شرح وظایف معاون پرورشی

 

هوالعزیز

 

شرح وظایف معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه

 

شاغل این پست با رعایت اصول و موازین شرعی و اسلامی زیر نظر مدیر واحد آموزشی عهده دار وظایف ذیل    می باشد.

1.      برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و ارزیابی و پیگیری اجرای فعالیت های پرورشی و تربیت بدنی مدرسه

2.    تهیه و تدوین برنامه سالانه و تقویم اجرایی فعالیت پرورشی و تربیت بدنی مدرسه با همکاری دبیر یا مربی ذیربط بر اساس سیاست های ابلاغی، نیاز سنجی و مشورت با مدیر مدرسه، و ارائه آن به شورای مدرسه برای تصویب

3.     هماهنگی و ارتباط منظم با مسئولان ذیربط اداری و حضور در جلسات و همایش های حوزه پرورشی و آموزشی

4.   نظارت بر حسن اجرای اقامه نماز جماعت، فعالیت های قرآنی و تعلیم شعائر دینی و انقلابی در مدرسه با استفاده از ظرفیت تشکل های دانش آموزی و شورای دانش آموزان مدرسه

5.    تعامل با معلمان داوطلب برای ایفای نقش فعال تر پرورشی آنان در داخل و خارج مدرسه و نیز هماهنگی با معلمان پیشکسوت با هدف بهره گیری از همکاری آنان برای تعمیم فعالیت های پرورشی در چارچوب با ساخت های تربیتی

6.   نظارت بر اجرای شیوه نامه ، بخشنامه ها و دستور العمل های حوزه پرورشی و تربیت بدنی ، سلامت و مشاوره امور تربیتی و تحصیلی

7.     نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های پرورشی و مراسم آغازین مدارس، مناسبت ها و ایام ا...

8.   نظارت بر کارکرد مربیان پرورشی ، بهداشت ، مشاوره، کتابدار و کارکرد فوق برنامه معلمان تربیت بدنی و تشکل ها و شوراهای دانش آموزی

9.    تهیه و تنظیم گزارش از عملکرد پرورشی مدرسه برای مدیریت شهرستان/ منطقه با رویکرد تحلیلی و ارزیابی کیفی بر اساس بخشنامه ها، شیوه نامه های و ... مربوطه

10.   اهتمام به ارتقای سلامت دانش آموزان و ورزش همگانی با همکاری معلمان بر معلمان ذیربط بر اساس بخشنامه های مربوطه

11.  تسهیل زمینه های شناسایی دانش آموزان مستعد در زمینه های مختلف تربیت بدنی ، علمی ، فرهنگی ،هنری و... با همکاری مربیان پرورشی ،تربیت بدنی و دیگر عوامل آموزشی و ایجاد بستر مناسب در جهت بهره گیری، حمایت و پشتیبانی از آنها با هدف تسریع مراحل رشد و شکوفایی استعدادها ، بر اساس دستور العمل های مربوطه

12. برنامه ریزی در غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در راستای توسعه و تقویت خلاقیت، استعدادهای بالقوه و مهارت های فردی با اجتماعی آنان با همکاری سازمان دانش آموزی و سایر تشکل های دانش آموزی

13. همکاری برای راه اندازی تشکل های دانش آموزی مصوب در مدرسه و نظارت و هماهنگی فعالیت های آنان بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه

14. حضور فعال و مؤثر در شورای مدرسه و نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات این شورا در رابطه با امور پرورشی ، تربیت بدنی، مشاوره امور تربیتی و تحصیلی  و سلامت دانش آموزان

15. پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه های خدمات راهنمایی و مشاوره سازگاری، تحصیلی و شغلی و فرآیند هدایت تحصیلی دانش آموزان

16. برنامه ریزی و نظارت در زمینه برنامه های ارتقای سطح بهداشت روان، شادی و نشاط دانش آموزان و طرح های پیشگیرانه و محیطی با نشاط در مدرسه با بهره گیری از کلیه عوامل ، امکانات و مؤلفه های مؤثر درون و برون مدرسه

17. نظارت بر کیفیت برنامه های آموزش خانواده و برنامه ریزی به منظور تعامل و ارتباط سازنده با اولیاء به طور فردی و انجمن اولیاء و مربیان در راستای تقویت مبانی تربیتی

18. نظارت بر کیفیت تدریس دروس پرورشی با توجه به بخشنامه های مربوطه

19.  کوشش در جهت ارتقای سطح علمی و مهارتی با شرکت فعال خود و سایر مربیان مرتبط با حوزه پرورشی و تربیت بدنی در دوره های آموزشی، سمینارهای علمی ( خود ارتقایی )‌و ....

20. آشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات و مصادیق آن ( اینترنت، نرم افزار های office و ...)، همچنین آسیب های اجتماعی نو پدید به منظور اشنا ساختن و توانمند سازی دانش آموزی در مواجهه صحیح با آنها

21.  تقویت حس مسئولیت پذیری دانش آموزان در برابر خود و دیگران

22. تشویق دانش آموزان به درک حفظ ارزشه های میهنی اسلامی بگونه ای متعادل در کنار یکدیگر

23.تلاش در جهت ایجاد زمینه های تلفیق فعالیت های تربیتی و درک آنها از سوی معلمین و دانش آموزان به ویژه در دروس که امکان رشد پتانسیل های پرورشی بیشتری را دارند، همچون تربیت بدنی، هنر، آزمایشگاه و ....

24.کوشش در جهت حفظ ارتباط و تعامل مطلوب معلم و دانش آموز به منظور حفظ ارزشه های معلم و شاگرد

25. انجام سایر امور ارجاعی و عندالزوم در چارچوب پست مورد تصدی

                                                                                  

 

                                                                                            هوالعزیز

 

شرح وظایف مربی پرورشی ( امور تربیتی ) مدارس

 

شاغل این پست با رعایت اصول  وموازین شرعی و قانونی زیر نظر معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه عهده دار وظایف ذیل می باشد:

 1. برنامه ریزی با تکیه بر روش های نوین پرورشی مبنی بر ساخت های پرورشی به منظور ایجاد فرصت های مناسب در مدارس
 2. تهیه و تدوین برنامه سالانه و تقویم اجرایی ان
 3. بر گزاری و اقامه نماز جماعت با مشارکت فعال دانش آموزان و سایر کار کنان مدرسه
 4. همکاری، هماهنگی و تعامل با مدیر و سایر همکاران آموزشی و پرورشی مدرسه برای انجام وظایف محوله در چارچوب پست مورد تصدی
 5. همکاری با مدیر و  معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه در خصوص الویت بندی و تدوین برنامه ها و  پیش بینی منابع مورد نیاز فعالیت های تربیتی با توجه به نیازها و ویژگی های دانش آموزان جهت ارائه و تصویب در شورای مدرسه
 6. همکاری با معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه و سایر همکاران در تهیه برنامه های فوق برنامه         دانش آموزان ( اردوها، بازدیدها، نشست های دانش آموزی ، مسابقات و ... ) و پیشنهاد به مدیر مدرسه جهت انجام مراحل قانونی و اخذ مجوزهای مورد نیاز و تأمین منابع لازم
 7. تقویت حس مسئولیت پذیری دانش آموزان در برابر خود و دیگران از طریق مشاکرت آنان در فعالیت های مختلف
 8. پیش بینی راه های مختلف تشویق دانش آموزان برای درک حفظ ارزش های اسلامی – میهنی به گونه ی متعادل در کنار یکدیگر
 9. کوشش در جهت حفظ ارتباط و تعامل مطلوب معلم  و دانش آموز به منظور حفظ ارزش های معلم و شاگرد
 10. آشنایی و به کار بستن فن آوری اطلاعات و اینتر نت و فن آوری های نو پدید
 11. ایجاد و تحکیم ارتباط عاطفی و صمیمی با دانش آموزان به منظور تقویت ارزش ای اخلاقی ، مذهبی و پیشگیری از آسیب های رفتاری و اجتماعی
 12. تدریس درس پرورشی و سایر دروس مرتبط طبق دستور العمل های صادره از سوی معاونت پرورشی و تربیت بدنی در دوره راهنمایی و متوسطه
 13. ارتباط مستمر با والدین و معلمان به منظور رشد و شکوفایی متعادل استعداد های علمی، فرهنگی ، ورزشی و دینی دانش آموزان
 14. پیگیری فعالیت های پرورشی و  مشکلات تربیتی دانش آموزان در خارج از مدرسه با هماهنگی با مدیر یا معاون پرورشی و تربیت بدنی
 15. بررسی وشناسایی مسائل و مشکلات تربیتی دانش آموزان با همکاری دیگر عوامل مدرسه و ارجاع دانش آموزان نیازمند به خدمات راهنمایی و مشاوره به هسته ها و مراکز مشاوره در مناطق
 16. تهیه و تدوین گزارشهای مستمر عملکردی به صورت تحلیلی و کیفی در زمینه فعالیت های تربیتی و ارائه آن به مسئول بلافصل در چارچوب پست مورد تصدی
 17. ارتقاء سطح دانش و مهارت های مورد نیاز به صورت فردی( خود ارتقایی) شرکت در دوره های آموزش ضمن خدمت به منظور آشنایی با شیوه های نوین و بهینه فعالیتهای پرورشی
 18. تشویق دانش آموزان جهت عضویت و شرکت فعال و مؤثر در شوراها، مجامع ، کمیته ها و جلسات مرتبط با برنامه ها و فعالیت های تربیتی و تحصیلی
 19. استفاده بهینه از امکانات، تجهیزات و وسایل برای انجام فعالیت های پرورشی دانش آموزان و پیش بینی کمبودهای احتمالی
 20. جلب مشارکت فعال همکاران ، دانش آموزان واولیاء در برنامه ریزی و اجرای مطلوب برنامه ها و فعالیت های پروشی با استفاده از ظرفیت ها ( شورا ، بسیج و سایر تشکل های دانش آموزی )
 21. انجام سایر امور مربوط عندالزوم موزان جهت  


مطالب مشابه :


تقدیر

سلام این وبلاگ توسط شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه بهشتـ آیین ناحیه 2 استان اصفهان و با
برگزاری آزمون پایانی طرح توانمندسازی دانش آموزان در دبیرستان دخترانه بهشت آیین

بهشت آیین در دبیرستان دخترانه بهشت بهشت آیین ناحیه ۲ اصفهان با
لیست پایگاههای انتخاب رشته آزمون سراسری 91 استان اصفهان

خ هشت بهشت . بهشت آیین. خ هشت بهشت. 3. ناحیه 3. دبیرستان خانه اصفهان. دبیرستان شهید
لیست پایگاههای انتخاب رشته کنکور سراسری سال 91-استان اصفهان

خ هشت بهشت . بهشت آیین. خ هشت بهشت. 3. ناحیه 3. دبیرستان خانه اصفهان. دبیرستان شهید
نمونه سوالات عربی اول دبیرستان

اداره آموزش و پرورش ناحیه2 اصفهان دبیرستان بهشت آیین نام ونام خانوادگی : دبیرستان بهشت آیین
ادامه تغيير روساي آموزش و پرورش : رييس جديد آموزش و پرورش ناحیه دو اصفهان معرفي شد

روسای اداره آموزش و پرورش ناحیه دو اصفهان در دبیرستان دخترانه بهشت آیین اصفهان
مدارس بزرگسال وآموزش ازراه دور شهر اصفهان

مشاوران ناحیه 5/پنج اصفهان هشت بهشت غربی خانه اصفهان خیابان گلخانه روبروی دبیرستان
مراکز درمانی

گروه پرورشی ناحیه 2 اصفهان شبانه روزي هشت بهشت دبیرستان بهشت آیین
توصيه‌هايي در خصوص آماده‌سازي کتابخانه مدارس براي سال تحصيلي جديد

گروه پرورشی ناحیه 2 اصفهان. صفحه دبیرستان بهشت آیین 'اطلاعات
شرح وظایف معاون پرورشی

گروه پرورشی ناحیه 2 اصفهان. صفحه دبیرستان بهشت آیین 'اطلاعات
برچسب :