نمونه طرح درس دوم

طرح درس علوم تجربي مبتني بر IT

 

بنام خالق يكتا

طرح درس علوم تجربي مبتني بر IT

در سال تحصيلي 91-90

 

ماده درسي: علوم تجربي            

عنوان درس: گوارش (صفحه 137 تا 141)     

پايه: دوم راهنمايي    

مدت زمان تدريس:40 دقيقه        

نام دبير: شهروز ابراهيمي                                 نام مدرسه: شاهد 

نوع مدرسه: پسرانه-دولتي         

تاريخ تدريس: ....                        

تعداد دانش آموزان: 28 نفر

 

هدف كلی درس: آشنايي دانش آموزان با گوارش غذا در بدن انسان

 

اهداف جزئي:1- دانش آموزان بايد در پايان درس قادر باشند گوارش را تعريف كرده و اعضاي  اصلي دستگاه گوارش را نام ببرند.(دانشي) 2- دانش آموزان بايد در پايان درس قادر باشند اعضاي اصلي دستگاه گوارش را از هم تشخيص داده و نحوه كاركرد آنها را بدانند.(مهارتي) 3- دانش آموزان بايد در پايان درس قادر باشند منابع مورد نياز خود را از اينترنت جستجو كنند.(مهارتي) 4- دانش آموزان بايد در پايان درس ديدگاه مثبتي به تغذيه صحيح و نوع غذا خوردن داشته باشند.(نگرشي) 5-  دانش آموزان بايد بدانند كه مواظبت از دستگاه گوارش و انتخاب روش تغذيه، براي يك زندگي سالم ،لازم و ضروري است.(نگرشي)

 

روش تدريس: روش تدريس، روش فعال(پرسش و پاسخ ، بارش مغزي، اكتشافي و گروهي) مبتني برI .T. است.

 

امكانات و رسانه هاي آموزشي: رايانه به تعداد گروه‌ها و برای استفاده دبير و متصل به صفحه نمايش اطلاعات. - پرده يا صفحه‌ی نمايش كه در كلاس نصب شده باشد.- وسايل و امكانات دسترسي به اينترنت -

 

مهارتهاي موررد نياز فناوري اطلاعات و ارتباطات: آشنايي مقدماتي كار با رايانه و اينترنت- آشنايي با نرم افزار Microsoft PowerPoint -

 

آماده سازي و ايجاد انگيزه: معلم وارد كلاس شده و بعد از سلام و احوالپرسي ،.پشت ميز خود نشسته و حضور و غياب مي كند. در موقع حضور و غياب به وضع جسماني و روحي دانش آموزان دقت كرده و در صورت لزوم عكس العمل نشان مي دهد.معلم دانش آموزان را در گروههاي 4 نفري پشت ميز هاي كامپيوتر قرار داده و از سر گروهها مي خواهد كه سيستم را راه اندازي كنند.در حين اين عمل ،معلم نيز كامپيوتر خود را روشن كرده و اقدامات اوليه براي تدريس را انجام مي دهد.

معلم براي ايجاد انگيزه،چند عكس در شبكه به نمايش مي گذارد.از دانش آموزان مي خواهد درباره عكسها در گروه بحث و گفتگو كنند.(3 دقيقه)

 

ارزشيابي ورودي يا آغازين:معلم براي ارزشيابي ورودي 2 سوال از درس قبلي كه مرتبط با درس جديد نيز هست،در شبكه قرار مي دهد و از دانش آموزان مي خواهد در مورد سوالات طرح شده فكر كنند.سپس از 2 دانش آموز ميخواهد كه به سوالات جواب دهند.معلم دانش آموزان را تشويق كرده و جواب سوالات را در شبكه نمايش مي دهد. (2 دقيقه)

 

نحوه ارائه درس:معلم براي شروع درس جديد،از گروهها مي خواهد ،درس جديد را كه بصورت اسلايد ((PowerPoint در شبكه گذاشته شده است را مطالعه كنند.بعد از مطالعه دانش آموزان،معلم درس جديد را از اول باز كرده و اين بار با توضيحات خود و به روش پرسش و پاسخ مطالب را به دانش آموزان ارائه داده و در اين كار از دانش آموزان نيز كمك گرفته ودر مواقع لزوم آنها را تشويق مي كند.در ادامه تدريس ،معلم فيلم دستگاه گوارش را نمايش مي دهد و از دانش آموزان مي خواهد به فيلم خوب توجه كرده و در صورت لزوم ياد داشت بردارند.(20 دقيقه)

 

ارزشيابي تكويني و پاياني:براي ارزشيابي تكويني،معلم فيلم را دوباره باز كرده و صداي آنرا قطع مي كند و از دانش آموزان مي خواهد به جاي صداي فيلم خودشان صحبت كنند و توضيحات لازم را بيان نمايند.معلم به دانش آموزاني كه جواب درست بدهند،جوايزي را اهدا مي كند. براي ارزشيابي پاياني،معلم از دانش آموزان مي خواهد وارد اينترنت شده و به سايت www.ebrahimi294.blogfa.com   رفته و در بخش سوالات ، سوالات گوارش را ذخيره كرده وبه صورت گروهي جواب داده وبنام گروه خود به معلم ارائه دهند.(10 دقيقه)

 

جمع بندي و نتيجه گيري: براي جمع بندي و نتيجه گيري،معلم تصاويري از دستگاه گوارش را نشان مي دهد واز دانش آموزان مي خواهد ،مطالب ارائه شده در اين جلسه را در ذهن خود مرور كنند و در آخر نيز خود معلم مطالب تدريس شده را از روي تصاوير خلاصه وار جمع بندي كرده و بيان مي كند.(3 دقيقه)

 

ياد آوري نكات اخلاقي،تربيتي و اجتماعي مربوط به درس و ارتباط دادن آن با زندگي روزمره: معلم دانش آموزان را به صرفه جويي در مصرف مواد غذايي فراخوانده و از آنها مي خواهد در حفظ سلامتي بدن و دستگاه گوارش خود بكوشند و از غذاهايي كه سلامتي آنها را تهديد مي كند،دوري كرده و خانواده خود را نيز از اين كار آگاه كنند.(1 دقيقه)

 

تعيين تكليف(تمريني،بسطي و خلاقيتي-گروهي و انفرادي):معلم از دانش آموزان مي خواهد براي جلسه بعد،كتاب درسي خود را از صفحه 137 تا 141 مطالعه كنند. سپس وارد اينترنت شده و كلمه گوارش را جستجو كرده و از سه سايت مختلف،15 سطر(هر سايت 5 سطر)انتخاب كرده در پوشه اي ذخيره كنند.هر دانش آموز به دلخواه در مورد دستگاه گوارش يك پستاندار تصاويري را جمع آوري نموده و جلسه بعد، سرگروهها مطالب هر يك از اعضاي گروه را گرفته وبعد از تجزيه و تحليل در گروه، آنها را جمع بندي نمايد و در پوشه اي بنام گروه خود ذخيره كرده و به معلم ارائه دهند. (1 دقيقه)

درپايان معلم بايك حديث از پيامبر(بخوريد و بيآشاميد،اما اسراف نكنيد.) وصلوات، درس را تمام مي كند.

 

منابع بيشتر براي مطالعه دانش آموزان:

1. www.ebrahimi294.blogfa.com

2. www.efa.ir

3. www.oloom.com

4. www.roshd.ir

5. www.parsiteb.com 

6. www.danash nameh.ir

 


مطالب مشابه :


نمونه طرح درس روزانه

علوم تجربی - نمونه طرح درس وتفکر به دانش آموز ، ارزشیابی حین درس ، تشویق . فعالیت های
نمونه ای از طرح درس روزانه

نمونه ای از طرح درس روزانه گروه آموزشی علوم تجربی شهرستان فیروزکوه بیماری های
طرح درس

فصل 2 " نور ، رنگ ، بینایی " { آینه ها } طرح درس روزانه درس علوم تجربی
نمونه طرح درس دوم

گروه آموزشی علوم تجربی کاشان - نمونه طرح درس دوم - لینک های طرح درس علوم تجربي مبتني بر it.
نمونه طرح درس علوم تجربی پنجم ابتدایی (تغییر فیزیکی وتغییر شیمیایی )

نمونه طرح درس علوم تجربی پنجم ابتدایی فعالیت های قبل از تدریس(3 دقیقه ):
نمونه طرح درس

علوم تجربی استان مرکزی روش های تدریس دانلود نمونه طرح درس
نمونه ای از طرح درس ملی

گروه آموزشی علوم تجربی کاشان - نمونه ای از طرح درس ملی - لینک های نمونه ای از طرح درس
نمونه طرح درس علوم تجربی پایه دوم ابتدایی

نمونه طرح درس علوم تجربی موضوع درس: علوم تجربی می آوریم و هدف های رقتاری درس را از
برچسب :