سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند www.cscs.irبا توجه به کاربرد وسیع کارت بازرگانی در تجارت خارجی ایران و اهمیت و اعتبار ویژه ای نشان دادن تصویری مناسب از محصولات ایرانی در عرصه جهانی؛ امور مرتبط با صدور و تمدید این کارت به عنوان مجوز بازرگانی فرامرزی، همواره از اهمیت خاصی برای اتاق ایران برخوردار بوده است.

در این راستا، از یک سو الزامات قانونی حصول اطمینان از دانش و توانایی کافی و حسن شهرت و عملکرد متقاضی کارت بازرگانی و از سوی دیگر لزوم ارائه این مجوز به سازمان های مختلف دخیل در امر صادرات و واردات و تنگناهای موجود بر سر راه تجارت خارجی کشور، عملاً امور مرتبط با فرایندهای صدور، تمدید و بهره گیری از کارت بازرگانی را برای بازرگانان، زمان¬بر و سخت نموده بود. در کنار این مسایل، عدم وجود یک سامانه اطلاعاتی یکپارچه و هوشمند از دارندگان و متقاضیان این کارت، مزید بر علت شده بود تا بازرگانی خارجی کشور و ارائه خدمات به فعالان اقتصادی در بسیاری از عرصه ها با مشکلات جدی دست به گریبان باشد.

پس از انتخاب آقای دکتر محمد نهاوندیان به عنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ بهبود فضای کسب و کار و ارتقاء سطح دانش و توانمندی های فعالان اقتصادی کشور به صورت جدی تری در دستور کار اتاق ایران قرار گرفت و در همین راستا با توجه به مزایای متعدد بهره مندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزار توسعه و ارتقاءدهنده فضای کسب و کار؛ راه اندازی و استقرار "سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند" به عنوان یک سامانه فراگیر، مطمئن و تسهیل گر ؛ برای مدیریت امور مرتبط با کارت های عضویت و بازرگانی در دستور کار اتاق ایران قرارگرفت.

اهداف کلان راه اندازی و استقرار سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند عبارتند از:

• مدیریت مؤثر و کارآمد فرآیندهای مرتبط با امور کارت بازرگانی.

• ايجاد وحدت رويه و یکپارچه سازی فرآیندهای مرتبط با کارت بازرگانی.

• ارائه خدمات مرتبط با کارت بازرگانی به صورت الکترونیکی.

• برقراری ارتباط برخط با سایر سامانه های مرتبط.

• کاهش زمان در گردش عملیات تجارت فرامرزی.

• فرهنگ سازی و ترغیب فعالان اقتصادی به استفاده از تجارت الکترونیکی.

• افزایش امنیت و رعایت محرمانگي و جلوگیری از کاربردهای سوء.

• توسعه كاربردهاي كارت بازرگاني با بهره گیری از گواهی ديجيتالی .

• توسعه حلقه مرتبط با پنجره واحد تجاری .

• افزايش سطح رضايتمندي دارندگان کارت بازرگانی.

به منظور راه اندازی و استقرار "سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند" و در راستاي اجراي ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، ‌مواد 3 و 10 قانون مقررات صادرات و واردات و آيين نامه اجرايي آن و بندهاي 10 و 18 از قسمت "الف" و بند 14 از قسمت "ب" منشور همکاري وزارت بازرگاني و اتاق ايران، در تاریخ 15 /10/ 1388 تفاهم نامه سه جانبه همکاری جهت ایجاد و استقرار "سامانه یکپارچه مدیریت فرآیندهای کارت بازرگانی" میان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعقد گردید.

بر اساس تفاهم نامه مذکور، امور اجرایی پروژه ایجاد و استقرار سامانه در سازمان های صنعت، معدن و تجارت، اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی و اتاق های تعاون سراسر کشور را اتاق ایران بر عهده گرفت تا بدینوسیله، امور مربوط به کارت های بازرگانی را سامان بخشد. بدین منظور ستاد اجرایی پروژه در اتاق ایران تشکیل گردید و به موازات آن، کمیته راهبری سامانه متشکل از دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و دبیرکل اتاق تعاون مرکزی شکل گرفت. با توجه به گستردگی و ابعاد مختلف پروژه؛ سه کارگروه فنی، حقوقی و استقرار نیز به عنوان بازوهای مشورتی کمیته راهبری سامانه تشکیل گردید تا از جنبه های مختلف و در طول زمان پروژه، کمیته راهبری و تیم اجرای پروژه را یاری رسانند.

در ابتدای کار، تیم اجرایی پروژه با سیستم های متفاوتی در سازمان ها و نقاط مختلف کشور مواجه بود که هریک با رویکرد و هدف خاص خود طراحی شده و به نحوی با صدور و تمدید کارت بازرگانی مرتبط بودند. لذا در فاز اول، یکپارچه سازی اطلاعات و سامانه های مرتبط با کارت بازرگانی در دستور کار تیم پروژه قرار گرفت. همکاران پروژه در معاونت امور فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران به همراه پیمانکاران پروژه، با بهره گیری از متخصصین حوزه های مختلف مرتبط با موضوع و حضور در سازمان ها و نهادهای مرتبط با کارت بازرگانی در سطح کشور و انجام صدها نفرساعت مصاحبه فنی و تحلیل، طراحی سامانه را به سرانجام رسانده و پس از پیاده سازی، ابتدا به صورت آزمایشی و پس از آن به صورت سراسری و در سراسر کشور، سامانه یکپارچه مدیریت امور کارت های بازرگانی را استقرار بخشیدند. این سامانه، جهت مدیریت امور کارت های بازرگانی بدون تغییر در ظاهر کارت ها و با استفاده از کارت های دفترچه ای سابق، به صورت فراگیر در سراسر کشور پیاده سازی و مستقر گردید.

در فاز اول پروژه (یکپارچه سازی اطلاعات و سامانه های مرتبط با کارت بازرگانی کشور)، با بهره گیری از فناوری های نوین و روزآمد نرم افزاری و سخت افزاری و استفاده از بسترهای گوناگون مخابراتی در بیش از 100 مرکز مختلف در سازمان های مرتبط سطح کشور، با برگزاری بیش از 2500 نفرساعت کارگاه آموزشی برای حدود 500 کاربر با پیشینه های متفاوت فرهنگی، دانشی و مهارتی؛ بیش از 100 فرایند کاری مرتبط با تجارت فرامرزی کشور مکانیزه گردید و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی؛ سازمان های صنعت، معدن و تجارت، سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی-صنعتی و اتاق های تعاون کشور به صورت یکپارچه تحت پوشش این سامانه قرارگرفتند. به این ترتیب اطلاعات کلیه کارت های بازرگانی در سطح کشور در این سامانه ثبت و کارکرد آنها روزآمد شد و مدیریت تمامی امور مرتبط با کارت های بازرگانی در این سامانه به صورت هوشمند ممکن گردید.

در فاز بعدی، اجرای "سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند" با دو هدف زیر توسط تیم پروژه دنبال گردید:

1- برقراری ارتباط میان سامانه یکپارچه مدیریت امور کارت های بازرگانی با سیستم های مرتبط با امور تجارت فرامرزی در دیگر سازمان های ملی و بین المللی

2- تغییر کارت های دفترچه ای بازرگانی به کارت های هوشمند و بهره گیری از فناوری های هوشمندانه جهت ارتقاء خدمات قابل ارائه به دارندگان کارت های بازرگانی

بدین منظور سازمان ها و سامانه های مرتبط با کارت بازرگانی به صورت دقیقی مورد بررسی قرار گرفتند و با توجه به معماری استاندارد سامانه که برقراری ارتباط با دیگر سیستم های نرم افزاری در آن به صورت کامل پیش بینی شده بود، برقراری ارتباط با سازمان های مرتبط با کارت بازرگانی که از سیستم نرم افزاری استفاده می نمودند (نظیر گمرک جمهوری اسلامی، سیستم ثبت سفارشات تجاری و ...) به انجام رسید.

در ارتباط با کارت های هوشمند نیز با توجه به اینکه در سالیان اخیر، این نوع کارت ها به عنوان یکی از دستاوردهای نوین بشری، تحولی شگرف در حوزه سیستم‌های کاربردی روزمره انسان ها ایجاد کرده و دو مقوله مهم امنیت و همراه بودن از ویژگی‌های منحصر به فرد این تکنولوژی است، بررسی های مفصلی صورت گرفت و متناسب با نیازهای فعالان اقتصادی کشور، فناوری مناسب انتخاب و تهیه گردید.

شایان ذکر آنکه امروزه کارت هوشمند، در كنار سایر سيستم های مبادلات الكترونيكي به عنوان يكي از ابزارهاي كارآمد در صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات به شمار مي رود. بانکها، مراکز مخابراتی، سازمان های دولتی، موسسات ارائه دهنده خدمات، مراکز تفریحی و... متعددی از دستاوردهای کاربردی این تکنولوژی بهره می گیرند.

لذا جهت ارتقاء از کارت های دفترچه ای بازرگانی به کارت هوشمند، نیز تمهیدات گسترده ای به انجام رسید و با هماهنگی با سازمان های مرتبط، از بهمن ماه سال 1391، این جایگزینی آغاز گردید.

ویژگی های اصلی سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند عبارت است از:

• یکپارچه و مجتمع

• مبتنی بر وب و در دسترس

• مجهز به سیستم گردش کار و کارتابل الکترونیکی

• پشتیبانی ازگواهی دیجیتالی

• پویا، سریع و آسان

نقش سامانه کارت بازرگانی هوشمند در بهبود فضای کسب و کار کشور:

• تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به متقاضیان و دارندگان کارت بازرگانی:

 امکان توزیع عادلانه اطلاعات به دارندگان کارت بازرگانی با استفاده از فناوری های نوین (وب سایت، ایمیل، پیامک و ...).

 امکان درخواست خدمات مرتبط با کارت بازرگانی بدون نیاز به مراجعه حضوری. صدور کارت بازرگانی، فرم گواهی مبدا ، مشاوره اقتصادی و ...)

• پیاده سازی سامانه منطبق بر قوانین و مقررات و جلوگیری از اعمال سلیقه.

• شفاف سازی عملکرد واحدهای مرتبط با امور کارت های بازرگانی.

• استانداردسازی گردش عملیات و فرم های مورد نیاز تجارت فرامرزی.

• ارائه گزارش ها و اطلاعات مدیریتی به هنگام در سطوح مختلف تصمیم سازی و تصمیم گیری.

مزایای شاخص سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند:

• مدیریت به هنگام و برخط امور كارت در مراحل مختلف فرآیندهای مرتبط با كارت.

• تکریم اعضا و ارتقاء مسئولیت پذیری اجتماعی آنان با استفاده از یک سیستم جامع مدیریت ارتباط با اعضا .

• هماهنگی و همکاری سازمان ها و نهادهای مرتبط با تجارت فرامرزی در یک سامانه یکپارچه و مجتمع.

• افزایش اعتماد متقابل میان اتاق ها، بخش دولتی و فعالان اقتصادی به لحاظ شفافیت امور و اطلاع رسانی برخط.

• در دسترس قرارگرفتن آمار و گزارش های به هنگام جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری های مدیریتی.

• ایجاد فضای رقابتی در زمینه خدمات رسانی به اعضا و دارندگان کارت با توسعه گردش اطلاعات.

• فراهم شدن امکان ارائه خدمات جانبي بازرگاني و تسهيلات و امكانات رفاهي به دارندگان كارت هوشمند عضویت و بازرگانی.

• قابلیت تعریف كاربردهای جانبی مانند گواهی دیجیتال، گواهی مبدا و... از طریق کارت هوشمند بازرگانی.

• تسریع در رشد اتاق ها در بهره گیری از فناوری های نوین و توسعه کاربری سیستم ها و فناوری های حوزه تجارت الکترونیک برای اعضای اتاق ها.

• افزایش امنیت با استفاده از ویژگی های امنیتی کارت هوشمند و گواهی دیجیتال در احراز هویت اعضا و احراز اصالت خدمات و مجوز های مرتبط با کارت.

• امكان استفاده مطمئن از اطلاعات داخلی كارت هوشمند و اجرای كاربردها.

• افزایش توانمندی های اعضا برای خدمات رسانی متقابل از طریق توسعه شبکه های اجتماعی تخصصی.

www.cscs.ir


مطالب مشابه :


راه‌اندازی سامانه جامع صدور و تمدید کارت بازرگانی

برای تکمیل ثبت سامانه صدور و تمدید کارت و نظارت بر کارت بازرگانی به صورت
سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند www.cscs.ir

در سطح کشور در این سامانه ثبت و کارکرد آنها روزآمد سامانه کارت بازرگانی هوشمند در
صدور کارت بازرگانی رایانه ای در اتاق بازرگانی اردبیل

کارت بازرگانی به برخی سامانه های ادارات و سازمانهای مرتبط مانند اداره ثبت شرکتها و
زمان دریافت کارت بازرگانی کاهش می‌یابد

کوتاه تر شدن زمان انجام عملیات اخذ کارت بازرگانی سیستم مدیریت ثبت سامانه کارت
شرایط اخذ کارت بازرگانی (business card)

کاربردهای کارت بازرگانی: 1. ثبت سفارش و ترخيص سامانه صدور گواهی مبدأ
آغاز اجرای طرح ملی رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی

برای تکمیل ثبت مجری طرح ملی رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی از آغاز رتبه سامانه کارت
تمدید پنج ساله کارت های بازرگانی واحد های تولیدی:

تمدید پنج ساله کارت های بازرگانی واحد در گمرک، از طریق سامانه وزارت صنعت ثبت سفارش +
ساماندهی مرحله اول کارت ملوانی برای واردات کالا با ثبت در سامانه اعطای معافیت

ساماندهی مرحله اول کارت ملوانی برای واردات کالا با ثبت در سامانه کارت بازرگانی
برچسب :