دعای رفع دشمنی

   

    ميان دو نفر که دشمني باشد اين ايات را بر کاغذي نوشته يکي از ان دو نفر که طالب دوستي است و خيال دشمني ندارد با خود دارد
و تلک حجتنا ابراهيم علي قومه نرفع درجات من نشا ان ربک حکيم عليم و وهبنا له اسحق ويعقوب کلا هدينا و نوحا هدينا من قبل و من ذريته داوود وسليمان وايوب و يوسف وموسي وهارون و کذالک نجزي المحسنين و زکريا ويحيي وعيس و الياس کل من الصالحين و اسماعيل و اليسع ويونس ولوطا وکلا فضلنا علي العالمين ومن ابائهم و ذريتهم و اخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الي صراط مستقيم ذلک هدي الله يهدي به من يشا من عباده کذالک يهتدي ...            زاده ....             بمحبه ...            زاده ...
 
در جای خالی اول نام کسی که میخواهید از او رفع دشمنی نمایید و نام مادرش را نوشته مثلا مهرداد زاده  مریم و در جای خالی دوم نام کسی که طالب دوستی است و نام مادرش را می نویسید
 

 

 


مطالب مشابه :


دعای رفع دشمنی

در جای خالی اول نام کسی که میخواهید از او رفع دشمنی » دعا برای پس بهتر هست برای رفع
دعای رفع بلا ، حزن و اندوه ، و مشکلات !!!

>> اقسام ایمان و دعا برای ثابت نگهداشتن آن !!! >> دعا به جهت رفع گرفتاری!!! >> تله موش !!!
لوح برکت کسب و کار/ ابطال سحر, بازوبند چضرت علی (ع), حرز, دعا, دفع جن, دفع شر, رفع غم و اندوه, صداق

رفع دشمنی و ذکر و دعا برای گشایش مشکلات.دعای بسیار بسیار مجرب ذکرهای مهم
برای رفع شر ظالم و دشمن

برای رفع وبلاگ انواع دعا و سوره های انشراح و فیل را بخواند دست هیچ ظالم و دشمنی
ختم آیة الکرسی برای محبت و دشمنی

ختم آیة الکرسی برای محبت و دشمنی وبلاگ انواع دعا و ذکر و خواص ایات رفع گرفتاری
خصوصي 2

جهت رفع دشمنی و آشتی : تا برای خوشبختی خودت دعا کنی؟ آرشيو
معجزه قرآن و ادعیه ...دعا برای خانه دار شدن دعا برای ثروتمند شدن...دعا برای رفع مشکلات زندگی

دعا برای خانه دار شدن دعا برای ثروتمند شدن دعا برای رفع میان شما دشمنی اندازد تا
دفع شر دشمنان (‌بسیار مجرب )

خواص دعاها و آیات قرانی در رفع برای دفع شر هر نوع دشمنی از قبیل جن و دعا برای
برچسب :