ساعات كواكب در ايام و ليالى هفته

ساعات كواكب در ايام و ليالى هفته

ايام
ساعات
روز يكشنبه
 شب پنجشنبه
روز دوشنبه
شب جمعه
روز سه شنبه
شب شنبه
روز چهارشنبه
شب يكشنبه
روز پنج شنبه
 شب دوشنبه
روز جمعه
 شب سه شنبه
روز شنبه
 شب چهارشنبه

اول

شمس

قمر

مريخ

عطارد

مشتري

زهره

زحل

دوم

زهره

زحل

شمس

قمر

مريخ

عطارد

مشتري

سوم

عطارد

مشتري

زهره

زحل

شمس

قمر

مريخ

چهارم

قمر

مريخ

عطارد

مشتري

زهره

زحل

شمس

پنجم

زحل

شمس

قمر

مريخ

عطارد

مشتري

زهره

ششم

مشتري

زهره

زحل

شمس

قمر

مريخ

عطارد

هفتم

مريخ

عطارد

مشتري

زهره

زحل

شمس

قمر

هشتم

شمس

قمر

مريخ

عطارد

مشتري

زهره

زحل

نهم

زهره

زحل

شمس

قمر

مريخ

عطارد

مشتري

دهم

عطارد

مشتري

زهره

زحل

شمس

قمر

مريخ

يازدهم

قمر

مريخ

عطارد

مشتري

زهره

زحل

شمس

دوازدهم

زحل

شمس

قمر

مريخ

عطارد

مشتري

زهره

 

تذكر مهم: ساعات مصطلح در موضوع ساعات كواكب ساعات معوجه بوده كه هر جند تعدادش در هر يك از شب و از روز 12 عدد مي باشد، ولي مقدارش از نظر دقيقه بر حسب فصل و موقعيت جغرافيائي كم و زياد مي شود، و نبايد با ساعات مستويه كه اندازه اش همواره يكسان بوده و مورد استفاده امور روزمره است اشتباه بشود، همچنين دقت شود كه اصطلاح فلكي مثلا ساعت دوم با اصطلاح عاميانه ساعت دو؛ متفاوت است، هر ساعت بعد از كامل شدن ساعت قبلي شروع مي شود، فلذا ساعت دوم بعد از ساعت 2 نبوده و بعد از ساعت اول شروع مي شود.

 

نحوه محاسبه ساعات كواكب: ساعات كواكب با ساعت قرار دادي و رسمي كه استفاده مي كنيم متفاوت است. از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب را محاسبه كرده اين مقدار زمان را تقسيم بر 12 كرده و مقدار هر ساعت به دست مي آيد و به اندازه آن كه از طلوع آفتاب بگذرد ساعت اول است و وارد ساعت دوم مي شويم ساعات كواكب در شب نيز همينطور حساب مي شود مقدار زمان از غروب آفتاب تا طلوع آفتاب را حساب كرده و اين مقدار را بر 12 تقسيم كرده و طول هر ساعت به دست مي آيد ساعت اول شب به اندازه يك ساعت كواكب از هنكام غروب است.

 

به عنوان مثال اگر در يك روز دوشنبه آفتاب ساعت 7:00 طلوع كند و ساعت 6:00 عصر غروب كند مقدار طول روز از طلوع آفتاب تا غروب مي شود 11 ساعت اين مقدار را بر 12 تقسيم مي كنيم طول هر ساعت كواكب روز به دست مي آيد كه مي شود 55 دقيقه بس ساعت اول اين روز كه دوشنبه است و ساعت قمر است مي شود از ساعت 7 تا 7:55 دقيقه. از ساعت 7:55 دقيقه تا ساعت 8:50 دقيقه ساعت دوم يعني ساعت زحل است به همين ترتيب براي ساعات شب از هنگام غروب آفتاب حساب مي شود.

 

بدين ترتيب در هر روز طلوع آفتاب ابتداي ساعت اول است و وقت چاشت(ضحى) ابتداي ساعت چهارم و اذان ظهر دقيقا ابتداي ساعت هفتم هر روز است و نماز عصر ابتداي ساعت دهم و نماز مغرب ابتداي ساعت اول شب است و نيمه شب شرعي ابتداي ساعت هفتم شب مي باشد.

 

ساعات كواكب از ساعت اول روز يكشنبه بدين ترتيب هستند: شمس، زهره، عطارد، قمر، زحل، مشتري، مريخ و بعد از آن دوباره اين ترتيب تكرار مي شود و اين ساعات به دنبال هم هستند تا يكشنبه هفته بعد كه آخرين ساعت شب يكشنبه مريخ مي شود و ساعت بعد آن كه طلوع آفتاب يكشنبه صبح مي شود ساعت شمس است.


مطالب مشابه :


خصوصيات جن چيست ؟

جن علوم غریبه دعا - خصوصيات جن چيست ؟ - اولین وبگاه تخصصی جن , علوم غريبه , متافیزیک , ادعیه , سنگ ها.
چرا نباید جن احضار کنیم !!!!

ماوراء و علوم غریبه - چرا نباید جن احضار کنیم !!!! - این وبلاگ در خصوص ارتباط بیشتر و تبادل تجربیات با علاقمندان به این علم ایجاد گردیده است.
اساتید دروغین و احضارات

ماوراء و علوم غریبه - اساتید دروغین و احضارات - این وبلاگ در خصوص ارتباط بیشتر و تبادل تجربیات با علاقمندان به این علم ایجاد گردیده است.
دانلود کتاب های علوم غریبه

دردیست غیر مردن ... - دانلود کتاب های علوم غریبه - هرگونه نقل مطلب باید با ذکر این وبلاگ به عنوان مرجع ومنبع اصلی انجام شود والا مسئولیت شرعی دارد.
فلسفه وجود علوم غريبه چيست

دانش بشری بر اساس یک بخش‌بندی عام و کلی به دو شعبۀ علوم غریبه(=علوم خفیه) و علوم طبیعی(=علوم متعارف) تقسیم می‌شده‌است.علوم طبیعی، علومی‌اند که با ساز و
مقدمه اي بر علوم غريبه

علوم غریبه تنها برای استفاده شخصی و یا آواره کردن و سرگردان نمودن کسی به وجود نیامده است و نیز این علم را هرگز برای منفعت خود و دنیا نیاموزید و موفق نخواهید شد
علوم غریبه قسمت اول

کشکول علوم - علوم غریبه قسمت اول - نجوم و طب سنتی و ...
ساعات كواكب در ايام و ليالى هفته

بزرگترین مرکز علوم غریبه و ادعیه قرآنی - ساعات كواكب در ايام و ليالى هفته - ×× عرفان × علوم غریبه × دعاهای قرآنی × دستورات الله و ائمه اطهار × سیروسلوک × طب
چند داستان زیبا در باب انسان و اجنه

ماوراء و علوم غریبه - چند داستان زیبا در باب انسان و اجنه - این وبلاگ در خصوص ارتباط بیشتر و تبادل تجربیات با علاقمندان به این علم ایجاد گردیده است.
نیم نگاهی بر علوم غریبه (نهان‌شناسی یا علوم خَفیه)

نیم نگاهی بر علوم غریبه (نهان‌شناسی یا علوم خَفیه) نهان‌شناسی یا علوم خَفیّه یکی از دو شاخهٔ علوم در تقسیمات باستانی است. شاخهٔ دیگر، یعنی علوم جَلیّه، به طب و منطق و
برچسب :