از نفرتی لبریز

 

ما نوشتیم و گریستیم
ما خنده کنان به رقص بر خاستیم
ما نعره زنان از سر جان گذشتیم ...

کسی را پروای ما نبود.
در دور دست مردی را به دار آویختند :
کسی به تماشا سر برنداشت

ما نشستیم و گریستیم
ما با فریادی
از قالب خود بر آمدیم

احمد شاملو


مطالب مشابه :


صائب تبریزی

گزیده ای از زندگینامه صائب تبریزی یکی از بزرگترین شاعران تک بیتی سرا :
صائب تبریزی

امید ما به نماز نکرده بیشترست صائب تبریزی برچسب‌ها: ادبیات و شعر, شعر ناب, اشعار
غزلی از صائب تبریزی

عاشقانه من - غزلی از صائب تبریزی - در مورد اشعار ناب فارسی وعاشقانه های زبان فارسی - عاشقانه من
قطران تبریزی

شعرهای ناب. بهترین اشعار از بهترین شعراء قطران صائب تبریزی; شمس
صائب تبریزی

بهترين و زيباترين اشعار و قطعات فارسی - صائب تبریزی دارد از هر موجه‌ای صائب درین
از نفرتی لبریز

تک بیتی ها و اشعار ناب ایرانی از شعرای مشهور صائب تبریزی. هاتف
برچسب :