چکیده مقالات و پژوهش های برتر ناحیه یک قزوین در سال تحصیلی 92-91 -

   
 
 
       

 

 
 

 

استاني

رتبه

رقيه خمسه

نام ونام خانوادگي پژوهشگر

چگونه توانستم بابهره گیری از هوشمندسازی کلاس های درس فرایندیاددهی - یادگیری دانش آموزان مدرسه تقوی فارسیان را بهبودبخشم؟

عنوان اقدام پژوهي

چکیده:

      پژوهش حاضر با هدف" بهبودفرایندیاددهی - یادگیری دانش آموزان مدرسه تقوی فارسیان با بهره گیری از هوشمندسازی کلاس های درس" می باشد.روش پژوهش حاضر تحلیلی ،توصيفی،اقدام پژوهی است.در مقاله حاضر که به صورت جمعی و کلی در زمینه بهبود فرایند یاددهی- یادگیری در مدرسه تقوی فارسیان که دارای سه کلاس می باشد، تهیه شده  است. محقق با مطالعه تحقیق هایی در زمینه چگونگی ایجاد انگیزه و علاقه به درس خواندن ، افزایش یادگیری بااستفاده از هوشمندسازی ، شناسایی علل افت تحصیلی دانش آموزان ،  چگونگی ارائه تکلیف و هم چنین کمک از اساتید مجرب دانشگاه ها(خصوصا اساتید مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم(ص))و استفاده ازتجربیات قبلی خود و همکاران ، مشاوران تربیتی و اولیاء دانش آموزان ، به انجام بهینه پژوهش خود اقدام نموده است . در این تحقیق ، با استناد به عکس از کلاس ها و کارهای انجام گرفته ، تدریس ها ی دوره ای همکاران ، جدول میانگین نمرات در نوبت اول برای سه کلاس مدرسه و نمودار آن ، نظرات اولیاء دانش آموزان ،  نتیجه به دست آمده تثبیت شده است. با توجه به مطالعات قبلی و استناد از تجربیات گذشته ، به گرد آوری شواهد یک پرداخته شده است . وضعیت دروس در سه کلاس مدرسه در سال تحصیلی92-1391 مورد بررسی  قرار گرفته و جهت شناسایی و رفع موانعی که مانع جذابیت فرایندیاددهی - یادگیری و عدم انگیزه به درس خواندن می شود اقداماتی صورت گرفته است . در ابتدای امر، جدول میانگین نمرات کلاس ها در سال تحصیلی گذشته(91-1390) وسپس درنوبت اول سال تحصیلی(92-1391) ارائه شده است و نمودارها نیز در متن تحقیق ضمیمیه است . چهار سوال پژوهشی ارائه شده است و در جریان آن ها مشخص شده که مهم ترین عامل  ، ضعف علمی دانش آموزان در دروس ، ترس و اضطراب و مشکلات شخصی و پایه ای و هم چنین جو نامساعد کلاس می باشد.بعد از نتیجه گیری ازسوال های ذکر شده ، با شناسایی راه حل های اجرایی ، چگونگی کاربرد آن ها توضیح داده شده است . در شناسایی مشکلات و به کارگیری آن ها ، بیوگرافی ، مشاوره اولیاء و مشاوران تربیتی و بهداشت ، مطالعه روش های تدریس ، نظرات دانش آموزان و اصلاح تدریس و به کارگیری روش های فعال و جذاب تدریس مد نظر گرفته شده است . یافته های این پژوهش نشان دادند که استفاده از کلاس هوشمند درتمامی مراحل تدریس در یادگیری دروس برای دانش آموزان تاثیرفراوانی دارد وشوق یادگیری را درآنان افزایش می دهد. همکاران و پژوهشگران از نتایج پژوهش حاضرمی توان جهت پویا کردن کلاس درس برای یادگیری بهتر درس توسط دانش آموزان استفاده کنند.بنابراین پیشنهاد می شود:همکاران محترم از کلاسهای هوشمند در مراحل مختلف تدریس استفاده کنندوازمسئولین تقاضا می شودامکانات لازم را برای این کار فراهم نمایند.

کلید واژه ها: فرایند یاددهی - یادگیری ، هوشمندسازی.

 

 

استاني

 

رتبه

فاطمه رجبی

 

نام ونام خانوادگي پژوهشگر

چگونه توانستم یادگیری فیزیک را جذاب و محیط شادی را در مدرسه ایجاد کنم.

عنوان اقدام پژوهي

چکیده

فیزیک با نگرشی سنتی ، علمی دشوار و مبتنی بر ریاضیات به شمار می رود که فقط تعداد کمی از دانش آموزان، قادربهدرک و فهم آن بوده و هستند.فیزیک موضوعی هیجان انگیز است و بیشترین ارتباط را با دنیای واقعی دارد، درک ایده های نهفته در پشت بیشتر مفاهیم فیزیک و کاربردهای آن در زندگی روزمره، برای همه میسر است آن چه در این راه در میزان موفقیت دانش آموزان موثر است، شیوه ی آموزش ماست.روش های نوین تدریس به معلمان اجازه می دهد سخت ترین مفاهیم انتزاعی را با لطافت خاصی بیان نمایند با این شیوه، درک مطلب برای دانش آموز جذاب تر خواهد بود .وظیفه ی معلم ، انتقال معلومات صرف نیست بلکه تسهیل فرآیند یادگیری است با بهره گیری از شیوه های خلاقانه می توان هیجان را نه تنها به کلاس بلکه به مدرسه هدیه کرد.ایجاد شادی و نشاط را در مدرسه می توان حتی با ساده ترین و پیش و پا افتاده ترین وسایل و امکانات ایجاد کرد شادی دانش آموزان موجب تقویت انگیزه ، کاهش اضطراب وافزایش عزت نفس آنها می شود.من در این اقدام پژوهی نمی خواهم از مجموعه ی امکانات فیزیکی و نیروی انسانی که هر کدام به سهم خود در شادی موثر هستند صحبت کنم، بلکه می خواهم بگویم چگونه می توان با درسی به ظاهر خشک و خشن و بی روح و در واقع درس زندگی ، دانش آموزان یک مدرسه را شاد نمود.بیایید از دیوارهای کلاس و روش تکراری سخنرانی پا فراتر نهیم .باور کنیم که شیوه های قدیمی و منسوخ شده ی آموزش ، شادی را زایل می سازند و یا حداقل شادی را برای دانش آموزانمان فراهم می سازند .مابرای ارتقای کیفیت عملکرد دانش آموزان و شکوفا نمودن خلاقیت آنها باید ازروش های فعال یادگیری که منجر به بارور شدن خلاقیت و استعدادهای آنها می شود استفاده کنیم در شیوه های نوین معلم نیز پا به پای دانش آموز در محیط یادگیری قرار می گیرد هم می آموزد و هم آموزش می دهد . این اقدام پژوهی در پی آن است که باارائه ی راهکارهای مناسب ،یادگیری فیزیک را جذاب و محیطی شاد و پویا در مدرسه فراهم نماید.

کلید واژه ها: فیزیک ، یادگیری ، شادی ، دانش آموزان

 

استاني

رتبه

معصومه هادیلو

نام ونام خانوادگي پژوهشگر

چگونه توانستم گوشه گیری وکمرویی دانش آموز (گل یاس )را برطرف نمایم؟

عنوان اقدام پژوهي

چكيده:

هدف از اقدام پژوهی حاضر تلاش در بهبود رفتار گوشه گیری و کمرویی دانش آموز دختر در کلاس دوم راهنمایی مدرسه نمونه دولتی اندیشه سبز واقع در ناحیه یک قزوین انجام گرفته است.

این اقدام پژوهی در پی آن است که با استفاده از شناخت دقیق از بلوغ و نوجوان و گوشه گیری و علل به وجود آوردن آن و عوارض و عواقبی که در پی گوشه­گیری و کمرویی فرد مخصوصاً اضطراب اجتماعی برایش به وجود می آورد و نیز بررسی علل گوشه گیری دانش آموز مد نظر و تلاش در جهت بهبود و رفع گوشه گیری و همچنین ارائه راهکارهای مناسب با استفاده از مطالعه کتاب های نوشته شده در زمینه چگونه برطرف کردن گوشه گیری و کتاب­های روان شناسی مربوط به نوجوانان به خصوص در زمینه سن آنهاکه سن بحرانی است .وی توانست بر گوشه گیری خود غلبه نماید.

کلید واژه ها: گوشه گیری- کم رویی- اضطراب اجتماعی- نوجوان- خانواده

 

 

استاني

رتبه

سكينه روحي

نام ونام خانوادگي پژوهشگر

چگونه توانستم انگیزه واعتماد به نفس علی در پایه ی ششم را افزایش دهم ؟

 

عنوان اقدام پژوهي

چكيده:

وقتی که وارد یک محیط جدید می شویم؛ نگاه، رفتار، برخورد، کلام وحتی حرکات ظاهری وجسمانی افراد حاضر در آن جمع زیرذره بین چشم وذهن حساس و جستجوگرما قرار گرفته، تحلیل می شود. هرشخصی بسته به نوع زندگی، تجربیات، میزان حضوردراجتماع، شرایط حاکم برخانواده، نوع تعلیمات، میزان مطالعات ومهارتهایش، رفتار خاصی درمقابل افراد حاضر درآن جمع نشان می دهد. در آغاز سال تحصیلی با ورود به کلاس، معلم با دانش آموزانی مواجه می شود که هر یک دارای خانواده، اخلاق، پیشینه ی علمی ومهارتی و... متفاوتی هستند. اواز همان بدو امر با توجه به رفتارهای ظاهری وکلامی وبعدها از روی عملکردشان متوجه ماهیت وویژگی های رفتاری و درونی دانش آموزان وبه تبع آن نوع برخورد با انها خواهد شد. برخی از دانش اموزان به دلیل بهره مندی از کانون خانوادگی وتربیت مناسب دارای برخورد مناسب و شایسته اند وبا ورود به هر جمعی از جمله مدرسه به خوبی در جهت اهداف جمع حرکت کرده ومسیر روبه تعالی را طی می کنند. اما آنچه دراین میان در خور توجه است؛ وجود دانش آموزانی است که به دلیل عدم وجود شرایط مطلوب خانوادگی واجتماعی نتوانسته اند در حد مطلوبی رشد کنند. اگر معلم با توجه به سبک زندگی اش، مهارت وتوانایی لازم برای رویارویی با چنین دانش آموزانی را نداشته باشد به زودی عصبی وناراحت می شود وبا برخورد نامناسبش موجب تحقیر وطرد شدن دانش آموز می شود و به دنبال آن خاطرات و روز های رنج آوری را برای خود ودانش آموزش به بار می آورد. وحتی ممکن است باعث ترک تحصیل اوشود. یک معلم دانا، هوشمند، با تدبیر، دلسوزومسئولیت پذیر با دیدن ناهنجاری رفتاری ودرسی دانش آموزش وقت عزیز و ارزشمندش را صرف پرخاشگری وتحقیر وعصبانیت نمی کند، بلکه دلسوزانه وصبورانه سعی در رفع عامل بروز مشکل می کند. و در واقع با یک تدبیر مناسب سعی در مدیریت مسئله می کند.  تا با یافتن یک راه حل منطقی، ضمن بوجود آوردن شرایط آرام ومساعد برای علم آموزی، دانش آموزان را از وجود ارزشمند ونازنین یک معلم کارا بهره مند کند .قاعده ای در اقتصاد ومدیریت وجود دارد که به " قاعده ی پارتو " یا قانون 20/80 معروف است وچنین بیان می شود : در هر چیزی میزان اندکی (20٪) دارای اهمیت حیاتی وبسیاری (80٪) کم اهمیت یا دارای اهمیت ناچیزاست .ارزش اصل پارتو برای یک مدیر در این است که به او متذکر می شود بر (20٪)چیزهای مهم تمرکز کند. در واقع اگر یک مدیر (80٪ ) انرژی خود را صرف (20٪ )مسائل مهم کند (80٪ ) مشکلات را حل کرده است .  واقعیت این است که تمام ابعاد وجود این دانش آموزان مأیوس کننده ومشکل زا نیست! انها احتمالا  در  برخی از وجوه شخصیتشان دارای نقاط ضعف هستند! معلم باید مانند یک مدیر توانا و با تدبیر 20٪ موارد مهم که مانع پیشرفت دانش آموز است و80٪ مشکلاتش را بوجود می آورد را شناسایی کند و80٪ وقت وانرژی خود را صرف رفع آن نماید تا بتواند 80٪ مشکل را رفع کند .

 

استاني

رتبه

صغری صفی خانی

نام ونام خانوادگي پژوهشگر

چگونه توانستم میزان استقبال همکاران مدرسه راهنمایی اندیشه سبز در ناحیه یک قزوین را به انجام اقدام پژوهی افزایش دهم؟

 

عنوان اقدام پژوهي

چكيده:

      آذر ماه سال 91 با ارسال بخشنامه شانزدهمین طرح معلم پژوهنده به شماره66/31407/4628 توسط کارشناس تحقیقات اداره ناحیه یک و بنا به پیشنهاد مدیریت مدرسه راهنمایی اندیشه سبز، مسئولیت تشکیل هسته پژوهشی مدرسه به اقدام پژوه که معاون فن آوری آموزشی مدرسه می باشد محول گردید. بنابراین در ابتدا بخشنامه را به دقت مطالعه کردم و با دعوت از همکاران مشخص شده در بخشنامه شامل مدیر واحدآموزشی(رئیس هسته)، معاون آموزشی، معاون اجرایی، معاون پرورشی، نماینده معلمان، مشاور مدرسه و یک همکار علاقه مند به اقدام پژوهی در تاریخ 12/9/91 اولین جلسه هسته پژوهشی مدرسه را تشکیل دادیم. در این جلسه عناوین پژوهش که از طرف واحد تحقیقات اداره مشخص شده بود را با هم بررسی کردیم و تصمیم گرفتیم همین موضوعات را به عنوان اولویتهای پژوهشی مدرسه انتخاب کنیم و دست همکاران را برای انتخاب موضوع دلخواهشان باز بگذاریم. و همچنین با نظر همکاران عضو هسته پژوهشی مدرسه، اقدام پژوه به عنوان دبیر و مسئول پیگیری طرح انتخاب شد.      تصمیم گرفتم حالا که امسال این مسئولیت به من سپرده شده آن را به بهترین نحو انجام دهم. با اینکه امسال شانزدهمین سال اجرای طرح بود، اما در مدرسه استقبال چندانی از این موضوع نمی شد. در ابتدا باید به همکاران در مورد طرح معلم پژوهنده و موضوعات آن اطلاع رسانی می کردم. همکاران مدرسه ما در سال جاری(92-91) 25 نفر بودند. چون معاون مدرسه هستم و هر روز در مدرسه حضور دارم، همه همکاران را در روزهای کاریشان می بینم. بعد از تشکیل هسته پژوهشی مدرسه، در هفته اول، هر روز در زنگ تفریح اول در دفتر مدرسه در مورد طرح معلم پژوهنده و موضوعات آن صحبت کردم و از همکاران خواستم بخشنامه را با دقت مطالعه کنند. بعد از یک هفته که با همکاران صحبت کردم متوجه شدم مثل سالهای قبل تعداد کمی از همکاران تصمیم گرفته اند اقدام پژوهی را انجام دهند.      برای انجام اقدام پژوهی، موضوع دیگری را انتخاب کرده بودم اما به نظر من خود این موضوع نیاز به یک کار پژوهشی داشت که چرا همکاران از طرح معلم پژوهنده استقبال چندانی نمی کنند. بر آن شدم تا در مورد این موضوع تحقیق کنم و با تحلیل صحیح و هوشمندانه مسئله، دلایل آن را پیدا کنم و با تقویت نقاط قوت از یک سو و کنترل و اصلاح نقاط ضعف و تهدیدها از سوی دیگر، مشکل را برطرف کنم و راه حلهایی را به کار ببرم تا همکاران مفهوم معلم پژوهنده و اقدام پژوهی(پژوهش در عمل) را به طور کامل درک کنند و در رفع مشکلات مدرسه و دانش آموزان به پژوهش در عمل رو بیاورند. برونداد این اقدام پژوهی شرکت 12 نفر از همکاران در کار پژوهش در عمل بود که 10 نفر از این همکاران مقاله اقدام پژوهی را به واحد تحقیقات اداره ارائه نمودند و در نتیجه 48 درصد همکاران در این طرح شرکت کردند و 40 درصد همکاران نتیجه پژوهش خود را در قالب مقاله به کارشناسی تحقیقات اداره آموزش و پرورش ناحیه یک قزوین ارائه دادند.

کلید واژه ها: معلم پژوهنده، اقدام پژوهی(پژوهش در عمل)

 

 

منطقه

رتبه

عفت خوانساری

نام ونام خانوادگي پژوهشگر

چگونه توانستم مشکلات خواندن و نوشتن دو نفر از دانش­آموزان کلاسم را بهبود بخشم.

عنوان اقدام پژوهي

چكيده

هدف از اقدام پژوهی حاضر، کاهش اختلال خواندن و نوشتن دو تن از دانش­آموزان کلاس اول ابتدایی است که از نظر مشکلات آموزشی تقریباً شبیه هم بودند.این اقدام پژوهی در پی آن است که با استفاده از شناخت دقیق دو دانش­آموز و نیز بررسی علل ناتوانی خواندن و نوشتن آن­ها و هم­چنین ارائه­ی راه کارهای مناسب با استفاده از مطالعه­ی کتاب­های نوشته شده در زمینه­ی اختلال خواندن و نوشتن (املا) و کتاب­های روان شناسی کودک، کتاب روش­های تقویت املا در دوره­ی ابتدایی، کتاب نیازهای من چیست؟ و کتاب آموزش خواندن به همراه راهبردهای نوین آموزشی بتوانم خواندن و نوشتن آن­ها را به سطح مناسبی ارتقا دهم.

کلید واژه­ها :اختلالات یادگیری ، اختلال خواندن ، اختلال نوشتن

 

منطقه

رتبه

معصومه نوری

نام ونام خانوادگي پژوهشگر

چگونه توانستم رفتار لیلا را نسبت به معلم و همکلاسی هایش بهبود ببخشم

عنوان اقدام پژوهي

چكيده

تربیت کار ظریف و دشواری است و گذرگاه صعب و دشواری دارد و تنها کسانی می توانند از این گذرگاه عبور کنند که دارای علم و تجربه ی کافی باشند   این تحقیق در خصوص بی نظمی دانش آموزان در کلاس و عوامل موثر بر آن در آموزشگاه شهید ناصر سیاهپوش،روستای اروس آباد واقع در ناحیه ی یک قزوین توسط خانم معصومه نوری پرداخته شده است  و نیز ارائه راهکارهای لازم در خصوص این مشکل و سعی شده تا مطالبی در مورد علل بی نظمی دانش آموزان در کلاس ارائه گردد.   به امید اینکه این تحقیق مسائل موجود در کودکان را نه تنها شناسایی بلکه درمان کند تا بعضی از مشکلات بر طرف گردد و گامی هر چند کوچک در جهت تربیت دانش آموزان باشد انشاء الله .....

 

منطقه

رتبه

عادله قدسی

نام ونام خانوادگي پژوهشگر

چگونه توا نستم  بیش فعالی را در دانش آموزم به نام (ا. م ) بهبود بخشم .

عنوان اقدام پژوهي

چكيده

در طرح اقدام پژوهی حاضر که در سال 1392-1391درمدرسه ی صادقین واقع د رناحیه یک قزوین انجام شد .هدف آن کاهش اختلال بیش فعالی، دانش آموز پایه ی ششم ابتدایی به نام (ا. م) است .      اختلال بیش فعالی – کمبود توجه (ADHD) = (Attention- Deficit/Hyperactivity Disorderیکی از رایجترین اختلال د رکودکان است .به نوعی از اختلالات کودکان اطلاق می شود که نسبت به کودکان عادی دارای مشکلاتی در شناخت ،رشد ورفتارشان باشد .این تشخیص توسط سه مقیاس طبقه بندی بین المللی بیماری ها ارائه شده که این سه ویژگی مهم عبارتند از: اختلال در توجه و تمرکز،فعالیت و تحرک زیاد ، رفتار های تکانشی.       برای تشخیص این اختلال لازم است تا ملاک یک رفتار خاص در کودک دارای شدت و تکرار باشد،در زمان ها و مکان های متعددی رخ بدهد و ادامه یابد ،و متناسب باسطح رشد کودک دریک سن معین نباشد .بدون شک علامت هشدار دهنده ی وجود یک مشکل است که باید مورد توجه قرارگیرد.       این اقدام پژوهی در پی آن است که با ارائه ی راهکار های مناسب ، با استفاده از مطالعه ی کتاب های نوشته شده در زمینه ی این اختلال و جستجو در سایت های اینترنتی به کاهش این رفتار وتأ ثیرآن در پیشرفت تحصیلی بپردازد.

  کلید واژه ها : اختلال ، بیش فعالی ،تمرکز ، پر تحرکی .رفتار های تکانشی

 

 

منطقه

رتبه

اعظم قاسمی

نام ونام خانوادگي پژوهشگر

چگونه توانستم ضعف یادگیری درس زمین شناسی را در دانش آموزان سال سوم تجربی، تاحد  قابل ملاحظه ای  بهبودبخشم؟

عنوان اقدام پژوهي

چكيده:

در سال‌های گذشته من این درس را به صورت تئوری تدریس می کردم و فقط از مثال‌ها یا عکسهای کتاب استفاده می‌نمودم ، با پرسش از درسهای قبلی در می‌یافتم دانش آموزان علاقه ای به گوش دادن ندارند و پشت سر هم عنوان می‌کنند خسته شدیم لطفاً دیگر درس را ادامه ندهید که این موضوع برای من آزار دهنده بود.با ابزار مشاهده،پرسش وبرگزاری امتحان در کلاس و تنظیم پرسش‌نامه در‌یافتم که  کلاس حالت یکنواختی پیدا کرده و حتی احساس می‌کردم نسبت به معلمان زمین شناسی  هم دید خوبی ندارند  و آنها را دبیرانی جدی و بسیار سختگیر می‌پندارند درصدد برآمدم طرز نگاه دانش آموزان را تغییر دهم، کلاس را از حالت صرفاً توصیفی و معلم محور درآورم، به علایق و استعداهای دانش آموزان پی ببرم وضعف در یادگیری آنان رابهبودبخشم .برای رسیدن به اهداف فوق موارد زیر را در نظر گرفتم : 1- استفاده نمودن از تجربیات همکاران گروه زمین شناسی وهمکارانی ‌که طرح اقدام پژوهی را در سالهای پیش اجرا نموده 2- القاء نمودن انگیزه و علاقه وافر خودم درامر  تدریس را به دانش آموزان.3- بردن دانش‌آموزان به یک اردوی نیمروزه و بازدید از موزه سنگ شناسی شهر قزوین در موزه حمام بلور 4- آشنانمودن دانش‌آموزان با کتاب‌های کمک‌درسی ، سایتهایی‌که دارای فیلم و عکس‌های مناسب و مرتبط بودند.5- ساخت دست سازه های مربوط به هر مبحث با توجه به بضاعت و توانایی تهیه آن .6- تهیه اسلاید با استفاده از نرم‌افزار power point  و ارائه مطلب توسط دانش‌آموزان علاقمند 7- تهیه عکس و فیلم کوتاه  از عوارض زمین شناسی موجود در زمین 8- تدارک نمایشگاهی از دست سازها و کانی‌های قیمتی و نیمه قیمتی درقالب زیور آلاتدر جلسات سوم و چهارم مهر‌ماه بود که به دانش‌آموزان پیشنهاد کردم که هرکدام یا ماکتی از  مباحث و شکلهای کتاب بسازند یا تحقیق و مقاله به همراه کنفرانس آماده کنند یا مطالب خود را در قالب برنامه power point ارائه دهند یا هر عکس و فیلمی را که می‌توانند از پدیده‌های زمین شناسی به کلاس گزارش دهند. سپس همزمان با تدریس هر فصل، فعالیت‌های آنان در کلاس به ترتیب انجام می شد، قسمت اول فعالیتهای پيشنهاد شده تا  اواخر آذر ماه به طول انجامید  (ساخت ماکتها تا این زمان پایان یافت ) اما ارائه کنفرانسها و تحقیق و... برای نیمسال بعد از امتحانات نوبت اول نیز ادامه داشت

کلید واژه:

زمین شناسی،تکتونبک،ژئو شیمی، ژئو مورفولوژی.

 

 

منطقه

رتبه

فاطمه زکی زاده

نام ونام خانوادگي پژوهشگر

چگونه توانستم دانش آموزان راهنمايي را به رياضي عاقه مند كنم؟

عنوان اقدام پژوهي

چكيده

در تحقیق مورد نظر که به صورت جمعی و کلی در زمینه پویایی درس ریاضیات در کلاسهای اول و دوم مدرسه راهنمایی ثنا و آلومتک انجام گرفته، سعی شده است براساس مطالعات قبلی از تحقیقات انجام یافته در زمینه ریاضیات و آموزش ، استفاده شود. محقق با مطالعه تحقیق هایی در زمینه چگونگی ایجاد انگیزه و علاقه به درس ریاضیات ، افزایش اعتماد به نفس ، شناسایی علل افت ریاضی ،  چگونگی ارائه تکلیف و همچنین کمک از تجربیات قبلی خود و همکاران ، مشاوران تربیتی ، بهداشت و اولیاء دانش آموزان ، به انجام بهینه پژوهش خود اقدام نموده است . در این تحقیق با استناد به عکس از کلاسها و کارهای انجام گرفته ،  میانگین ها و نظریات گروه اعتبار ، نتایج المپیاد ریاضی ناحیه ،  نتیجه بدست آمده تثبیت شده .هدف از کار پژوهش :" پویا نمودن درس ریاضیات و جذابیت آن در میان راهنمایی ها بوده است "   با توجه به مطالعات قبلی و استناد از تجربیات گذشته ، به گرد آوری شواهد (1 ) پرداخته شده است . وضعیت درس ریاضی در  کلاس ها در سال جاری تحصیلی مورد بررسی  قرار گرفته و جهت شناسایی و رفع موانعی که مانع جذابیت ریاضی و عدم انگیزه به این درس می شود  اقداماتی صورت گرفته است . بر اساس حضور اولیاء در جلسات مجمع عمومی و ذکر تاریخ حضور آنها در ترم اول ، به حضور اولیاء دانش آموزان به صورت فردی و گروهی مجزا در تاریخ های دیگر نیز اشاره شده شناسایی مشکلات دانش آموزان با کمک اولیاء و همچنین بیوگرافی اول سال و بعد از آن دسته بندی این مشکلات در 9بند ، و تجزیه و تحلیل داده ها و سوالات پژوهشی  در این زمینه ، کمک کرده  تا کارتحقیق ، روال طبیعی و منطقی خود را پیش گیرد .  سوال پژوهشی ارائه شده است و در جریان آنها مشخص شده که مهمترین عامل  ، ضعف علمی دانش آموزان در درس ریاضیات ، ترس و اضطراب و مشکلات شخصی و پایه ای و همچنین جو نامساعد کلاس می باشد و در این پژوهش ، روش تدریس معلم و برنامه ساعات درسی دانش آموزان در هفته تاثیر چندانی بر روند یادگیری و پیشرفت آنها ندارد .بعد از نتیجه گیری ازسوال های ذکر شده ، با شناسایی راه حل های اجرایی ، چگونگی کاربرد آنها توضیح داده شده است . در شناسایی مشکلات و به کارگیری آنها ، بیوگرافی ، مشاوره اولیاء و مشاوران تربیتی و بهداشت ، مطالعه روش های تدریس ، نظرات دانش آموزان و اصلاح تدریس و به کار گیری روش های فعال و جذاب تدریس مد نظر گرفته شده است .      در این تحقیق ، به کار گیری هنر ، وسایل کمک آموزشی و کارهای گروهی ، ارائه جزوه دست نویس معلم ، موثر قلمداد شده اند . در شواهد (2) ،  راهکارهای مناسب تری جهت ایجاد علاقه و انگیزه بیشتر معرفی شده است از جمله ایجاد نمایشگاه دیواری در کلاس درس به کمک کارهای دست ساز دانش آموزان با خلاقیت و سلیقه خودشان و ارائه نمونه سوال و تصحیح آن توسط دانش آموزان ، ساخت پیک نوروزی و خبرنامه ریاضی ، تصحیح کتب کمک آموزشی پویندگان توسط همه بچه ها و تصحیح و بررسی دفتر تمرین دانش آموزان  قوی توسط دانش آموزان ضعیف و در انتها تدریس دروس ترم اول به صورت دوره ای و نمایشی توسط دانش آموزان و  به کارگیری وسیله کمک آموزشی در تدریس و نیز ارائه نمونه سوال به صورت آزمون در انتهای تدریس که به عنوان بهترین راهکار در جذب دانش آموزان به درس ریاضیات موثر شناخته شد.و از نظر خود دانش آموزان تدریسهای دوره ای بسیار مفید بود .  اجرای آزمونک به صورت گروهی و بر اساس تفاوتهای فردی که هر دانش آموز در سطح خود و توانمندی خود آزمون می دهد تا بر نقاط ضعف خود آگاهی یافته و اعتماد به نفسش بالا رود . هم چنین بهره مندی از فعالیت های غنی سازی درس ریاضی و تدریس و کار و فعالیت گروهی در فضایی غیر از کلاس درس مثل حیاط و نمازخانه .     به دنبال  کار های انجام گرفته با ارائه نمرات ترم دوم ، و نیز اعتبار سنجی و نظرات اولیاء و همکاران و مدیریت مدرسه ، نتیجه رضایت بخش بود .

  واژه های کلیدی :

 پویایی   - اعتماد به نفس – بیوگرافی –اضطراب

 

منطقه

رتبه

شكوفه نادري

 

نام ونام خانوادگي پژوهشگر

اصلاح و بهبود تدريس زبان انگليسي (4) در بين دانش آموزان سال چهارم دبيرستان رشته تجربي دبيرستان فاطميه ي هلال احمر با استفاده از رويكرد آموزشي تكليف- محور و فناوريهاي نوين به جاي روش هاي سنتي در سال تحصيلي 92-91

 

عنوان اقدام پژوهي

چكيده:

بي شك قرن بيست و يكم قرن دانايي است . قرني كه از صنعتي بودن به فرا صنعتي شدن  روي آورده است . قرني كه اطلاعات و دانش و آگاهي ، اساسي ترين دارايي  جوامع و ملت ها به شمار مي آيد. تغييرات قرن جديد به سرعت اتفاق مي افتد؛ از توسعه­ي دانش بشري و تغيير در ابزار يادگيري از كتاب به رايانه گرفته تا نرم افزارهاي متنوع و شبكه­ي گسترده ي جهاني. با رشد و گسترش لحظه به لحظه ي فناوري هاي گوناگون، دارايي هاي ناملموس به ويژه علم و دانايي از اهميت بسياري يافته اند. در دنیای امروز که علم و دانش به سرعت پیشرفت می کند، ما به سختي مي توانيم همگام با علم حرکت کنیم و آن را به دا نش آموزان انتقال دهيم. پس باید راه  آموختن را  به آن ها بیاموزیم تا بتوانند هر زمان به دانشی نیاز داشتند ، خودکفا شوند و آن را بیاموزند. امروزه باید دانش آموزان بیاموزند که چگونه دانش جدید را تولید کنند و معلمان هم  باید درصدد يافتن روش هایی باشند که تفکر و اندیشیدن را به دانش آموزان بیاموزند. با توجه به عصر اطلاعات و پیشرفت سریع درعلوم، معلمان هم باید روش تدریس خود را تغییر دهند. حضرت علی (ع) مي فرمايند : به راستی که دلها همانند بدنها خسته می شوند ،پس یافته های تازه ي دانش را برای اين دلها جستجو كنيد. نهادهاي آموزشي از جمله مدارس ، توليد كننده ، نشر دهنده  و ذخيره كننده ي دانش و اطلاعات هستند. با ورود فناوري هاي نوين، همه ي عرصه هاي فردي و اجتماعي به شدت ﻣﺘﺄثرمي شود و در اين ميان آموزش و پرورش نيز از اين پديده در امان نمانده است و شايد انقلابي آرام در حال شكل گرفتن است كه اساس آموزش و پرورش سنتي را نشانه گرفته است و ضمن در نظر گرفتن مؤلفه هاي اصلي و اهداف آن ، فرصت هاي جديد يادگيري را به همراه دارد. مهم ترين اهدافي كه براي آموزش و پرورش ذكر مي شود و شايد تا كنون تقريبا  به صورت دست نيافتني باقي مانده است، توجه به استعداد هاي فردي دانش آموزان  و تلاش براي ايجاد بستر مناسب رشد همه جانبه ي استعداد هاي آنهاست. در نظام آموزش و پرورش نوين ، فرايند ياددهي ـ يادگيري ،دانش آموز محور است و فراگير خود مسئول يادگيري مي باشد. در اين ميان وظيفه ي مهمي بر دوش معلمان است و آن اين است كه با توجه به شرايط موجود ، چگونه مي توان  روش تدريس خود را طوري انتخاب كرد كه توجه اصلي بر استعداد هاي فردي دانش آموزان متمركز و باعث يادگيري عميق و مؤثر در آنان شود.در دهه هاي اخير تلاش هاي زيادي در كشور صورت گرفته است تا روشهاي سنتي و كليشه اي آموزشي جاي خود را به روش هاي نوين ، مبتكرانه و مبتني برهمه ي نيازهاي فردي و اجتماعي دانش آموزان دهد. آنها را خلاق و توليد كننده علم و دانش پرورش دهد و دريچه هاي تازه اي را در زمينه ي علوم و فناوري در كشور بگشايد. اما با وجود تمامي زحمات و هزينه هاي سنگيني كه آموزش و پرورش متحمل شده است، هنوز هم متاسفانه ! شاهد تدريس علم به شيوه ي سنتي و معلم محوري هستيم. در قريب به اتفاق مدارس سراسر كشور، تغيير چندان چشمگير و قابل ملاحظه اي در زمينه ي تدريس ديده نمي شود.

 

منطقه

رتبه

محبوبه نادري فر

نام ونام خانوادگي پژوهشگر

چگونه توانستم علاقه و انگيزه دانش آموزان پايه سوم راهنمايي را دردرس حرفه و فن را بابهره گيري از شيوه هاي خلاقانه افزايش دهم؟

عنوان اقدام پژوهي

چكيده :

در طرح اقدام پژوهی حاضر که در سال تحصیلی 92-1391 در مدرسه راهنمایی متانت واقع در مجتمع آموزشی هدایت ناحیه یک استان قزوین انجام گرفته است ، شیوه هایی جهت افزایش انگیزه ی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی در درس حرفه وفن بیان شده است. از ویژگیهای مهم انسان قدرت اندیشها و از عالیترین جلوه های اندیشه انسانی، تفکر خلاق است، قدرتی که تاکنون با آن تصمیم گرفته وتوانسته است به حل مشکلات بپردازد و بهرشد و تعالی نایل شود . دنیای امروز نیازمند زنان ومردانی خلاق است که به رشد و ارتقا درتمام زمینه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برسند به همین دلیل آموزش صحیح دانش آموزان، در جهت رشد خلاقیت آنان باید مورد توجه نظامهای آموزش و پرورش جهان قرار بگیرد.

با توجه به بيان اگيزه بودن دانش آموزان نسبت به بحث گروهی و ضعف مهارتهاي فيزيكي و رواني حركتي دانش آموزان ما را بر آن داشت تا در حیطه آموزش  و بخشی که به کلاس ، دانش آموز و معلم باز می گردد فعالیت نموده وبا استفاده از دوره های تخصصی گذراندهشده و با تحلیل صحیح  و هوشمندانه ی مسئله و تقویت نقاط قوت و فرصت ها از سویی و کنترل و اصلاح عوامل بازدارنده و تهدیدها از سوی دیگر در صد حل مشکل بر آمده و با بکارگیری الگوهای نوین یاددهی – یادگیری مشارکتی نتیجه و کارکرد نهایی این فعالیت ، ایجاد افزایش علاقمندی در درس حرفه و فن نسبت به قبل و ارائه فعالیت های کاملا" خلاقانه مبتنی بر مشارکت حداکثری دانش آموزان شد. امید است که در آینده تغییرات مثبت بیش تری را در دانش آموزان شاهد بوده باشیم.

کلید واژه:فعال سازی، انگیزه، شیوه های خلاقانه، تدریس فعال

 

 

منطقه

رتبه

زهرا شایان راد

نام ونام خانوادگي پژوهشگر

چگونه بی علاقگی و ترس دانش آموز با استعدادی را به درس ریاضی از بین بردم

عنوان اقدام پژوهي

چكيده:

من دبیر ریاضی مدرسه راهنمایی نمونه دولتی اندیشه سبز هستم. از آنجاییکه دانش آموزان این مدرسه بعد از برگزاری آزمون ورودی در این مدرسه مشغول به تحصیل می شوند اکثر دانش آموزان به درس خواندن علاقه ی فراوانی دارند واگر دانش آموزی به درس خاصی بیعلاقه باشد، معلم سریع متوجه این موضوع خواهد شد. در اواسط مهرماه بود که متوجه حواسپرتی و بی علاقگی مریم به درس ریاضی شدم او در کلاس هنگام تدریس و یا صحبت کردن من حواسش پرت بود و یا اینکه به این طرف و آن طرف نگاه می کرد چندین بار هم تکالیفش را در منزل انجام نداده بود. درحالیکه در کارنامه ی سال گذشته نمرات بسیار خوبی داشت و فقط در ریاضی نمره ی پایانی نوبت اول را 17 گرفته بود و تمام درسهایش 19و20 بود . وقتی در امتحان آبان ماه نمره 14 گرفت فهمیدم که مشکلی وجود دارد.نامه ای برای مادرش نوشتم تا به مدرسه بیاید. او میگفت مریم حتی سال دوم ابتدایی را جهشی خوانده است و در سال چهارم ابتدایی به دلیل برخورد نامناسب معلمش از ریاضی زده شده است. آن وقت بود که فهمیدم دانش آموز با استعدادی به کمک احتیاج دارد. او را یک جلسه پیش مشاور فرستادم و در کلاس توجه بیشتری به او نشان دادم ، همچنین با دادن یک کتاب کار امانتی از او خواستم هر روز درباره ی مباحث درسی که خوانده شده، چند تمرین با کمک مادرش حل کند.به مرور زمان اوضاع درسی مریم خوب شد و در نوبت دوم هم در کلاس حواس پرت نبود بلکه بسیار با دقت بود و هنگام تدریس با علاقه به درس گوش می داد و دیگر از درس ریاضی نمی ترسید و بالاخره در امتحان نوبت دوم نمره ی برگه ی او 20 شد

 


مطالب مشابه :


چکیده مقالات و پژوهش های برتر ناحیه یک قزوین در سال تحصیلی 92-91 -

نمونه اقدام پژوهی برتر کشوری . همکار علاقه مند به اقدام پژوهی در تاریخ 12/9/91 اولین جلسه
اقدام پژوهی ریاضی دوم زارع

اقدام پژوهی ریاضی دوم زارع . تاريخ : دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱ | 20:9 | نویسنده :
پر افتخارترین مرکز اختلالات

اقدام پژوهی ویک یک عنوان کشوری در جشواره الگوهای برتر فراخوان اقدام پژوهی، همچنین
اقدام پژوهی

اقدام پژوهی بین هنر جویان برتر هنرستان که هر اندازه کشوری توسعه یافته تر
چکیده اقدام پژوهی های مقطع متوسطه قسمت اول

معلم پژوهنده سمیرم-اصفهان 91-90 - چکیده اقدام پژوهی های و کشوری پوشش برتر ارائه
شیوه نامه شانزدهمین برنامه معلم پژوهنده ابلاغ شد.

های اقدام پژوهی شانزدهمین برنامه معلم پژوهنده در سال تحصيلي 92- 91 اقدام پژوهی برتر
شانزدهمین برنامه معلم پژوهنده

در دوره های اقدام پژوهی وبه تبع آن 91-92 وبا تایید واحد برتر کشوری در هفته پژوهش
برچسب :