سوال درس اول فارسی ششم


) بیت زیر را باز نویسی کنید

 برگ درختان سبز در نظر هوشیار               هر ورقش دفتر یست معرفت کردگار

2) مخالف کلمات زیر را بنویسید

ظاهر         حاضر                 بینا                    نادان

3) در شعر زیر قافیه ها را مشخص کنید

باد بهاری   وزید    از طرف   مرغزار                   باز به گردون رسید ناله ی هر مرغ زار

خیز و غنیمت شمار جنبش بادربیع                    ناله ی موزون مرغ بوی خوش لاله زار

4)جمله های زیر را باز نویسی کنید :

این همه خلق را که شما بینید بدین چندین بسیاری . این همه را خالقی است.

غفلت از این و نااندیشیدن تاریکی افزاید اندر دل و نادانی گمراهی است .

8)کدام جمله ها عاطفی , کدام خبری و کدام امری است ؟

الف ) دانش آموزان کلاس ششم 1 خوب درس می خوانند .

ب)  چه دانش آموزان قدر شناسی !

ج) مکن کاری که هشیاران بخندند

9) نام دیگر جمله ی پرسشی چیست؟ و بگویید جمله ی پرسشی چه مشخصاتی دارد ؟

10) در جمله ی : <خیز و غنیمت شمار > چند جمله وجود دارد ؟ این جمله ها از کدام نوعند؟

11) وقتی می گوییم " ترکیب وصفی " ترکیب یعنی چه ؟

12) کدام یک از ترکیب های زیر وصفی است ؟ 

بوی خوش            باد بهاری                برگ درختان                  برگ سبز 

13) به جز ترکیب وصفی چه نوع ترکیب دیگری می شناسید ؟ نام ببرید و برایش مثال بزنید .

14) با توجه به متن درس " معرفت آفریدگار " چه چیزی موجب افزایش روشنایی در دل می شود؟

15) درس معرفت آفریدگار از چه کتابی است ؟ نام نویسنده ی این کتاب کیست؟

16) برای هر کدام از کلمات زیر  4 هم خانواده بنویسید

مخلوق                نعمت              موزون         معرفت              غفلت

17) هم معنی کلمات زیر را بنویسید :

گردون                مرغزار

18) شاعر در بیت زیر توصیه می کند که چه چیزهایی را غنیمت شماریم ؟

خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع            ناله ی موزون مرغ بوی خوش لاله زار

   عزیزانم شاد و بهروز باشید


برچسب‌ها: تفکرششمی , سوالات فارسی , ششم ,, تلالواندیشه 


مطالب مشابه :


سیزده بدر ترین سیزده بدر

تفکرششمی(کمالی) كلاس درسی ما (ششم ) نوشته های یک آموزگار (عطری) معلم
آزمون اندیشمند بهمن ماه

تفکرششمی. منبع :وبلاگ معلم ششم( مجید موقر) برچسب‌ها: آزمون اندیشمند بهمن
ایران ...

برچسب‌ها: ایران, هخامنشیان, تفکرششمی,
سوالات درس اول فارسی

برچسب‌ها: تفکرششمی, سوالات
آموزش درس به درس تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار فلش (ویژه فرهنگیان)

دبستان شهید کمالی کردوان علیا - آموزش درس به درس تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار فلش
نمونه کارهای دانش آموزان

برچسب‌ها: آرمیچر, علوم ششم, کمالی, تفکرششمی. تاريخ : شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۱ | 20:14 | نویسنده :
سوال درس اول فارسی ششم

برچسب‌ها: تفکرششمی, سوالات
برچسب :