هفته معرفی مشاغل

عناوين ومحورهاي هفته معرفي مشاغل ارديبهشت 1387<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

1/2/87 راهنمايي و مشاوره شغلي

محورهاي اين روز :ارائه سخنراني ، نشستهاي تخصصي، نمايش فيلم ، بازديد ، روزنامه ديواري ، بروشور و... در زمينه:  (ويژگيهاي فردي وتيپ هاي  شخصيتي اهميت رضايت شغلي در زندگي نقش عوامل اجتماعي در انتخاب شغل نقش راهنمايي ومشاوره در انتخاب بهتر شغل نيازهاي شغلي جامعه- معرفي بانك اطلاعات تحصيلي شغلي و ...)

2/2/87 انتخاب رشته تحصيلي و آموزش عالي

محورهاي اين روز : ارائه سخنراني ، نشستهاي تخصصي، نمايش فيلم ، بازديد ، روزنامه ديواري ، بروشور و... در زمينه : (بررسي هاي مشاوره اي ونقش آن در انتخاب رشته نقش نمرات در هدايت تحصيلي مشاغل مرتبط با هر يك از رشته هاي تحصيلي معرفي انواع دانشگاهها –– معرفي انواع كنكور معرفي رشته هاي دانشگاهي - انتخاب رشته در دانشگاهها و...)

3/2/87 كارآفريني وخلاقيت

محورهاي اين روز :ارائه سخنراني ، نشستهاي تخصصي، نمايش فيلم ، بازديد ، روزنامه ديواري ، بروشور و... در زمينه(نوآوري وشكوفايي- دنياي كسب وكار در قرن 21- -كارآفريني وكاهش بيكاري كارآفريني ورفاه فردي واجتماعي كارآفريني وخلاقيت كارآفريني وتوسعه كشور توسعه فرهنگ كارآفريني و.. )

4/2/87 فن آوريهاي نوين

محورهاي اين روز :ارائه سخنراني ، نشستهاي تخصصي، نمايش فيلم ، بازديد ، روزنامه ديواري ، بروشور و... در زمينه(معرفي  نانو تكنولوژي بيوتكنو لوژي - تكنولوژي ارتباطات  -تكنولوژي فضا - تكنولوژي فرهنگ- انرژي هسته اي و...)

5/2/86اشتغال وتوسعه

محورهاي اين روز:ارائه سخنراني ،نشستهاي تخصصي ،نمايش فيلم ، بازديد ، روزنامه ديواري ، بروشور و... در زمينه( توسعه همه جانبه نقش نيروي انساني در توسعه مهارتهاي منجر به توسعه نقش دانايي در اشتغال و...)  

7/2/87 دنياي جديد كسب وكار  

محورهاي اين روز :  شركت هاي چند مليتي نقش مهارتهاي بين فردي -  تجارت الكترونيك-فن آوري اطلاعات راهنمايي ومشاوره شغلي خود كار آمديو...              

 


مطالب مشابه :


بروشور هفته مشاغل

مشاوره - بروشور هفته مشاغل - مشاوره تحصیلی و شغلی مدارس - معرفی سایت
متن کامل بروشورهای هفته مشاغل

واحد مشاوره دبیرستان طالقانی ایذه - متن کامل بروشورهای هفته مشاغل - مشاوره تحصیلی-مشاوره
هفته معرفی مشاغل گرامی باد

آگاهی گروهی - هفته معرفی مشاغل گرامی باد - آگاهی ازمسایل روانشناسی درهمه دوران زندگی
هفته مشاغل سال 91

4- تهیه پوستر و تراکت و بروشور برای معرفی مشاغل و 8- تشکیل نمایشسگاهی با محتوی معرفی مشاغل
هفته معرفی مشاغل گرامی باد

هفته مشاغل - هفته معرفی تهیه پوستر و تراکت و بروشور برای معرفی مشاغل و رشته های
هفته معرفی مشاغل

مهارت های مشاوره ای برای همه - هفته معرفی مشاغل - (وبلاگ گروهی مشاوران استان قزوین) - مهارت
گزارش برنامه های هفته معرفی مشاغل دبیرستان کوثر لیوان

3- معرفی و توزیع کتابچه و سی دی های معرفی مشاغل بین هفته مشاغل . 13- تهیه بروشور با
هفته مشاغل

آشنایی با مشاغل - هفته مشاغل 4- تهیه پوستر و تراکت و بروشور برای معرفی مشاغل و رشته های
برچسب :