دانلود منابع و سوالات ازمون دکتری زبان و ادبیات فارسی

دانلود کلیپ مهارت های افسانه ای لیونل مسیمنابع ازمون دکتری :

 

زبان انگليسي:
1ـ كتاب مدرسان شريف 
استعداد تحصيلي:
1ـ كتاب مدرسان شريف 
مجموعه دروس در سطح كارشناسي: 
كليات: 
1ـ كتاب مدرسان شريف 
دستور: دستور زبان فارسي 2، تأليف دكتر حسن انوري، دكتر حسن احمدي گيوي
تاريخ ادبيات: تاريخ ادبيات ايران، دكتر صفا با تلخيص محمد ترابي، از صبا تا نيما يحيي آیين پور
بديع: نگاهي تازه به بديع، دكتر سيروس شميسا
بيان: بيان و معاني دكتر سيروس شميسا ـ معاني و بيان دكتر جليل تجليل
معاني‌: بيان و معاني، دكتر سيروس شميسا
قافيه و عروض: آشنايي با عروض و قافيه، دكتر سيروس شميسا
سبك‌شناسي: سبك‌شناسي نظم و سبك‌شناسي نثر، دكتر سيروس شميسا
نگارش و ويرايش: نگارش و ويراش، سميعي گيلاني

متون نظم و نثر:
نظم:
1ـ کتاب مدرسان شریف
2ـ تاريخ بيهقي، گلستان سعدي ـ كليله و دمنه، چهار مقاله نظامي عروضي تاريخ جهانگشاي جويني (جلد اول)، 
مرزبان نامه (نيمه اول كتاب) ـ مرصادالعباد، تاريخ بيهقي؛ گزينه تاريخ بيهقي " دبير سياقي، نرگس رولن پور، خطيب رهبر با استفاده از    
كتاب آقاي منوچهر دانش پژوه"
3ـ كليله و دمنه؛ تمام متن با استفاده از توضيحات مجتبي مينوي، با تأكيد بر ترجمه اشعار عربي، آيات، 
احاديث و امثال و دقت و در تجزيه و تركيب و اعراب گذاري چهار مقاله به تصحيح دكتر محمد معين (مقدمه، باب بيري و شاعري)، 
4ـ مرزبان نامه، به ويژه باب چهارم، جهانگشاي جويني، جلد اول با استفاده از گزيده دكتر شعار، گزيده دكتر يداله شكري از مجموعه 
شاهكارهاي ادب فارسي، گزيده دكتر خطيب رهبر با استفاده از شرح مشكلات جهانگشا از دكتر خاتمي، با تأكيد بر لغات مفعولي و دقت در 
عبارات عربي گلستان به كوشش دكتر غلامحسين يوسفي و همچنين خطيب رهبر، با تأكيد بر اشعار عربي، آيات و امثال
5ـ  سی‌ قصیده ناصر خسرو، دکتر محقق
6ـ قصاید و غزلیات سعدی، دکتر خطیب رهبر

نثر:
1ـ کتاب مدرسان شریف
2ـ شاهنامه (جلد 1) چاپ مسكو يا چاپ ژول مول، شاهنامه فردوسي جلد اول با شرح و توضيح جويني، بهين نامه 
بازتان از دكتر جعفر ياحقي، غمنامه رستم و سهراب و رزم نامه رستم و اسفنديار مثنوي (دفتر اول) به تصحيح نيكلسن، با استفاده از توضيحات 
دكتر شعار انوري و يا توضيحات دكتر منصور رستگار فسايي
3ـ مخزن‌الاسرار نظامي، بوستان سعدي، با شرح و توضيح دكتر خزائلي غزليات حافظ، 
شرح دكتر خطيب رهبر، حافظ نامه بهاء‌الدين خرمشاهي، ذهن و زبان حافظ از خرمشاهي، مجموعه مقالات دكتر داد درباره حافظ «مجموعه  
مقالات» نشر دانش درباره حافظ
4ـ حديقه و ديوان سنايي، منطق‌الطير عطار (چاپ دكتر مشكور، دكتر گوهرين)، گزيده منطق‌الطير و شيخ صنعان 
هر دو شاهكارهاي ادب فارسي، مثنوي، دفتر اول؛ شرح مثنوي شريف از مرحوم فروزانفر و ادامه آن از دكتر سيد جعفر شهيدي، احاديث مثنوي 
«فروزانفر» و «آيات مثنوي» درگاهي از نشر اميركبير، قصايد خاقاني، گزيده خاقاني از دكتر ضياء‌الدين سجادي، «شرح مشكلات اشعار خاقاني» اثر 
مرحوم سجادي ، از كتاب برگزيده متون مصنوع و مزين فارسي اثر دكتر اسماعيل حاكمي، مقدمه كتاب و نمونه‌هاي منتخب از كليله و دمنه، مرزبان ‌نامه و جهانگشا از فرهنگ عبارت‌هاي متون مصنوع اثر دكتر مدبري، براي رفع دشواري‌ها و مشكلات فني و مصنوع استفاده شود. از فرهنگ 
فارسي اثر مرحوم دكتر محمد معين به ويژه بخش دوم، نيمه دوم ج 4 براي معاني تركيبات عربي مستعمل در متون فارسي استفاده شود.
5ـ قابوس¬نامه گزیده دکتر یوسفی
6ـ سیاست نامه دکتر شعار 

زبان عربي:
1ـ كتاب مدرسان شريف
2ـ قرآن كريم
3ـ نهج البلاغه
4ـ جواهر الادب (سيد احمد هاشمي)
5ـ مبادي العربيه (جلد 4ـ مجاني الحديثه شامل: (اعراب‌گذاري ـ ترجمه ـ تجزيه و تركيب.) 

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد: 
متون نظم:
1ـ كتاب مدرسان شريف
2ـ شاهنامه (جلد 1 و 2)
3ـ مثنوي (دفتر اول و دوم)
4ـ مخزن الاسرار نظامي
5ـ بوستان سعدي
6ـ غزل‌هاي حافظ
7ـ قصايد خاقاني
8ـ حديقه و ديوان سنائي
9ـ منطق الطير عطار.

متون نثر:
1ـ كتاب مدرسان شريف
2ـ تاريخ بيهقي ـ گلستان
3ـ كليله و دمنه
4ـ چهار مقاله نظامي عروضي
5ـ مرصاد العباد
6ـ نفثه المصدور زيدري
7ـ تاريخ جهانگشاي جويني ( جلد اول و دوم)
8ـ مرزبان نامه.

بلاغت:
1ـ كتاب مدرسان شريف
2ـ سبك شناسي بهار (جلد 1 و 2 و 3)
3ـ تاريخ ادبيات مرحوم دكتر صفا (دوره كامل)
4ـ فن نثر دكتر خطيبي ـ سبك خراساني (از دكتر محجوب)
5ـ تاريخ ادبيات ادوارد براون (جلد 3 از سعدي تا جامي و جلد 4)
6ـ صناعات ادبي ( استاد همايي)
7ـ المعجم شمس قيس رازي
8ـ عروض و معاني و بيان آقاي دكتر تجليل
9ـ معاني و بيان (دكتر صفا)
10ـ بديع از آقاي دكتر شميسا
11ـ عروض دكتر وحيديان
12ـ معالم البلاغه استاد محمد خليل رجائي

 


مطالب مشابه :


منابع دکتری زبان و ادبیات فارسی | فروش جزوات دکتری ادبیات فارسی :

منابع دکتری زبان و ادبیات فارسی‎‏، جزوات دکتری رشته ادبیات فارسی، منابع دکتری ادبیات
منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد

جزوات دکتری ادبیات فارسی منابع آزمون مجموعه سوالات دکتری چند کتاب
نقدی بر سوالات آزمون دکتری ادبیات فارسی 94

امسال هم، چون سال های پیشین، آزمون دکتری ادبیات فارسی برگزار شد. داوطلبان عزیز این آزمون با
منابع آزمون دکتری ادبیات

تاریخ ادبیات: ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما: سوالات آزمون دکتری دانشگاه
کلید سوالات آزمون زبان و ادبیات فارسی دکتری نیمه متمرکز سال 92 با توجه به دفترچه B

دو چشم تبدار سرگردان - کلید سوالات آزمون زبان و ادبیات فارسی دکتری نیمه متمرکز سال 92 با توجه
دانلود منابع و سوالات ازمون دکتری زبان و ادبیات فارسی

دانلود منابع و سوالات ازمون دکتری زبان و ادبیات دانلود نمونه سوالات ارشد ادبیات فارسی.
پذیرش دانشجو دکترای زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه مازندران

دانلود سوالات آزمون ارشد و دکتری آرشیو موضوعی راهکار های عملی برای اخذ بورس تحصیلی رایگان
افزایش 25درصدی ظرفیت پذیرش در کنکور دکتری/ زمان اعلام نتایج

تخصصی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی احتمال انتشار کلید سوالات تا منابع دکتری ادبیات فارسی.
منابع کنکور کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

دانلود سوالات آزمون ارشد و دکتری آرشیو موضوعی راهکار های عملی برای اخذ بورس تحصیلی رایگان
برچسب :