیر و تشکر ویژه از پزشکان صلواتی"سردرود"

تقدیر و تشکر ویژه از عزیزان و با متن تقدیر و تشکر خواسته همکاری و یاری
نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

با تقدیر و تشکر شایسته از استاد بودن را معنا کردند تقدیر و تشکر متن تقدیم
متن تقدیر نامه دکتر ولایتی از ریاست دانشگاه آزاد اسلامی دکتر عبدالله جاسبی

متن تقدیر نامه دکتر رهبری از اقدامات ارزشمند ساخته اید تشکر و
برچسب :