نخستین جلسه حضوری نحو دستور گشتاری ' 26 مهرماه '

نخستین جلسه حضوری درس نحو دستور گشتاری به تاریخ ۲۶ مهرماه ۹۱

استاد: سرکار خانم راضیه مهدی بیرق دار

دستور زبان نظامی منسجم از اصول است که چگونگی ساخت زبان در آن بررسی می شود.

واحد زبان در نحو ، جمله است. نحو واحدهای سازنده جمله را مشخص می کند و این واحدها با هم در تعامل هستند.

فصل اول کتاب به بررسی رابطه سلاختار جمله و کلمات سازنده آن پرداخته می شود.

ساختار جمله تا حد زیادی بوسیله واژه های آن جمله بررسی می شود.

در ساختار جمله ، کلمات باهم ترکیب شده و عبارات را بوجود می آورند ، سپس عبارات با هم ترکیب و جملات را تشکیل می دهند.

جملات را با یه روش می توانیم بازنمایی کنیم : نمودار درختی ، استفاده از قواعد ساخت گروهی ، استفاده از نمودار های قلاب بندی شده. در این بازنمایی ها اطلاعاتی در خصوص ساختار جمله داریم.

مقوله نحوی هر گروه در نمودار درختی بر مبنی هسته آن تعیین می شود.

کلمات در تعیین ساختار نحوی جملات نقش مهمی دارندو در این راستا ، نمی توان در نمودار درختی به جای فعل ، اسم گذاشت.

دستور زبان هر زبانی می بایست در بردارنده اطلاعاتی باشد که مقوله نحوی آن کلمه را مشخص کند زیرا کلمه نقش مهمی در آن جمله دارد.

گویشوران هر زبان بر اساس شم ذهنی خود می دانند کدام واژه فعل یا اسم است.

اطلاعات واژگانی افراد کاملا ذاتی نیست بلکه برخی ویژگی های آن ذاتی است در غیر این صورت ، هر فردی باید همه زبان های دنیا را می دانست.

صرف نحوی بودن کلمات بمعنی درست بودن آنها نیست و از لحاظ دیگر نیز مانند دایره المعارفی باید صحیح باشد. مثلا کلمه meet که فعل است برای دو جاندار بکار می رود نه غیر جاندار.

وجود برخی سازه ها نسبت به برخی دیگر در جمله الزامی است وبرخی از سازه ها قابل حذف هستند در نتیجه آنهایی که امکان حذف شدن ندارند وجودشان نیاز است مانند متمم ها.

افعال بر مبنی اینکه به فعل یا مفعول نیاز دارند یا خیر طبقه بندی می شوند.

معنی فعل مشخص می کند که فعل لازم ، متعدی و یا دو مفعولی است.

گزاره تک ظرفیتی یک شرکت کننده ، دو ظرفیتی دو تا و سه ظرفیتی سه شرکت کننده می گیرد.

تعداد موضوعات ساختار موضوعی را تعیین می کند.

ساختار موضوعی تعداد سازه های ضروری و مقوله آنها را تعیین می کند.

واحدهای نهایی جمله ، واژه ها هستند و این واژه ها نقش مهمی در تعیین ساختار نحوی جملات دارند زیرا مقولات نحوی کل آن جمله و توزیع گروه اسمی را توجیه می کنند.

مقوله واژگانی هسته یک عبارت ، مقوله نحوی کل جمله را معین می کند مثلا اگر هسته فعل است گروه فعلی.

اطلاعات واژگانی نقش مهمی در جمله دارند که بنام اصل فرافکنی نامیده می شوند.

+ جلسه آینده تا صفحه 98 مطالعه شود.

+ امتحان میان ترم از فصول 1 و 2 و 3 کتاب Government and Binding theory در تاریخ 15 آذر ساعت 14 بصورت تشریحی

+ کتاب پیدایش و تکوین فقط کلیات برای پایان ترم مطالعه شود.

+ بنا به اعلام مسوولان آموزش جلسه دوم نحو دستور گشتاری در تاریخ 3 آبان برگزار نمی شود بلکه 4 آبان از ساعت 13 تا 17 کلاس جبرانی این درس تشکیل می شود.


مطالب مشابه :


نمودار درختی تفضیلی خانواده در زبان انگلیسی

نمودار درختی تفضیلی مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی
آرا ونقد شلایخر . نوشته:اسماعیل خرمی

یکی از دستاوردهای زبان شناسی در اوایل قرن 18 تاریخیشان در یک نمودار درختی فراهم آورد
دستور زایشی

زبان شناسی علاوه بر آن به تعدادی نمودار درختی که بر اساس قواعد نحوی تشکیل می شوند و
طرح درس : زبان فارسی (1)

آشنایی با زبان شناسی ، دستور، نگارش و املا تهیه و ترسیم نمودار درختی بر روی
نرم افزار زبان شناسی

نرم افزار زبان شناسی. تاريخ : سه شنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۱ نرم افزار طراحی نمودار درختی در
زبان فارسی ( 1 )

6-زبان شناسی را های پیشین و پسین آن‌ها را بنویسید، سپس نمودار درختی آن ها را رسم
درخت زبانهای هند و اروپایی

زبان شناسی همگانی پیدا کردم. خیلی از نحوه آرایش زبانها در این نمودار خوشم اومد.
نمونه طرح درس سالانه و روزانه زبان فارسی 1

آشنایی با زبان شناسی ، دستور، نگارش و املا زبان تهیه و ترسیم نمودار درختی بر روی مقوا
نخستین جلسه حضوری نحو دستور گشتاری ' 26 مهرماه '

کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی نمودار درختی ، استفاده از قواعد ساخت گروهی ، استفاده از
زبان فارسی (3)

33 سوال زبان شناسی 69- نمودار درختی جمله ی « با دانایان درآمیز» را رسم نمایید.(1)
برچسب :