طرح درس تربیت بدنی پایه سوم دبستان

طرح درس تربیت بدنی پایه سوم دبستان

باسمه تعالی

  طرح درس تربیت بدنی   کلاس :سوم ابتدایی      تعداد دانش آموزان:18نفر     سال تحصیلی 91/1390آموزشگاه :گلزار

 موضوع  : آمادگی جسمانی (استقامت قلبی – عروقی )   تاریخ .../.../ .1390      ساعت :            آموزگار:احمد محمدی

زما ن براساس دقیقه

50دقیقه

 

 

 

 

آمادگی

 

سازمانی

باسلام واحوال پرسی با وضعیت عمومی فراگیران آشنا می شویم .سپس حضور و غیاب کرده از فراگیران می خواهیم لبا س های ورزشی خود را بپوشند.

4

 

بدنی

عمومی

با راه رفتن آهسته، سپس تند ودویدن آهسته وسریع وانجام حرکات نرمشی، بدن فراگیران را آماده می کنیم .

5

اختصاصی

با انجام حرکات کششی وضعیت کلی فراگیران را برای اجرای هدف آماده می کنیم .

5

 

 

 

هدف آموزشی

       هدف از تدریس این درس آمادگی جسمانی فراگیران درزمینه ی استقامت قلبی وعروقی  می باشد لذا برای اجرای این هدف بازی های زیر رابه اجرا درمی آوریم :

1- حمل توپ با دست:دانش آموزان رابه دوسته ی  مساوی تقسیم می کنیم به طوری که در دو ردیف پشت سر هم قرارگیرند . به نفر اول هر دسته یک توپ می دهیم ومانعی رادر حدود 20 الی 30متری آنها قرار می دهیم و از آنها می خواهیم که به ترتیب ابتدا اول با توپ بدود و مانع را دورزده و برگردد و توپ را به نفر بعدی بسپارد و نفر بعدی همان  کار را تکرار کند تا نفرآخر ، هر گروهی که زود تر این کار را انجام دهد برنده می شود .

2- بازی خرگوش فراری : دانش آموزان به دسته های سه نفری تقسیم شده، از این سه نفر دو نفرروبروی هم ایستاده، دست یک دیگر را می گیرند و نفر سوم به عنوان خرگوش بین  دست های آن دو نفر قرار می گیرند.یک نفر به عنوان خرگوش اضافی و نفر دیگر به عنوان شکارچی در وسط قرار می گیرند . شکارچی خرگوش را تعقیب می کند .خرگوش به در هر خانه ای که رفت ، خرگوش آن خانه باید از آن خارج شود و جای خود را به خرگوش فراری بدهد. شکارچی باید سعی کند خرگوش رادرخارج از خانه بزند.هر خرگوشی که توسط شکارچی زده می  شود آن خرگوش شکارچی وشکارچی خرگوش می شود وبازی به همین ترتیب ادامه پیدا می کند .بعد از مدتی ،بازیکنان خرگوش با کسانی که خانه درست کرده اند عوض می شوند.

3- بازی سنجاب وگردو:از دانش آموزان می خواهیم که روی یک خط به طرف مانعی که در 20 متری آنها قرار دارد بنشینند . یک نفررا به عنوان سنجاب انتخاب می کنیم و یک گردو به او می دهیم و ازدانش آموزان  می خواهیم که دست چپ خود را دراز کنند و سنجاب در دست هر نفری که گردو گذاشت آن نفر باید بلند شده و سنجاب را تا مانع تعقیب کند، اگر سنجاب را با دست زد او سنجاب می شود و سنجاب قبلی به صف بر می گردد و حالا سنجاب جدید کار سنجاب قبلی را ادامه می دهد و بازی  به همین ترتیب ادامه پیدا  می کند.

26

ارزشیابی و بازگشت به حالت اولیه

برای ارزشیابی از این درس از فراگیران چندسوال در خصوص قوانین شرایط واهداف بازیها می پرسیم ازقبیل دربازی حمل توپ بادست ،چه گروهی برنده می شود ؟بازی سنجاب وگردو چگونه انجام می شود؟ در حین انجام این بازی ها وضعیت بدن شما از نظرضریان قلب وتنفس چه تغییری می کند ؟ فر اگیران باید به تند تند زدن نفس ، تند زدن قلب و یا عرق کردن بدن اشاره نمایند . سپس با انجام چند حرکت کششی بچه ها را به حالت اولیه بر می گردانیم


مطالب مشابه :


طرح درس تربیت بدنی پایه سوم دبستان

باسمه تعالی طرح درس تربیت بدنی کلاس :سوم ابتدایی تعداد دانش آموزان:18نفر سال
طرح درس تربیت بدنی پایه سوم دبستان

باسمه تعالی طرح درس تربیت بدنی کلاس :سوم ابتدایی تعداد دانش آموزان:18نفر سال
طرح درس تربیت بدنی پایه چهارم

طرح درس تربیت بدنی پایه چهارم تربیت بدنی مقطع ابتدایی پایه چهارم هفته سوم
تربیت بدنی

باسمه تعالی. طرح درس تربیت بدنی کلاس :سوم ابتدایی تعداد دانش آموزان: سال تحصیلی 91/1390
نمونه طرح درس روزانه تربیت بدنی با موضوع آموزش پرتاب دو دستی در پایه دوم ابتدایی

نمونه طرح درس روزانه تربیت بدنی با نفر سوم به تربیت بدنی; آموزش ابتدایی
طرح درس تربیت بدنی پایه دوم ابتدایی

تربیت بدنی در مدارس - طرح درس تربیت بدنی پایه دوم ابتدایی طرح درس تربیت بدنی پایه دوم
طرح درس سالانه ابتدایی تربیت بدنی سالتحصیلی 93-92

طرح درس سالانه ابتدایی تربیت بدنی سالتحصیلی 93-92 - - تربیت بدنی در (نفر سوم)
طرح درس سالانه تربیت بدنی پایه اول ابتدایی

طرح درس سالانه تربیت بدنی پایه اول ابتدایی طرح درس سالانه درس تربیت بدنی هفته سوم.
دانلود طرح درس های تمام پایه های ابتدایی

طرح درس علوم تجربی سوم ابتدایی. طرح درس بخوانیم و بنویسیم چهارم طرح درس تربیت بدنی
برچسب :