کارنامه پذيرفته شدگان کنکور ۸۹ ( گروه رياضي - سهميه منطقه یک - ۱ تا ۲۰۰۰ )

برای مشاهده کارنامه رتبه ۷ روی لینگ زیر کلیک کنید

http://www.gozine2.ir/files/karname89/ry-1-7.htm 

برای مشاهده کارنامه رتبه ۲۷روی لینگ زیر کلیک کنید

http://www.gozine2.ir/files/karname89/ry-1-27.htm

برای مشاهده کارنامه رتبه ۳۱روی لینگ زیر کلیک کنید

http://www.gozine2.ir/files/karname89/ry-1-31.htm

برای مشاهده کارنامه رتبه ۸۴روی لینگ زیر کلیک کنید

http://www.gozine2.ir/files/karname89/ry-1-84.htm

برای مشاهده کارنامه رتبه ۱۰۴روی لینگ زیر کلیک کنید

http://www.gozine2.ir/files/karname89/ry-1-104.htm

برای مشاهده کارنامه رتبه ۱۱۲روی لینگ زیر کلیک کنید

http://www.gozine2.ir/files/karname89/ry-1-112.htm

برای مشاهده کارنامه رتبه ۱۱۵روی لینگ زیر کلیک کنید

http://www.gozine2.ir/files/karname89/ry-1-115.htm

برای مشاهده کارنامه رتبه ۱۳۰روی لینگ زیر کلیک کنید

http://www.gozine2.ir/files/karname89/ry-1-130.htm

برای مشاهده کارنامه رتبه ۱۳۹روی لینگ زیر کلیک کنید

http://www.gozine2.ir/files/karname89/ry-1-139.htm

برای مشاهده کارنامه رتبه ۱۵۱روی لینگ زیر کلیک کنید

http://www.gozine2.ir/files/karname89/ry-1-151.htm

برای مشاهده کارنامه رتبه ۱۶۲روی لینگ زیر کلیک کنید

http://www.gozine2.ir/files/karname89/ry-1-162.htm

برای مشاهده کارنامه رتبه ۱۷۱روی لینگ زیر کلیک کنید

http://www.gozine2.ir/files/karname89/ry-1-171.htm

برای مشاهده کارنامه رتبه ۲۰۵روی لینگ زیر کلیک کنید

http://www.gozine2.ir/files/karname89/ry-1-205.htm

برای مشاهده کارنامه رتبه ۲۲۱روی لینگ زیر کلیک کنید

http://www.gozine2.ir/files/karname89/ry-1-221.htm

برای مشاهده کارنامه رتبه ۲۳۴روی لینگ زیر کلیک کنید

http://www.gozine2.ir/files/karname89/ry-1-234.htm

برای مشاهده کارنامه رتبه ۲۵۳روی لینگ زیر کلیک کنید

http://www.gozine2.ir/files/karname89/ry-1-253.htm

برای مشاهده کارنامه رتبه ۲۶۹روی لینگ زیر کلیک کنید

http://www.gozine2.ir/files/karname89/ry-1-269.htm

برای مشاهده کارنامه رتبه ۲۸۶روی لینگ زیر کلیک کنید

http://www.gozine2.ir/files/karname89/ry-1-286.htm


مطالب مشابه :


مشاهده کارنامه

گام اولی های 91 خدا قوت . برای مشاهده کارنامه های آزمون 1 حضوری گام اول 91 وارد سایت گزینه دو به
مشاهده کارنامه آزمون 1 گام اول 91

گام اولی های 91 خدا قوت . برای مشاهده کارنامه های آزمون 1 حضوری گام اول 91 وارد سایت گزینه دو به
نتیجه اولیه آزمون سراسری سال 93

به سایت اینترنتی سازمان سنجش و وارد شدن به بخش مشاهده کارنامه نتیجه گزینه دو
نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان کردستان ، سال 92

داوطلب گرامی: جهت دریافت کارنامه گزینه مشاهده کارنامه و در صورت اعتراض به نتیجه خود گزینه
کارنامه رتبه های زیر 1000 منطقه ای

هر دانش آموز عبارت "مشاهده کارنامه و اطلاعات بیشتر" را گاج و قلمچی و گزینه
گزینه 2 در جناح

کنکورهای آزمایشی گزینه با ارئه کارنامه های اصلی ، تکمیلی مشاهده برج
کارنامه پذيرفته شدگان کنکور ۸۹ ( گروه رياضي - سهميه منطقه یک - ۱ تا ۲۰۰۰ )

کارنامه پذيرفته شدگان کنکور ۸۹ گزینه 2 گزینه (2) همه کنکوری
کارنامه قبولی های کنکور93

مشاهده کارنامه کنکور سراسری93. ازمون جامع گزینه 2. زیست را 100درصد بزنید.دانلود جزوه دکتر
زمان ثبت نام آزمون سراسری94

(نمایندگی موسسات گزینه دو +مدرسان شریف+معین ویژه علوم پزشکی) مشاهده کارنامه::
برچسب :