دستورالعمل صدور پروانه کسب به صورت الکترونیکی

 

دستورالعمل صدور پروانه کسب

به صورت الکترونیکی ( صاپکا )

 

 

 

www.asnaf.ir

[email protected]

 

 

تهیه و تدوین:

وزارت بازرگانی

معاونت توسعه بازرگانی داخلی

مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیرخانه هیات عالی نظارت

معاونت برنامه ریزی و آمار

بهمن ماه 1389


 

دستورالعمل صدور پروانه کسب به صورت مکانیزه از طریق اینترنت

مقدمه:

امروزه فناوری اطلاعات بطور فزاینده و به صورت تصاعدی در حال رشد بوده و به تناسب این رشد انتظارات افراد در مورد نحوه و کیفیت خدمات، به صورت روزافزون افزایش یافته و ضرورت بستر سازی مناسب برای اجرای خدمات دولت الکترونیک را امری اجتناب ناپذیر ساخته است در این راستا نهادها و سازمانهایی که به نوعی در حال ارائه خدمات به مردم می باشند ناگزیرند نسبت به تغییر ساز و کارهای اجرایی خود مطابق پیشرفت ها و فناوری های نوین اقدام و تدابیری اتخاذ نمایند. از جمله این نهادها می توان به اتحادیه های صنفی اشاره نمود که مسئولیت صدور پروانه کسب جهت متقاضیان را بر عهده دارند. که البته با اقدامات مثبت و موثر انجام گرفته در طول سالهای گذشته منجمله راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی اصناف در سطح ملی، باور این تحول در سازمانهای صنفی کشور نهادینه شده است اما همچنان نیازمند بهینه سازی و تعمیم آنها به جامعه صنفی کشور نیز غیرقابل انکار است.

در حال حاضر متقاضیان دریافت پروانه کسب می باید فرآیند تقاضا تا صدور پروانه کسب را در مجموعه ای از عملیات قانونی متعارف را جهت دریافت پروانه کسب خود طی نمایند که این فرایند قابلیت تسهیل از طریق بهره مندی از شبکه اینترنت را بصورت بالقوه داراست. براین اساس، طرح صدور پروانه کسب به صورت الکترونیکی و از طریق شبکه اینترنت مطابق با ماده 18 آئین نامه اجرایی صدور پروانه کسب با هدف پرهیز از تکرار مراجعه، ایاب و ذهاب و صرف هزینه های غیر ضروری و اتلاف وقت متقاضیان گرامی و همچنین درک عمومی از مزایای عملیات الکترونیک و تعیین چالشها و معایب اقدام به روش غیر الکترونیک که صرفا منجر به افزایش واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و نتیجتا ناکارآمدی سیستم های سازماندهی و برنامه ریزی های اقتصادی می شد در دستور کار مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیرخانه هیات عالی نظارت قرار گرفته است.

 

الف) اهداف اجرای طرح:

1- کاهش هزینه و تردد متقاضیان صدور پروانه کسب که به طور متوسط پس از اجرای این طرح تقریبا و به طور میانگین از 14 مرتبه تردد غیر ضروری به اتحادیه جلوگیری خواهد شد.

2-  مدیریت در برنامه ریزی افراد متقاضی و دارای پروانه کسب و فاقد پروانه کسب و استخراج آمار و گزارشات مرتبط با هدف تاثیر گذاری در برنامه ریزی های اقتصادی کشور.

3- نظارت بر حسن اجرای مقررات قانون نظام صنفی و آیین نامه های مربوط به آن به طور یکنواخت در سراسر کشور به منظور تناسب عدالت محور توزیع بودجه و امکانات در سطح ملی در حوزه اصناف.

4- نظارت بر عملکرد هیات مدیره اتحادیه ها در خصوص متقاضیان پروانه کسب توسط مجامع امور صنفی و همچنین نظارت بر عملکرد مجامع امور صنفی توسط کمیسیون های نظارت پرهیز از اجرای سلیقه ای و بومی در استان های مختلف.

5- ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب با در دست داشتن سرانه تقاضا به منظور توزیع فرصت های شغلی جدید متناسب با جمعیت شهر و محله.

6- شناسایی مشاغل و رسته های جدید و اصلاح عناوین رسته های جاری به منظور ایجاد زبان مشترک ملی در مشاغل و با هدف کمک به برنامه ریزان اقتصادی کشور با در اختیار داشتن آمار مصدق و منطقی.

7- افزایش میزان اعتماد مردم به خدمات الکترونیکی با هدف فرهنگ سازی در جامعه عظیم اصناف کشور و مخاطبین آنها و جلوگیری از خطای انسانی و تسریع در پاسخگویی.

8- تشویق و ترغیب واحدهای فاقد پروانه کسب به اخذ مجوز با هدف کاهش موانع و سختی های صدور پروانه کسب به روش الکترونیکی.

9- شفاف سازی و قابل پیگیری بودن مراحل صدور پروانه کسب از ابتدا تا  انتهای آن برای مسئولین سازمان های صنفی و نیز متقاضیان دریافت پروانه کسب.

10- امکان  رصد نمودن تعداد و هرگونه تغییرات در پروانه کسب های صادره در حوزه اصناف کشور.

ب) نحوه اجرای طرح:

نحوه بهره برداری متقاضیان از سامانه الکترونیکی صدور پروانه کسب:

1- ورود به پایگاه اطلاع رسانی www.asnaf.ir مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیرخانه هیات عالی نظارت

تذکر : نحوه صدور پروانه ایثارگران به صورت مکانیزه ( اینترنتی ) متعاقباً اعلام خواهد شد. بدیهی است تا قبل از آماده سازی سامانه مربوطه، صدور پروانه های کسب یاد شده همانند گذشته انجام گیرد.

2- ورود به سامانه درخواست پروانه کسب در منوی سمت راست (ضمیمه شماره 1)

3- انتخاب استان، شهرستان (ضمیمه شماره 2)

4- انتخاب رسته فعالیت مورد تقاضا (ضمیمه شماره 3)

1/4- توجه داشته باشید با انتخاب رسته مورد تقاضا اتحادیه مشمول رسته مورد نظر در هر شهرستان به صورت خودکار مشخص خواهد شد.

2/4- در صفحه انتخاب رسته و ذیل جعبه بازشونده رسته ها، یادآوری شده است که چنانچه رسته مورد نظر شما در بین رسته های اعلام شده نمی باشد کلیک نمایید.

5- مطالعه و قبول آئین نامه، شرایط و ضوابط عمومی و خاص صدور پروانه کسب از اتحادیه مربوطه (ضمیمه شماره 4و5)

6- تکمیل فرم های اطلاعاتی مربوط به سازمانهای صنفی و ادارات مرتبط (ضمیمه شماره 6و7)

7- دریافت کد رهگیری (ضمیمه شماره 8)

8- ارسال تصاویر مدارک مورد نیاز صدور پروانه کسب مطابق ماده 3 آئین نامه اجرایی صدور پروانه کسب به صورت پستی به اتحادیه مورد نظر.

9- مراجعه به سایت و پیگیری درخواست از طریق کد رهگیری و اجرای پیام هایی که برای انجام سایر مراحل الزامی است.

به طور مثال در صورت پذیرش اولیه توسط اتحادیه پیامی برای متقاضی درج خواهد شد که می تواند با کلیک بر روی گزینه پرینت استعلام ها، آنها را پرینت کرده و به سایر ادارات مراجعه نماید.

همچنین با پرینت فرم اصناف کارت که یکی از فرم های ذکر شده می باشد، متقاضی می تواند به نزدیکترین شعبه بانک ملت در محل کسب خود مراجعه و اصناف کارت خود را دریافت نماید.

10- هزینه هایی که اتحادیه های صنفی می توانند از متقاضیان با رعایت ضوابط و مقررات قانونی و با اعلام آن از طریق سامانه دریافت نمایند:

1/10- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه

تذکر 1 : اتحادیه مجاز است حق عضویت متقاضیان پروانه کسب برای سال اول را تا سقف پنج برابر و حداکثر به مبلغ سه میلیون ریال دریافت نمایند، بنابراین اخذ حق عضویت سالانه برای سال ( حق ورودی ) فقط برای صدور پروانه کسب می باشد و دریافت مبلغ مزبور برای تمدید و یا تعویض پروانه کسب فاقد وجاهت قانونی می باشد.( تبصره 2 ماده 3 آیین نامه منابع مالی اتحادیه های صنفی{ ماده 31 قانون نظام صنفی })

تذکر 2 : حق عضویت واحدهای صنفی  مطابق مصوبه کمیسیون نظارت آن شهرستان  می باشد.

2/10- وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی فقط متقاضیان پروانه کسب ( جدید_تمدید و تعویض )

3/10- حق صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب

4/10- حق السهم شورای اصناف کشور مطابق مصوبه کمیسیون هیات عالی نظارت به حساب شماره36/16809967شورای اصناف کشور، بانک ملت واریز گردد.

5/10- حق السهم مجمع امور صنفی آن شهرستان می باید مطابق مصوبه کمیسیون هیات عالی نظارت به حساب مجمع امور صنفی آن شهرستان واریز گردد.

تذکر 3 : اتحادیه موظف است شماره حساب مجامع امور صنفیذیربط خود را مشخص و به متقاضیان مورد نظر اعلام نمایند.

6/10 اتحادیه موظف است مبلغ 50000 ریال در کنار مبالغ یاد شده به متقاضی اعلام تا به حساب شماره 157855026 دبیرخانه هیات عالی نظارت بانک تجارت، شعبه فرخی بابت ارائه خدمات الکترونیکی (هزینه های پروانه کسب ،شناسه صنفی ، برچسب صنفی و...) واریز نماید

تذکر 4 : ارائه فیش واریزی به همراه مدارک مورد نیاز در بند 8 به اتحادیه ها الزامی می باشد.

7/10- دریافت هزینه های پستی، هزینه ارسال پروانه کسب، هزینه استعلام کد پستی از منطقه پستی آن شهر یا حوزه و استعلام مورد نیاز از سازمانها و ارگانهای ذیربط مطابق با قانون نظام صنفی و هزینه های پستی پیش بینی نشده دیگر.

11- کلیه مبالغی که هر اتحادیه حق دارد مطابق با مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان از متقاضیان دریافت نماید با ذکر بابت، مبلغ و شماره مصوبه کمیسیون نظارت که توسط مجمع امور صنفی مربوط به اتحادیه اعلام می شود، می بایست در ذیل صفحه ضوابط خاص هر اتحادیه درج گردد؛ اتحادیه ای که در سایت اصناف فاقد درج ضوابط خاص باشد، مجاز به دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان نمی باشد.

تذکر : مسئولیت درج بابت، مبلغ و شماره مصوبه این مبالغ در صفحه ضوابط خاص هر اتحادیه به عهده مجامع امور صنفی آن شهرستان می باشد.

12- در آخرین مرحله و پس از پرداخت حق عضویت به روشی که در بند فوق ذکرشد به متقاضی اعلام گردد، پروانه کسب ایشان صادر و در اسرع وقت تحویل ایشان خواهد گردید.

تذکر 1 : همراه داشتن اصل مدارک (مدارک ارسال شده به اتحادیه مطابق بند 8) در هنگام تحویل پروانه کسب برای فرد متقاضی الزامی می باشد.

تذکر 2 : اتحادیه ها می توانند در صورت اطمینان از صحت مدارک دریافتی نسبت به ارسال پروانه کسب از طریق پست سفارشی اقدام نمایند.

ج) وظایف اتحادیه ها:

1- اتحادیه های صنفی موظفند روزانه به سایت اصناف مراجعه و درخواست های رسیده (ضمیمه شماره 9و10) را در هیات مدیره مطرح و مطابق با ماده 26 قانون نظام صنفی اقدامات لازم را انجام دهند.

2- از زمان ابلاغ این دستورالعمل جهت سهولت ارسال پستی مجامع امور صنفی و یا کاربران بالاتر از سطوح اتحادیه قادرند نسبت به درج کد پستی صحیح هر اتحادیه در یکی از بندهای ضوابط خاص اقدام نمایند.

تذکر : چون عدم رسیدگی و پاسخگوئی اتحادیه ها به درخواستهای واصله تخلف از قانون نظام صنفی محسوب شده و تبعات حقوقی برای هیات مدیره اتحادیه ها در پی خواهد داشت، به منظور حسن اجرای به موقع، یک نسخه آمار متقاضیان هر اتحادیه در سامانه مدیریتی مجامع امور صنفی قرار می گیرد مسئولیت نظارت بر اقدام به موقع اتحادیه ها به عهده بازرسین مجامع امور صنفی می باشد.

3- اتحادیه های صنفی موظفند قدم به قدم از طریق امکانات موجود در سامانه که برای آنان تعریف شده است متقاضی را در جریان وضعیت پرونده وی قرار دهند تا متقاضی از طریق کد رهگیری خود در جریان وضعیت فعلی پرونده و تقاضای خود قرار گیرد.

تذکر : بدیهی است پیامها و پاسخهایی که به متقاضیان توسط کاربر رایانه ارسال می گردد به منزله پاسخ رسمی و قانونی اتحادیه می باشد و مسئولیت عواقب ناشی از درج پاسخ غیرقانونی و یا ناصحیح به عهده هیئت مدیره اتحادیه خواهد بود. لذا آموزش لازم به کاربران داده شود تا فقط پاسخها و پیامهای مندرج در صورتجلسات هیئت مدیره را جهت ابلاغ به متقاضیان، در سایت درج نمایند.

4- در صورت مخالفت اولیه درج توضیح دلیل یا دلایل مخالفت در سامانه پاسخگویی به متقاضیان الزامیست. (ضمیمه شماره 11و12و13)

5- کاربران اتحادیه موظفند با کسب مجوز کلی یا موردی از هیئت مدیره اتحادیه از طریق کاربری خود نسبت به پرینت استعلام ها اقدام نمایند. (ضمیمه شماره 14)

6- چاپ (پرینت) استعلام های مورد نیاز فرد متقاضی پروانه کسب (ضمائم شماره 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20)

7- ارسال استعلام ها به صورت پست دو قبضه به ادارت مربوطه و دریافت و بایگانی قبض دوم از مأمور پست و بایگانی در پرونده متقاضی.

8- استعلام کد پستی متقاضی پروانه کسب از منطقه پستی مربوطه

9-چاپ (پرینت) و ارسال فرم اصناف کارت به نزدیکترین شعبه بانک ملت جهت افتتاح حساب فرد متقاضی و صدور ملت کارت اصناف (ضمیمه شماره 21)

10- درج پاسخ به متقاضی پس از وصول پاسخ استعلام ها از ادارات ذیربط به طریقی که در سامانه طراحی و در نظر گرفته شده است.

11- تعیین تاریخ مراجعه جهت شرکت در جلسه مصاحبه هیات مدیره با همراه داشتن اصل مدارک در صورت لزوم.

12- تشکیل جلسه هیئت مدیره به جهت رویت و تطبیق اصل مدارک با تصویر مدارک ارسالی و صدور پروانه کسب هر یک از متقاضیان.

تذکر : لازم به ذکراست کلیه عملیات صدور پروانه کسب کماکان مطابق با قانون نظام صنفی صورت می گیرد.

13- هزینه هایی که اتحادیه های صنفی می توانند از متقاضیان با رعایت ضوابط و مقررات قانونی و با اعلام آن از طریق سامانه دریافت نمایند:

1/13- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه

تذکر 1 : اتحادیه مجاز است حق عضویت متقاضیان پروانه کسب برای سال اول را تا سقف پنج برابر و حداکثر به مبلغ سه میلیون ریال  دریافت نمایند، بنابراین اخذ حق عضویت سالانه برای سال ( حق ورودی ) فقط برای صدور پروانه کسب می باشد و دریافت مبلغ مزبور برای تمدید و یا تعویض پروانه کسب فاقد وجاهت قانونی می باشد.( تبصره 2 ماده 3 آیین نامه منابع مالی اتحادیه های صنفی{ ماده 31 قانون نظام صنفی })

تذکر 2 : حق عضویت واحدهای صنفی  مطابق مصوبه کمیسیون نظارت آن شهرستان  می باشد.

2/13- وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی

3/13- حق صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب

4/13- حق السهم شورای اصناف کشور مطابق مصوبه کمیسیون هیات عالی نظارت به حساب شماره36/16809967شورای اصناف کشور، بانک ملت واریز گردد.

5/13- حق السهم مجمع امور صنفی آن شهرستان می باید مطابق مصوبه کمیسیون هیات عالی نظارت به حساب مجمع امور صنفی آن شهرستان واریز گردد.

تذکر 3 : اتحادیه موظف است شماره حساب مجامع امور صنفیذیربط خود را مشخص و به متقاضیان مورد نظر اعلام نمایند.

6/13 – اتحادیه موظف است مبلغ 50000 ریال در کنار مبالغ یاد شده به متقاضی اعلام تا به حساب شماره 157855026 دبیرخانه هیات عالی نظارت بانک تجارت، شعبه فرخی بابت ارائه خدمات الکترونیکی واریز نماید.

تذکر 4 : ارائه فیش واریزی به همراه مدارک مورد نیاز در بند 8 به اتحادیه ها الزامی می باشد.

7/13_ دریافت هزینه های پستی، هزینه ارسال پروانه کسب، هزینه استعلام کد پستی از منطقه پستی آن شهر یا حوزه و استعلام مورد نیاز از سازمانها و ارگانهای ذیربط مطابق با قانون نظام صنفی و هزینه های پستی پیش بینی نشده دیگر.

14- کلیه مبالغی که هر اتحادیه حق دارد مطابق با مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان از متقاضیان دریافت نماید با ذکر بابت، مبلغ و شماره مصوبه کمیسیون نظارت که توسط مجمع امور صنفی مربوط به اتحادیه اعلام می شود، می بایست در ذیل صفحه ضوابط خاص هر اتحادیه درج گردد؛ اتحادیه ای که در سایت اصناف فاقد درج ضوابط خاص باشد، مجاز به دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان نمی باشد.

15- اتحادیه ها موظفند 20٪ جمع مبالغ درآمدی اتحادیه از فرد متقاضی را به حساب مجمع امور صنفی واریز نمایند. (ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 31 ق.ن.ص)

تذکر : تمامی مبالغ درآمدی اتحادیه ها از متقاضی می باید مطابق با مصوبه کمیسیون نظارت صورت گیرد در غیر این صورت غیرقانونی تلقی می گردد و مطابق ضوابط با آن برخورد می گردد.

16- اعلام صدور پروانه کسب به متقاضی از طریق سامانه.


د) وظایف مجامع امور صنفی:

1- مجامع امور صنفی موظفند ضوابط خاص هر اتحادیه را که به تصویب کمیسیون نظارت رسیده است در قسمت مربوطه از طریق ویرایش فرم اتحادیه ها و در ذیل اسامی هیئت مدیره در محل درج ضوابط خاص در سایت اصناف درج نمایند. (ضمیمه شماره 22)

2- در صورت عدم وجود رسته مورد نظر متقاضی، مجامع امور صنفی می باید اقدامات لازم جهت راهنمایی و مشخص کردن رسته مورد نظر متقاضی در سایت اصناف را معمول دارند.

3- نظارت بر حسن عملکرد اتحادیه های صنفی در اجرای طرح درخواست صدور پروانه کسب که به صورت اینترنتی انجام می گیرد.

4- رسیدگی به شکایات احتمالی در این خصوص.

5- برگزاری کارگاه آموزشی برای هیئت مدیره اتحادیه ها و نمایش مراحل درخصوص روند عملیاتی طرح مزبور و در صورت لزوم اخذ آزمون از کاربران و یا مدیران اجرایی اتحادیه به منظور افزایش توانایی فعالیت الکترونیک آنها.

6- انجام سایر وظایف محوله مجامع امور صنفی درخصوص صدور پروانه کسب که در قانون نظام صنفی و آیین نامه های مربوطه درج گردیده است.

7- مجامع امور صنفی موظفند 3٪ از درآمد خود را به شورای اصناف کشور پرداخت نمایند (ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 47ق.ن.ص منابع مالی شورای اصناف).


ذ) وظایف کمیسیون نظارت شهرستان و مرکز استان:

1- نظارت بر عملکرد مجامع امور صنفی و همچنین حسن اجرای طرح درخواست صدور پروانه کسب به صورت اینترنتی که می بایست توسط اتحادیه ها انجام گیرد.

2- بلافاصله پس از ابلاغ دستورالعمل صدور پروانه کسب به صورت مکانیزه، کلیه سازمانهای بازرگانی مکلفند ظرف مدت 6 ماه، ضمن فراهم نمودن زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مربوطه، این طرح را در کلیه اتحادیه های صنفی تحت پوشش استان اجرایی نمایند.

3- فعالیت اتحادیه های صنفی جهت دریافت تقاضا و صدور پروانه کسب بصورت الکترونیکی زمانی رسمیت می یابد که توانمندی لازم جهت اجرای آن به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری و نیروی انسانی کارآمد و آگاه و آموزش دیده را داشته باشد در صورت تحقق این امر با پیشنهاد مجامع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت هر شهرستان، دریافت تقاضا و صدور پروانه کسب اتحادیه های مربوطه بصورت رسمی و قانونی از طریق اینترنت انجام می گیرد.

بدیهی است پس از تصویب صدور پروانه کسب به صورت الکترونیکی توسط کمیسیون نظارت هر شهرستان برای هر اتحادیه، دریافت تقاضا و صدور پروانه کسب به شکل سنتی و یا حضوری و دستی غیرقانونی و تخلف محسوب می گردد. (مگر مواردیکه شبکه اینترنت قطع و قابل بهره برداری نباشد).

تذکر 1 : نارسایی و اختلال و قطع شبکه اینترنت توسط کمیسیون نظارت شهرستان مشخص و اعلام گردد.


 

 

ضمیمه شماره 1

 

 

 

 

ضمیمه شماره 2

 

 

 

ضمیمه شماره 3

 

 

ضمیمه شماره 4

 

 

ضمیمه شماره 5

 

 

 

ضمیمه شماره 8

ضمیمه شماره 6

ضمیمه شماره 7

 

ضمیمه شماره 9

 

ضمیمه شماره 10

ضمیمه شماره 11

ضمیمه شماره 12

ضمیمه شماره 13

ضمیمه شماره 14

ضمیمه شماره 15

ضمیمه شماره 16

ضمیمه شماره 17

ضمیمه شماره 18

ضمیمه شماره 19

ضمیمه شماره 20


 

ضمیمه شماره 21

 

ضمیمه شماره 22


مطالب مشابه :


تمدید اعتبار کارت شناسایی ایثارگران (آزادگان.جانبازان و خانواده های شهدا)

ثبت احوال کشور، به منظور ایجاد هماهنگی و لحاظ نمودن شماره ملی، شناسه شاهد و ایثارگر و
ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری و بدون آزمون ورودی نیمسال اول ۹۳-۹۲

۱- کلیه پذیرفته شدگان میبایست با شناسه کاربری و ایثارگری ازمراجع و دریافت
آغاز و چگونگی ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد فراگیر بهمن ۹۲ دانشگاه پیام نور

تکمیل مشخصات و ارسال مدارک و دریافت - شناسه کاربری : تائیدیه سهمیه ایثارگری ازمراجع
دانشگاه پیام نور جزییات نحوه ثبت نام غیر حضوری کلیه پذیرفته شدگان ورودی جدید مهر ۹۱

پذیرفته شدگان دوره رسمی مقطع کارشناسی ارشد با شناسه ایثارگری دریافت است
تمدید ثبت نام و انتخاب واحد ورودی های جدید در همه مقاطع

۱- کلیه پذیرفته شدگان میبایست با شناسه کاربری و ایثارگری ازمراجع و دریافت
تمدید ثبت نام و انتخاب واحد ورودی های جدید پیام نور92

۱- کلیه پذیرفته شدگان میبایست با شناسه کاربری و ایثارگری ازمراجع و دریافت
تمدید ثبت نام و انتخاب واحد ورودی های جدید پیام نور92

۱- کلیه پذیرفته شدگان میبایست با شناسه کاربری و ایثارگری ازمراجع و دریافت
دستورالعمل صدور پروانه کسب به صورت الکترونیکی

7- دریافت کد رهگیری (ضمیمه شماره 8) (هزینه های پروانه کسب ،شناسه صنفی ، برچسب صنفی و )
برچسب :