شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو براي دانشگاه فرهنگيان در كنكور 92

-ك) ويژه داوطلبان آزاد:
وزارت آموزش و پرورش براي تأمين و تربيت بخشي از نيروي انساني مورد نياز آموزشي خود متناسب با مباني و ارزش هاي اسلامي و نياز دوره هاي مختلف تحصيلي در دوره کارشناسی پیوسته براي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، از میان داوطلبان واجد شرایط دانشجو مي پذيرد. داوطلبان در صورت احراز صلاحیت های عمومي و اختصاصي و ساير شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنما و اطلاعيه هاي بعدي آزمون، مي توانند پس از انتخاب رشته ادامه تحصيل نمايند.
الف) شرايط عمومي:
1) تابعيت جمهوري اسلامي ايران. 2) اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 3) التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 4) داشتن سلامت كامل رواني، جسماني و توانايي انجام كار معلمي.
5) نداشتن سابقه محكوميت جزائي يا كيفري مؤثر. 6) عدم اعتياد به مواد مخدر، دخانيات و الكل. 7) برخورداري از حُسن شهرت، عامل بودن به اخلاق و رفتار نیکو، متناسب با شأن معلمی.
ب) شرايط اختصاصي:
1) داشتن گواهينامه پايان دوره پيش دانشگاهي. 2) كسب نمره علمي كل
6500 و بالاتر در زيرگروه مربوط در آزمون سراسري. 3) نداشتن هيچگونه رابطه استخدامی یا تعهد خدمت به نهادها و سازمان هاي دولتي و غيردولتي، در آغاز تحصيل. 4) داشتن حداقل معدل كل 15/00 ديپلم پايان دوره متوسطه. تبصره: دارندگان مدرك كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني و حرفه اي، ديپلم دوره متوسطه را بايد با معدل كل حداقل 15/00 گذرانده باشند. 5) داشتن حداكثر 22 سال تمام (متولدين 1370/7/1 به بعد مي توانند متقاضي شوند). تبصره 1: محاسبه سن هر داوطلب با توجه به مندرجات اصل شناسنامه اي است كه به استناد آن در آزمون ورودي ثبت نام مي نمايد، بنابر اين تغييراتي كه پس از ثبت نام در آزمون، در تاريخ تولد داوطلب به وجود آيد قابل قبول نیست و در صورت پذيرفته شدن در آزمون، قبولي وي «کان لم یکن» تلقی خواهد شد. تبصره 2: انجام خدمت سربازي يا سوابق كاري و موارد ديگر به هيچ وجه به سقف سني افزوده نمي شود. 6) بومي بودن داوطلب در استان محل پذيرش رشته هاي اعلام شده آموزش و پرورش (بومي استاني با اولويت شهرستان مورد نياز) تبصره 1: ملاك هاي تعيين استان بومي داوطلبان به شرح ذيل است: الف) در صورتي كه محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دوره متوسطه براي داوطلبان نظام قديم و محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي و دو سال آخر دبيرستان براي داوطلبان نظام جديد در يك بخش، شهر و يا استان باشد، داوطلب بومي آن بخش، شهر و استان تلقي مي شود. ب) در صورتي كه محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر داوطلبي در يك بخش، شهر و يا استان نباشد، بخش، شهر و استان محل تولد داوطلب به عنوان بخش، شهر و استان بومي وي در نظر گرفته مي شود. ج) داوطلباني كه سه سال آخر محل تحصيل را در خارج از كشور گذرانيده اند، استان محل تولد، استان بومي اينگونه داوطلبان تلقي خواهد شد.
د) داوطلباني كه سه سال آخر محل تحصيل را خارج از كشور گذرانده اند و همچنين استان تولد ايشان نيز خارج از كشور بوده است، استان بومي اين قبيل داوطلبان تهران خواهد. تبصره: در صورت وجود مجوزهاي استخدامي محل بكارگيري افراد همان استان بومي داوطلبان خواهد بود. بر اين اساس تغییر سهمیه استان محل خدمت قبل از شروع به کار و ایفای تعهد، تحت هر شرایط اعم از تأهل، تجرد، بُعد مسافت، تکفل، سرپرستي خانواده، فوت والدین و غیره ... ممنوع می باشد. 7) كساني كه به هر نحوي قبلاً مدرك كارداني و كارشناسي (پيوسته يا ناپيوسته) و بالاتر از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي يا غيردولتي، پيام نور، شبانه، دانشگاه هاي آزاد، غيرانفاعي و... به صورت معادل يا غيرمعادل دريافت نموده اند مجاز به انتخاب هيچيك از رشته هاي دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي نمي باشند وضعيت تحصيلات قبلي آنان در هر زمان محرز (مراحل بررسي صلاحيت ها و مصاحبه، بدو ورود و يا در طول تحصيل) شود قبولي آنان «كان لم يكن» شده و از ادامه تحصيل آنان جلوگيري خواهد شود. تبصره: دارندگان مدرك كارداني پيوسته از آموزشكده هاي فني و حرفه اي مجاز به شركت و انتخاب رشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي مي باشند. 8) داشتن استعداد، انگیزه و علاقه خدمت در آموزش و پرورش و شرايط اختصاصي اشتغال در شغل معلمي و رشته تحصيلي مربوط، به تشخيص گروه مصاحبه اختصاصي كننده كه توسط وزارت آموزش و پرورش تعيين شده اند. 9) برخورداري از سلامت كامل تن و روان و شرايط مناسب جسماني برای حسن انجام وظیفه معلمی، به تأييد پزشك معتمد آموزش و پرورش در مرحله معاينات پزشكي و قبولي در مصاحبه اختصاصي با ملاك ها و معیارهای لازم مطابق شرايط اعلام شده در دفترچه شماره 2 راهنماي انتخاب رشته كه به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد. تبصره: افرادي كه به هر دليل فاقد ملاك و معيارهاي مندرج در دفترچه راهنما و يا شرايط تكميلي مندرج در دفترچه شماره 2 راهنماي انتخاب رشته باشند مجاز به انتخاب رشته هاي دانشگاه هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي نخواهند بود. اعلام علاقمندي و يا انتخاب رشته مطابق دفترچه شماره (2) كه متقاضيان فاقد آن باشند حقي را براي آنان ايجاد نمي كند. 10) موفقیت در مصاحبه اختصاصي (دیدار و گفت و گوی حضوری مرتبط با شرايط و توانمندي هاي بالقوه شغل معلمی) برای ارزیابی توانمندی ها و تشخیص میزان قابلیت، انگیزه، علاقه مندي، سطح شناخت و انتظارات داوطلب از حرفه معلمی. تبصره 1: از معرفي شدگان دو برابر ظرفيت پذيرش علاوه بر بررسی صلاحيت هاي عمومي توسط گزينش، مطابق ضوابط و شرايط اختصاصي مندرج در دفترچه شماره (2)، مصاحبه تخصصي بعمل خواهد آمد. تبصره 2: آشنايي با سواد قرآني (روخواني، روان خواني و مفاهيم) در مصاحبه علمي و تخصصي. 11) نخبگان علمي و مهارتي، مخترعان، مبتكران، برگزيدگان المپيادهاي علمي، در صورت كسب حدنصاب نمره علمي لازم در مصاحبه از امتيازات لازم برخوردار خواهند شد.
ج )
تذکرات:
1)
به استناد تبصره 3 ماده 20 اساسنامه دانشگاه فرهنگيان، دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي براي ادامه تحصيل در مقطع بالاتر، درصورت داشتن حداقل 3 سال سابقه خدمت در وزارت آموزش و پرورش مي توانند در آزمون مربوط در رشته هاي مرتبط و مورد نياز شركت نمايند. 2) مدرك تحصيلي دانش آموختگان براساس ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صادر و پس از پايان مدت تعهد تسليم خواهد شد. 3) تحصيل دانشجويان پذيرفته شده در دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي به صورت شبانه روزي مي باشد. 4) برنامه آموزشي دوره براساس مشخصات كلي برنامه و سرفصل دروس رشته هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشد. با توجه به اهداف تربيتي دانشگاه فرهنگيان حداقل تعداد 35 واحد درسي در تمام رشته هاي اين دانشگاه، مشتمل بر دروس معارف ديني و تعليم و تربيت اسلامي مي باشد. ضمناً دانشجويان موظفند طبق برنامه آموزشي حداقل 8 واحد درسي به عنوان كارآموزي به تدريس بپردازند. 5) انتقال دانشجو به سايردانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و بالعكس ممنوع مي باشد. 6) تغییر رشته، تغيير اولويت و يا دوره تحصیلی در بدو ورود و يا در طول تحصیل تحت هيچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود. در صورت وجود رديف هاي استخدامي متوقفین كاردانی در آموزش و پرورش استخدام نمي شوند، لذا بعد از فسخ تعهد و پرداخت خسارت، در صورت داشتن شرايط لازم با مدرک کاردانی اخراج مي شوند. 7) پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي كه عنوان رشته آنها دبيري نمي باشد، ملزم به گذراندن دروس تربيتي هستند. 8) چنانچه فردي با ارائه اطلاعات نادرست پذيرفته شود و فاقد شرايط عمومي و اختصاصي مربوط باشد، قبولي وي در هر مرحله از تحصيل و يا پس از فراغت از تحصيل لغو مي گردد، حسب مورد مكلف به پرداخت خسارت هاي ناشي از آن خواهد بود. 9) مسئوليت عدم رعايت ضوابط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنما و اطلاعيه هاي بعدي به عهده داوطلب بوده و هيچگونه حقي براي آن ايجاد نمي كند. 10) عدم اشتغال به تحصيل همزمان در هر يك از دوره هاي تحصيلي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتيو غيردولتي در زمان ثبت نام، شروع به تحصيل و حين تحصيل. 11) داوطلبان متقاضی شرکت در گزینش رشته های مراكز تربيت معلم مورد مربوط را در بند 43 تقاضانامه ثبت نامی علامتگذاری نموده و همزمان با توزيع كارت، نسبت به پرداخت مبلغ 29/000(بيست و نه هزار) ريال منحصراً بصورت الكترونيكي، از طريق كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب اقدام نمايند.
داوطلبان مي توانند پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما در صورت نياز براي كسب راهنمايي در ساعات اداري با شماره تلفن هاي : 99 الي 88923595-021 به طور مستقيم با روابط عمومي سازمان سنجش و يا با ستاد پاسخگويي ثبت نام آزمون سراسري سال 1392، از طريق شماره تلفن هايي كه در سايت سازمان درج شده است، تماس حاصل نمايند و يا با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشانيwww.sanjesh.org. سوالات خود را در ميان بگذارند و از مراجعه حضور خودداري نمايند.مطالب مشابه :


آخرین اخبار استخدامی آموزش و پرورش- مهر92

وزیر آموزش وپرورش درسال جاری برگزاری آزمون استخدامی در آموزش و
ابلاغ شيوه نامه انتخاب معلمان نمونه درسال 92-91 به ادارات كل آموزش وپرورش سراسركشور

نمونه درسال 92-91 به ادارات كل آموزش وپرورش آزمون استخدامی آموزش و پرورش
نمونه آزمون استخدامي آموزش و پرورش

نمونه آزمون استخدامي آموزش و در ضمن اين وبلاگ درسال تحصيلي 92 آزمون استخدامی آموزش و
استخدام آموزش و پرورش سال ۹۲ ، مربیان پیش دبستانی استخدام می شوند

با سیاست های آموزش وپرورش نیز بود آزمون استخدامی آموزش و آزمون دکتری سال 92
دفترچه کنکور سال 92 وشرایط ورود به دانشگاه فرهنگیان وتربیت دبیر شهیدرجایی

كارشناس رسمي وزارت اموزش وپرورش دفترچه کنکور سال 92 پرسش وپاسخ مقررات استخدامی
بحث افزایش حقوق معلمان ابتدایی

برگزار شد، درباره آزمون استخدامی مربیان در سال تحصیلی 93-92 وجود آموزش وپرورش;
هر گونه استخدام در آموزش و پرورش فقط از طریق آزمون و کسب نمره قبولی و گزینش امکان پذیر است.

هر گونه استخدام در آموزش و پرورش فقط از طریق آزمون و و 92 دانشگاه آموزش وپرورش از طریق
شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو براي دانشگاه فرهنگيان در كنكور 92

وزارت آموزش و پرورش براي استخدامی یا تعهد خدمت آن در آزمون ورودي ثبت نام
جدول زمان ثبت نام دوره های بدون کنکور کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه علمی کاربردی در سال

در تاریخ 28شهریور 92 تهیه و برایم ارسال آموزش وپرورش. نام آزمون استخدامی
برچسب :