برنامه های هفته معرفی مشاغل به روایت تصویر

 هفته معرفی مشاغل، که هر ساله در هفته اول اردیبهشت ماه در مدارس برگزار می گردد، فرصت مغتنمی است تا دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی بامشاغل گوناگون و لزوم آنها در جامعه آشنا شوند.
آشنایی با مشاغل مختلف این امکان را به دانش آموزان می دهد تا متناسب بااستعداد،توانایی،رغبت ،هوش وعلائق خود نسبت به انتخاب رشتة تحصیلی مناسب که منجر به انتخاب شغل مورد علاقة آنها می شود ، اقدام نمایند.

 


مطالب مشابه :


جشنواره الگو های مناسب تدریس سال تحصیلی93-92 سناریو جواد سلطانی

گروه آموزش ابتدایی فلارد اولین کمیته ی طرح الگوهای آموزشگری منطقه فلارد در آموزش وپرورش .
جشنواره الگو های مناسب تدریس سال تحصیلی93-92 نمونه سناریو ایران علوی

گروه آموزش ابتدایی فلارد آموزش وپرورش اردل . ارسلان اقبال سعید . کویر های تشنه .
جشن تکلیف دانش آموزان فلارد برگزار شد

معاونت پرورشی اداره آموزش و پرورش فلارد - جشن تکلیف دانش آموزان فلارد برگزار شد - وظیفه ما
ادامه ریاضی اول از 147 تا 175

گروه آموزش ابتدایی فلارد - ادامه ریاضی اول از 147 تا 175 - - گروه آموزش ابتدایی فلارد
مشکلات املایی دانش آموزان و روش های شناسایی آن ها

گروه آموزش ابتدایی فلارد - مشکلات املایی دانش آموزان و روش های شناسایی آن ها - - گروه آموزش
زمان مسابقات فرهنگی هنری مرحله دوم(منطقه ای)سال تحصیلی 93-92

معاونت پرورشی اداره آموزش و پرورش فلارد - زمان مسابقات فرهنگی هنری مرحله دوم(منطقه ای)سال
برنامه های هفته معرفی مشاغل به روایت تصویر

معاونت پرورشی اداره آموزش و پرورش فلارد - برنامه های هفته معرفی مشاغل به روایت تصویر - وظیفه
آموزش نشانه ها 1

گروه آموزش ابتدایی فلارد - آموزش نشانه طرح الگوهای آموزشگری منطقه فلارد در آموزش وپرورش .
مشاوره تربیتی "بافرزندان چگونه باشیم"

معاونت پرورشی اداره آموزش و پرورش فلارد - مشاوره تربیتی "بافرزندان چگونه باشیم" - وظیفه ما
اهدای رساله احکام جوانان

معاونت پرورشی اداره آموزش و پرورش فلارد برنامه های شاخص آموزش وپرورش منطقه فلارد در دهه
برچسب :