اهم برنامه ها و شرح وظایف معاون آموزشی آموزشگاه امام علی(ع) در سال تحصیلی 92- 91

اقدامات  لازم برای دانش اموزان و همکاران در آغاز سال تحصیلی جدید

1-تشکیل جلسه شورای دبیران و دادن برنامه هفتگی به همکاران قبل آغاز سال تحصیلی جدید با همکاریی مدیر

2- ارائه برنامه هفتگی به دانش اموزان

3- کلاس بندی دانش آموزان و تهیه دفتر کلاسی

4- انتخاب نماینده کلاس و نماینده بهداشت و نماینده سرویس و انتظامات

5- تشکیل جلسه و انتخاب اعضای بهداشت مدرسه

6- ثبت نام دانش آموزان

7- تشکیل شورای مدرسه با همکاری دیگر معاونین

8-     رسیدگی به جو فیزیکی و امکانات مدرسه

9-     همکاری در برنامه ریزی ثبت نام و سازماندهی دانش آموزان

 

اقدامات مربوط به امور انظباطی

1-     تهیه آیین نامه انظباطی و تربیتی برای سال تحصیلی جدید

2-     تهیه دفتر ثبت حضور و غیاب کلاس برای دانش آموزان

3-     تهیه دفتر ثبت غیبت و تماس با اولیا

4-     تهیه دفتر انظباطی و ثبت اسامی دانش آموزان

5-     تهیه فرم های دعوت از اولیا و ورود و خروج به کلاس

  کارهای اجرایی

1-     برگزاری جلسات گوناگون با نمایندگان و انتظامات

2-     برگزاری مسابقات ورزشی و هنری به مناسبتهای مختلف با همکاری معاونت پرورشی

3-     برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی با همکار دیگر معاونین

4-     برگزاری ازمون های میان ترم و تستی جهت آمادگی بیشتر دانش آموزان و اعلام نتایج

5-     برگزاری مراسم ویژه مذهبی و اعیاد و شهادتها

6-     برگزاری مسابقات علمی و هنری و آموزشی با همکاری دیگر معاونین

7-     برگزاری اردوها و بازدیدهای علمی برای دانش آموزان

8-     برگزاری آزمون های پایان ترم با همکاری دبیران و ارائه کارنامه

9-     تجزیه و تحلیل نتایج ازمون ها و علت یابی وبرای جبران افت تحصیلی دانش اموزان

 بازدید و بررسی و نظارت                                                                                      

1-     بازدید از کلاس درس دبیران با هماهنگی مدیر مدرسه در طول سال

2-     بررسی و کنترل ثبت نمرات و دفاتر کلاسی و حضور و غیاب به صورت ماهانه

3-     کنترل دانش آموزان د ر زنگهای تفریح به کمک دیگر همکاران

4-     بررسی وضعیت بهداشتی مدرسه و نظارت بر کار بوفه

5-     نظارت بر عملکرد خدمت گزاران

6-     نظارت بر حسن اجرای وظایف دیگر کارکنان مدرسه و همکاری لازم با آنان

7-     نظارت و مراقبت در استفاده از وسایل کارگاهی و آزمایشگاهی بر اساس اختیارات تفویض شده

8-     نظارت و رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان اداری آموزشی

9-     رسیدگی به حضور و غیاب دانش آموزان و تذکر به نمایندگان جهت ثبت دقیق حضور و غیاب

10- بررسی و کنترل نمرات و دفاتر کلاس و حضور و غیاب در طول سال به صورت ماهانه

 معرفی برترین ها و اهدای جوایز

 

1-     تهیه برگه های تشویق و جریمه برای نمایندگان سرویس و انتظامات

2-     معرفی همکاران موفق در امر تعلیم و تربیت و ارائه گزارش به مدیر مدرسه

3-     معرفی دانش آموزان موفق از ابعاد گوناگون توسط همکاران و اهدای جوایز به آنها برای تشویق دیگر  دانتش آموزان

4-     معرفی نمایندگان موفق کلاسها واهدای جوایز در مراسم صبحگاه

5-     معرفی انتظامات موفق و اهدای جوایز در مراسم صبحگاه

۶-     تهیه جوایز و اهدای جوایز کارتکس به دانش آموزان

شناسایی  

۱-     شناسایی دانش آموزان دارای بیماری خاص و معرفی آنان به همکاران

2-     شناخت دانش آموزان و خانواده های آنان از ابعاد گوناگون

3-     شناسایی دانش آموزان ضعیف ا زنظر درسی و اطلاع به اولیا

4-     شناسایی دانش آموزان دارای مشکلات رفتاری و ارجاع آنان به مشاور

 

اقدامات وهمکاری های

لازم با مدیر مدرسه و دیگر همکاران

1-     تشکیل کلاسهای جبرانی در صورت لزوم با همکاری مدیر مدرسه

2-     ثبت نقاط قوت و ضعف همکاران در پرونده برای ارزشیابی آنان در طول سال

3-     همکاری با مدیر و معاونین در استفاده از منابع مالی

4-     همکاری در برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات گروههای آموزشی انجمن و اولیا و...

5-     همکاری همه جانبه با همکاران و دبیران در جهت بالا رفتن سطح کمی و کیفی آموزش ذر مدرسه

6-     همکاری در انتخاب معلم نمونه با مدیر مدرسه

7-     همکاری مستمر با مشاور مدرسه وجهت تشکیل جلسات و کلاسهای لازم

 

امور مربوط به اولیای دانش آموزان

1-     برنامه ریزی دیدار اولیا با دبیران در ساعات خاص در صورت لزوم

2-      انتقال پیشنهادات  اولیا به دبیران و همکاران

3-     تشکیل جلسات با اولیا در فصل امتحانات با همکاری مدیر مدرسه

4-     تعامل و پاسخ گویی به مراجعین و سوالات والدین دانش آموزان

سایر موارد

 

1-     اجرای طرح شیر و پخش آن بین دانش آموزان

2-     ایجاد هماهنگی بین عوامل انسانی مدرسه در جهت اجرای صحیح برنامه ها وفعالیتهای موزشی

3-     ایجاد هماهنگی و نظم بر اساس شرح وظایف با دیگر معاونین

4-     مراقبت در حفظ نظافت و وضع بهداشتی مدرسه و دانش آموزان و فراهم نمودن موجبات کمک های اولیه و درمان در صورت لزوم

5-     توجه ویژه به صندوق های انتقادات و پیشنهادات

فعال کردن کتابخانه و حضور بیشتر  دانش آموزان در جهت دریافت کتابهای مناسب


مطالب مشابه :


پلیس مدرسه

معاون آموزشی. كاربرد آن ها را فراهم نمايند تا عملاً فرايند آموزش هاي ايميني و نقاط قوت و
اهم برنامه ها و شرح وظایف معاون آموزشی آموزشگاه امام علی(ع) در سال تحصیلی 92- 91

معاونت آموزشی اهم برنامه ها و شرح وظایف معاون آموزشی 2- ثبت نقاط قوت و ضعف
شرح وظایف پست های سازمانی دبستان های تحت پوشش مجتمع شهید کرمی

معاون اموزشی آنان و شناسائي علل پيشرفت يا عرم پيشرفت تحصيلي و سعي در تقويت نقاط قوت و
نقش پژو هش در تدریس

معاون آموزشی آموزشی معاون چون بسياري از نقاط قوت و ضعف مواد آموزشي از طريق پژوهش‎هاي
برنامه سالانه دبیرستان علامه طباطبایی 1 در سال تحصیلی 93-92

راهکارهای عملیاتی پیش بینی شده برای تقویت نقاط قوت ، استفاده بهینه از فرصت معاون آموزشی
گزارش عملكرد كميته پيشرفت تحصيلي در دبيرستان هيات امنايي صدر

· بررسي نقاط قوت ضعف دانش خانم پروين خسروي معاون آموزشی: خانم آذر نوری
مشكلات ومزاياي مجتمع ها آموزشي پرورشي از ديدگاه همكاران

1- نقاط قوت تشكيل مجتمع 6- ببهبود ارائه خدمات آموزشی دادن معاون مستغل به
گزارش سه ماهه اول 94-93 مجتمع شهدای ضرونی

مدارس توسط معاون آموزشی مجتمع و برطرف نمودن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت و معرفی
برچسب :